Over de Bijzondere Solfeggio Frequenties (deel 2) Bekijk de webversie
Medeklinker Oktober 2021
Inspiratiebrief van
Lung Ta Sound Healing
... Interessant ... Informatief ... Inspirerend ...

Medeklinker, de Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing,verschijnt maandelijks. De eerste uitgave was in juni 2021. Vanaf augustus 2021 verschijnt het steeds op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in de ochtend. 
In Medeklinker zullen de door Lung Ta Sound Healing geplande evenementen (Klank Concerten, Workshops, Trainingen, etc.) vermeld worden. Verder zullen hierin ook artikeltjes over interessante items binnen mijn werk- en interessegebied geplaatst worden.
Voor een abonnement op de gratis Inspiratiebrief kun je je aanmelden op mijn website.
Iedereen, die zich aangemeld heeft voor een evenement van Lung Ta Sound Healing, wordt automatisch abonnee.
Voor het abonnement kan men zich heel eenvoudig afmelden, indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 

Helemaal onderaan deze Inspiratiebrief is de Agenda van de evenementen  opgenomen.
Nieuw in de Agenda
◙ De Workshop "Kennismaken met Klankschalen" wordt in verband met veel belangstelling ook op 28 oktober (avond) en op 17 november (middag) georganiseerd.
◙ Op 8 december (middag) wordt een Workshop "Verdiep Je In Je Dromen" gegeven,


Veel leesplezier!
Henk Mosterdijk
 
Najaarsactie
Elke deenemer aan een Klank Concert van Lung Ta Sound Healing ontvangt een Kortingsbon
Deze Kortingsbonnen zullen voor de deelnemers klaar liggen op de locatie, waar een klank concert uitgevoerd wordt. Iedere deelnemer kan zo'n bon meenemen en verzilveren.
Met deze Kortingsbon kan een reductie op een Klankschaal Massage verkregen worden.

Een klankschaal massage aan huis binnen mijn werkregio wordt dan 50.00 euro in plaats van 65.00 euro.

Een klankschaal massage in een massagekamer in het Cordium in Nijmegen wordt dan
57.50 euro in plaats van 75.00 euro.

Deze Kortingsbon mag je ook aan iemand anders geven.
 
Over de Bijzondere Eigenschappen van de
Geheime Solfeggio Frequenties   (Trilogie)
Deel 2 - De Mystieke Numerologie
Inleiding tot de Mystieke Numerologie
In deel 1 van deze trilogie (Inspiratiebrief september 2021) werd al een tipje van de sluier betreffende de mystieke numerlogie opgelicht. Vanaf hier pikken wij de draad weer op.

Een bekende quote van Nicola Tesla: “If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.
 
De 6 Solfeggio Frequenties uit de oudheid (Ancient Solfeggio Frequencies) zijn claims op een bepaalde reeks geluidsfrequenties:
396 – 417 – 528 – 639 – 741 - 852 Hz

Deze frequenties zijn afgeleid van een numerologisch systeem van Familie Nummer Groepen
Namelijk:   3-6-9   en   1-2-4-8-7-5
 
Als de 3, 6 en 9 direct gerelateerd zijn aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigen ze door logica elk een specifieke fase in de Schepping op weg naar voltooiing.
Hetzelfde patroon herhaalt zich ook op de oude genezingsfrequenties, de geluiden van de schepping, de Solfeggio-frequenties.

Hieronder zijn al de 9 oude Solfeggio healing-frequenties opgesomd, die gezien worden als de geluiden van de schepping: 
174 – 285 – 396 – 417 – 528 – 639 – 741 – 852 – 963 Hz
 
