Mindfulness Projecten   (Trainingen)


Met een mindfulness training oefen je, hoe je in het hier en nu kunt zijn. Je traint als het ware je bewustzijn. Je wordt je bewust van je "zijn" en van wat je voelt, ervaart en ziet. Door te trainen in aandacht en mindful te leven, train je je hersenen. Je ziet meer mogelijkheden.

Je voelt daardoor meer ruimte om je eigen keuzes te maken. En als je beter voelt, wat je voelt, kun je ook veel beter voor jezelf zorgen. Voel je je gehaast, dan doe je een stapje terug. Zo simpel kan het zijn om mindful te leven. Het verrijkt je leven!

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, dus voor het helemaal wakker zijn en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen, wat er in het hier-en-nu plaatsvindt. 

Er zijn 3 belangrijke elementen in mindfulness:
■  Met gerichte aandacht (bewust) leven
■  In het huidige moment aanwezig zijn
■  Waarnemen  zonder te oordelen (open en vriendelijk zijn).

Een mindfulness training of traject kan uit verschillende onderdelen bestaan: meditaties, body scans, wandelingen, yoga, tai chi, tekenen en schilderen, etc.

Mindfulness is de Engelse vertaling van het  begrip “Sati”, afkomstig uit de oude Aziatische taal Pali, waarin de oorspronkelijke geschriften van het boeddhisme zijn opgesteld.

Sati betekent het observeren of in figuurlijke zin “oog in oog staan met wat zich in het nu in of aan ons voordoet”. Het impliceert tegenwoordigheid van geest. Sati heeft als functie het niet vergeten wat nu plaatsvindt; de Amerikaanse psychiater / meditatiebegeleider Mark Epstein beschrijft het dan ook als “het ons herinneren wat in het nu gebeurt”.


What is Mindfulness?
Mind Full of Mindfull?

inhoud