Over de Bijzondere Solfeggio Frequenties (deel 3) Bekijk de webversie
Medeklinker November 2021
Inspiratiebrief van
Lung Ta Sound Healing
... Interessant ... Informatief ... Inspirerend ...

Medeklinker, de Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing,verschijnt maandelijks. De eerste uitgave was in juni 2021. Vanaf augustus 2021 verschijnt het steeds op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in de ochtend. 
In Medeklinker zullen de door Lung Ta Sound Healing geplande evenementen (Klank Concerten, Workshops, Trainingen, etc.) vermeld worden. Verder zullen hierin ook artikeltjes over interessante items binnen mijn werk- en interessegebied geplaatst worden.
Voor een abonnement op de gratis Inspiratiebrief kun je je aanmelden op mijn website.
Iedereen, die zich aangemeld heeft voor een evenement van Lung Ta Sound Healing, wordt automatisch abonnee.
Voor het abonnement kan men zich heel eenvoudig afmelden, indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 

Helemaal onderaan deze Inspiratiebrief is de Agenda van de evenementen opgenomen.
Nieuw in de Agenda
◙ De Workshop "Kennismaken met Klankschalen" wordt op 17 november (middag) weer georganiseerd.
◙ Op 8 december (middag) wordt een Workshop "Verdiep Je In Je Dromen" gegeven. 
◙ Voor de eerste helft van 2022 is de Grote Groepsruimte Beneden in het Cordium voor 5 data geboekt voor het aanbieden van mijn Klank Concerten. 


Veel leesplezier!
Henk Mosterdijk
 
Najaarsactie
Elke deenemer aan een Klank Concert van Lung Ta Sound Healing mag een Kortingsbon meenemen
Deze Kortingsbonnen zullen voor de deelnemers klaar liggen op de locatie, waar een klank concert uitgevoerd wordt. Iedere deelnemer kan zo'n bon meenemen en verzilveren.
Met deze Kortingsbon kan een reductie op een Klankschaal Massage verkregen worden.

Een klankschaal massage aan huis binnen mijn werkregio wordt dan 50.00 euro in plaats van 65.00 euro.

Een klankschaal massage in een massagekamer in het Cordium in Nijmegen wordt dan
57.50 euro in plaats van 75.00 euro.

Deze Kortingsbon mag je ook aan iemand anders geven.
 
Over de Bijzondere Eigenschappen van de
Geheime Solfeggio Frequenties   (Trilogie)
Deel 3 - De Effecten van de Solfeggio Tonen op Mensen
De Invloeden van de Solfeggio Tonen op de Chakra's
UT - 396 Hz
Effect op Chakra 1 - Wortel Chakra
INTENTIE:
Verdriet veranderen in vreugde
Bevrijding van schuld en angst


Deze frequentie bevrijdt jou van de energie van verdriet en heeft gunstige effecten op jouw schuldgevoelens. Het zuivert jouw schuldgevoel, dat vaak één van de fundamentele obstakels vormt voor het kunnen realiseren van jouw doelen, waardoor nu het bereiken van die doelen weer op de meest directe manier mogelijk wordt.
De "Ut"-toon ontslaat je van het schuldgevoel en van de angst door de verdedigingsmechanismen van deze negatieve energie  te verwijderen.

De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert de blokkades, die het bereiken van het echte vredige gevoel barricaderen. Het geheugen wordt hersteld, waardoor jij toegang krijgt tot jouw eigen innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht en gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar jouw bevrijding.

De 396 Hz frequentie zoekt naar verborgen blokkades, onbewuste negatieve overtuigingen en ideeën, die hebben geleid tot je huidige situatie.
RE - 417 Hz
Effect op Chakra 2 - Sacraal Chakra
INTENTIE:
Traumatische ervaringen ongedaan maken
Veranderingen faciliteren
Transmutatie: Omzetten van energieën of herscheppen.


Deze frequentie produceert energie om veranderingen teweeg te brengen. Het reinigt traumatische ervaringen en verwijdert destructieve invloeden van gebeurtenissen in het verleden.
Op cellulair niveau stimuleert de toon "R" de cel en zijn functies op een optimale manier.

Transmutatie: Door het zien van de waarheid word je in staat gesteld om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in positieve energie. Deze reiniging (ordening) en het innerlijk luisteren brengt jou naar een hoger niveau van zelftransformatie. Jouw innerlijke gids of het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door jouw (verkregen) heldere visie en zuivere energie.

Met de frequentie van 417 Hz kom je in contact met een onuitputtelijke energiebron waarmee je je leven kunt veranderen.
 