Volgens de Pythagorean Skine-methode worden de Solfeggio frequenties bewerkt met behulp van een numerlogische methode. In de onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bewerking uitgevoerd wordt, De tabel is de beste manier om dit duidelijk te maken, want een toelichting in woorden loopt het risico verwarrend te worden. De uitkomst wordt op een bepaalde manier verlaagd, zodat er een heel getal van één cijfer overblijft. Hier komt het patroon van 3-6-9 naar boven.
Hoe zijn Zij aan al die Getallen gekomen?
Waar komen de cijfers vandaan?
Marko Rodin heeft de bron ontdekt van de niet-stoppende spin van het elektron. Hoewel wetenschappers weten, dat alle elektronen in het universum ronddraaien, hebben ze nooit de energiebron achter deze spin kunnen ontdekken.
Rodin heeft de ondersteunende geometrie van het universum ontdekt, het weefsel van de tijd zelf.
Marko Rodin heeft dit kunnen bereiken door de hogere wiskunde (calculus, geometrie, scalaire wiskunde) te reduceren tot discrete, numerieke wiskunde. Hij heeft gewerkt met Familie Nummer Groepen (Family Number Groups).
 
Familie Nummer Groep 1-2-4-8-7-5
In vortex-wiskunde (de wetenschap van de torusanatomie) is er een patroon, dat zich steeds weer herhaalt:
1, 2, 4, 8, 7 en 5.

In de tabel rechts wordt een reeks opgebouwd beginnend met “1” en dit getal wordt steeds verder verdubbeld:
De reeks komt er als volgt uit te zien:
1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 - etc..

De waarden van de bovengenoemde reeks zijn in de linker kolom afgebeeld, hierop wordt een numerologische bewerking uitgevoerd (optelsom van de afzonderlijke cijfers van ieder getal). De uitkomsten van alle bewerkingen (optelresultaten) staan in de rechter kolom. Deze uitkomsten laten een steeds weer terugkerend patroon zien:
1 – 2 – 4 – 8 – 7 – 5 > 1 – 2 – 4 – 8 – 7 – 5 > 1 – 2 – etc,.

Als voorbeeld nemen we het getal met de hoogste waarde in de linker kololm van de tabel, wat helemaal onderin te vinden is:
8.589.934.592
Hiervan gaan we alle afzonderlijke waarden bij elkaar optellen:
8 + 5 + 8 + 9 + 9 + 3 + 4 + 5 + 9 + 2 = 62
Het resultaat is "62", dit moeten we nog verder bewerken. totdat wij een getal hebben van één cijfer:
6 + 2 = 8
Op deze manier zijn alle uitkomsten berekend in de linker kolom. 
Familie Nummer Groep 3-6-9
In de lange tabel hierboven met de verdubbelingsreeks van de Famiie Nummer Groep 1-2-4-8-7-5 valt het op, dat de cijfers 3, 6 en 9 niet aanwezig zijn in het patroon van de uitkomsten in de rechter kolom. 
Daarentegen zijn de cijfers 1, 2, 4, 8, 7 en 5 niet aanwezig in het patroon van de uitkomsten van hieronder besproken verdubbelingsreeksen van de Familie Nummer Groep 3-6-9. Zie tabellen 1 en 2. 
 
Verdubbelingsreeksen beginnend met “3” of “6”
Op de waarden betreffende deze verdubbelingsreeks in de linker kolom van Tabel 1 wordt een zelfde numerologische bewerking uitgevoerd, zoals hierboven al toegepast is. De uitkomst van elke bewerking (optelresultaat) staat in de rechter kolom.
Deze uitkomsten laten een steeds weer terugkerend patroon zien: 3 – 6 – 3 – 6 – 3 – 6 – etc. (zie Tabel 1).
In dit patroon is er "geen sprake van 9" en komt er "alleen 3 en 6" in voor. Het is alsof 9 hier los staat van alles, volledig vrij van beide hierboven besproken patronen.
 
Verdubbelingsreeksen beginnend met “9”
De uitkomst van elke numerlogische bewerking (optelresultaat) voor deze verdubbelingsreeks betreffende "9" staat in de rechter kolom van Tabel 2. Deze uitkomsten laten een steeds weer terugkerend patroon zien:
9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – etc. (zie Tabel 2).
In dit patroon komt "alleen 9" voor en "geen  3 of  6". 
Kunnen wij het Mysterie oplossen ... ?
In de lange tabel hierboven met de verdubbelingsreeks valt het op, dat de cijfers 3, 6 en 9 niet te vinden zijn in het patroon van de rechter kolom.
Wetenschapper Marko Rodin gelooft, dat deze getallen een vector vertegenwoordigen van de derde naar de vierde dimensie, dat door hem een "Fluxveld" wordt genoemd (zie figuur rechts). Dit veld zou een hogere dimensionale energie moeten bevatten, dat het energiecircuit van de andere zes punten beïnvloedt. 
Randy Powell, een student van Marko Rodin, zegt dat dit de geheime sleutel is tot gratis energie. Dit is de materie, waar Tesla mee bezig was en veel van wist.

