Een Flatscreen in een Rode Woestijn - Geel Zandsteen - Zwart en Donker Gesteente [07Nov2021]

Gepubliceerd op 7 november 2021 om 15:57

Een Flatscreen in een Rode Woestijn - Geel zandsteen - Zwart en Donker Gesteente ... de droom

Ik bevind mij in een grote bungalow, waarin ik veel zonlicht naar binnen zie komen. Als ik uit de ramen kijk, dan zie ik een uitgestrekte, rode woestijn. Ik heb een grote kleurentelevisie, zo’n flat screen, enkele honderden meters van mijn huis op de zandige bodem gezet. Ik loop door het huis met de afstandsbediening van die tv in mijn hand. Ik heb het plan opgevat om even te checken, of het geluid niet te hard staat. De klanken mogen goed te horen zijn, maar mogen niet te dominant en al helemaal niet vervormd worden.
Ik loop het huis uit in de richting van de tv. Als ik na een tijdje daar ben aangekomen, hoor ik dat het geluid en de klanken zeer acceptabel zijn. Ik kan weer terugkeren naar mijn huis.
Ik begin zeer hard te rennen. Ik voel me zo licht als een veer en het lijkt erop, dat ik bijna vlieg. Tijdens het rennen voel ik dat alleen mijn grote tenen nog de grond raken.
Ik vind het prima zo: Als ik ga vliegen, dan kom ik los van de aarde. Dat geeft weliswaar een groter gevoel van vrijheid, maar het kan me ook veel kwetsbaarder doen voelen. Nu mijn grote tenen nog de grond raken, voel ik me nog verbonden met de aarde. Ik bereik heel snel mijn huis, alsof ik door de wind gedragen word.

Dan loop ik ineens langs een landweg met rechts van mij een heuvelhelling bestaande uit gele zandsteen en links van mij een heuvelhelling van zwart, donker gesteente. De zwarte stenen zijn zo in en in zwart en zo donker, dat er nauwelijks structuren of reliëf in te ontdekken valt.
De heuvelhellingen worden aan de beide kanten van de weg steeds steiler, totdat ik in een soort kloof loop. Op een gegeven moment zie ik, dat in de verte een tractor op mij af komt rijden. De tractor sleept langs beide kanten lange metalen balken over de heuvelhellingen. Ik loop enkele meters de helling met gele zandsteen op om buiten het bereik van de tractor te komen. Ik hoop, dat de bestuurder van de tractor mij gezien heeft, daarom let ik op het gedrag. Dan zie ik dat de tractor wat meer naar de linkerkant van de weg uitwijkt, zodat de bestuurder met zijn voertuig om me heen kan rijden. Ik voel een glimlach op mijn gezicht verschijnen.
Daarna kom ik uit in een soort komvormig dal en ik zie onderin dat dal een ingang van een grot, dat blijkt de ingang van een mijn te zijn. Ik loop de mijn in en ik zie hier alleen maar zwart, donker gesteente. Ook hier weer is de steen zo zwart en zo donker, dat ik geen structuur in kan herkennen. Ik loop verder en ik kom terecht in een hele grote, ondergrondse zaal. Boven mij zie ik een groot, koepelvormig gewelf. Onder mij zie ik, dat door het vele graven een komvormig dal is ontstaan. Beneden in het dal zie ik mijnwerkers lopen, ze dragen helmen met lampen erop. Verder zie ik ook, dat er genoeg daglicht binnen kan dringen, maar ondanks dat binnengedrongen licht blijft het zwart, donker gesteente een mysterie. In de grote grotzaal kan ik over een soort pad lopen, dat uit de rotswand gehouwen is. Het pad is 2 tot 3 meter breed. Aan de ene kant geflankeerd door de wand van het koepelgewelf en aan de andere kant door de steile dalwand. Ik ga om het hele dal heen lopen. Op een gegeven moment kom ik op een plek, waar het pad ingestort is. Er is een gapend gat van enkele meters en daarna gaat het pad weer verder. Ik schat in of ik over het gapend gat kan springen, maar na rijp beraad besluit ik om het niet te doen. Ik keer me om en ik ga weer teruglopen, dan zie ik een paar mijnwerkers, die verbaasd naar mij staan kijken. Ik leg hen uit, dat ik een sprong over het gapend gat toch te riskant vind …

… Daarna word ik wakker.

Associaties en Analyses

Mijn Eigen Associaties en Analyses

Ik ben nog niet bezig geweest met associaties en analyses. Ik heb deze droom in een post op Facebook geplaatst en aan de lezers gevraagd om op deze droom te reageren. 

Hieronder kun je reageren op deze droom ...


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.