Wat mij verder opvalt, dat is dat bij het vormgeven van de Solfeggio Frequenties alleen combinaties gemaakt worden van 1-4-7, 2-5-8 en 3-6-9, zie hieronder voor een toelichting.
Wij zien hier ook weer een patroon van 3-6-9 verschijnen, als wij de Solfeggio Frequenties numermologisch bewerken. Zie de onderstaande reeks van uitwerkingen. 

  x                x               UT           RE             MI             FA           SOL         LA           S.I.
174         -  258       -    396       -  417       -   528        -  639       -   741      -  852        - 963
 (1+7+4) -  (2+5+8) -   (3+9+6) -  (4+1+7) -  (5+2+8)  - (6+3+9) -  (7+4+1) -  (8+5+2) -  (9+6+3) 
  3           -    6         -      9         -    3         -     6          -    9         -     3        -     6         -   9

Voor mij is het mysterie nog niet opgelost. Het is voor mij wel zo, dat klanken (geluidstrillingen) van de Solfeggio Frequenties mij diep raken. Dieper dan de tonen, die afgesstemd zijn op 440 Hz.  Het was mij ook niet te doen om dit mysterie hier en nu op te lossen. Ik vond het gewoon fijn om dit met mijn lezers te delen. 
De Trilogie over Solfeggio wordt vervolgd ...
Deel 3 - De Effecten van Solfeggio Frequenties op Jouw Bewustzijn en Onderbewustzijn

Dit zal uitgebreid besproken worden in de Inspiratiebrief van november.

De materie, die hierboven behandeld is, vind ik razend interessant. Tijdens een klankschaal massage of een klank concert gebeurt er echt iets met de energie in jou en rond jou.
De klanken (geluidstrillingen) zijn zuiverend, harmoniserend en ordenend, maar daarnaast creëren ze ook weer iets nieuws. Dat is zo bijzonder hieraan.
In elk klank concert gebruik ik mijn 9 klankbuizen, die op de Solfeggio frequenties afgestemd zijn. Aan deze klankbuizen kan ik tonen ontlokken, die prachtig zijn om te horen en die ook lang na kunnen resoneren (hoorbaar en voelbaar). Ik ben ook voortdurend bezig om de effecten van deze klankbuizen zo optimaal mogelijk te maken door enkele klankbuizen tegelijk te laten resoneren en door de klankbuizen samen met klankschalen in trilling te brengen.

 
Wat is jouw ervaring met klanken in het algemeen en met Solfeggio Frequenties in het bijzonder?
Vind je het fijn om te reageren?
Ik zou zeggen:   Doen!
Je bent van harte uitgenodigd!


Je kunt reageren door op de Doen!-button te klikken, dan kom je op de contact pagina van mijn website.

Of door een reply te sturen op deze email.

 
Agenda
Een overzicht van de door Lung Ta Sound Healing geplande evenmenten:

Woensdag 6 oktober 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Kennismaken met Klankschalen   (Neem jouw eigen klankschalen mee)
 
Dinsdag 12 oktober 2021
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Beschouwen en beoordelen - Bezieling

Donderdag 28 oktober 2021
Workshop (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Kennismaken met Klankschalen   (Neem jouw eigen klankschalen mee) 

Vrijdag 5 november 2021
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Intrede van de Energetische Winter - Loslaten van Illusies - Afbouwen

Woensdag 17 november 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Kennismaken met Klankschalen   (Neem jouw eigen klankschalen mee)

Woensdag 8 december 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Verdiep Je In Je Dromen
 
Dinsdag 21 december 2021
Klank Concert   (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Toppunt van de Winter - Afscheid nemen, loslaten en afronden – Terugkeer van het licht en het leven
Voor meer informatie over de Agenda van Lung Ta Sound Healing