MI -  528 Hz
Effect op Chakra 3 - Zonnevlecht

INTENTIE:
Transformatie
DNA-reparatie


"Mi" wordt gebruikt om het menselijk DNA terug te brengen naar zijn oorspronkelijke, perfecte staat. Deze frequentie brengt transformatie en wonderen in je leven.
 

Het proces van DNA-reparatie heeft gunstige effecten op jou:

  • Verhoogde hoeveelheid levensenergie
  • Helderheid van geest en bewustzijn
  • Meer creativiteit
  • Extatische momenten: Zoals diepe innerlijke vrede


Jouw intuïtie wordt versterkt, waardoor jij jouw bron van wijsheid weer ontdekt. Jij komt dan weer in contact met met jouw wil en wilskracht, maar je bent je ook bewust geworden van jouw eigen vrije wil en van de goddelijke wil.

De frequentie van 528 Hz activeert jouw verbeelding, intentie en intuïtie voor het bereiken van jouw hoogste doel.

FA -  639 Hz
Effect op Chakra 4 - Hart Chakra
INTENTIE:
Opnieuw verbinden en balanceren
Relaties
Relationele Harmonisatie


Deze frequentie maakt het creëren van een harmonieuze gemeenschap en harmonieuze interpersoonlijke relaties mogelijk.
"Fa" kan worden gebruikt voor het omgaan met relatieproblemen, met problemen in het gezin, met problemen tussen partners en vrienden of met sociale problemen.
Relationele harmonisatie: De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

Op cellulair niveau kan de 639 Hz frequentie worden gebruikt om de cel  te stimuleren om te communiceren met zijn omgeving. Deze frequentie verbetert de communicatie, het begrip, de tolerantie en de liefde.
SOL -  741 Hz
Effect op Chakra 5 - Keel Chakra

INTENTIE:
Oplossen van problemen, expressief en oplossend
Expansie van bewustzijn


Deze toon 
reinigt de cel van gifstoffen. Frequent gebruik van 741 Hz leidt tot een gezonder en eenvoudiger leven en ook tot veranderingen in de keuze van voedsel, dat jij tot je gaat nemen. Je gaat steeds meer voedsel met gifstoffen mijden.
"Sol" reinigt de cel van verschillende soorten elektromagnetische straling.
Deze frequentie ontvouwt ook jouw heldere visie en opent de potentie van een geest, die onafhankelijk is.
Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar zuivere zelfexpressie.

Een andere toepassing van deze frequentie is het oplossen van problemen van welke aard dan ook. De vijfde frequentie van de Solfeggio-schaal zal je ook leiden naar de kracht van zelfexpressie, wat resulteert in een puur en stabiel leven.

LA -  852 Hz
Effect op Chakra 6 - Voorhoofd Chakra

INTENTIE:
Bewustwording (ontwaken) van intuïtie
Terugkeer naar de spirituele orde

 

"La" is gekoppeld aan jouw vermogen om de illusies van jouw leven te doorzien, zoals verborgen agenda's van mensen, plaatsen en dingen.
Deze frequentie kan worden gebruikt als middel om iemand open te stellen voor communicatie met de alomvattende Geest. Het verhoogt het bewustzijn en laat je terugkeren naar de spirituele orde.
De frequentie 852 Hz schept kracht door de herkenning, dat jij verbonden bent met de bron van alle ware kracht.
Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

Op cellulair niveau stelt 852 Hz de cel in staat zichzelf te transformeren naar een systeem van een hoger niveau.

S.I. -  963 Hz
Effect op Chakra 7 - Kruin Chakra
INTENTIE:
Goddelijke Zingeving
Betekenis en DoeL
Voltooiing.


De aanwezigheid van het goddelijke wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren.
Door "S.I." wordt de balans van kracht en vrede in jou ingebed, waardoor licht en liefde in ieder moment kan worden ervaren.

 

174 Hz
INTENTIE:
Basis
Aarding, gronding


Deze frequentie rangschikt energie en perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgt voor een stabiele basis voor de ontwikkeling van jouw bewustzijn.
Door te leren onderscheiden, wordt de persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie, terwijl jij wordt voorbereid voor een vreugdevol en betekenisvol leven.
285 Hz
INTENTIE:
Kwantum gewaarzijn


Deze frequentie helpt in de ontwikkeling en expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van gewaarzijn. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid en kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling, terwijl ware kracht wordt hersteld.
Bovendien ontdek jiij met jouw persoonlijke wil jouw ware expressie, jouw ziel, hierdoor zal jij de juiste acties nemen om jouw pad te volgen..
Het Toepassen van Solfeggio Klankbuizen in mijn Klank Concerten
Ik prijs me zeer gelukkig, dat ik in Duitsland een set van 9 Solfeggio klankbuizen heb kunnen kopen. Deze 9 klankbuizen zijn gestemd op de Heilige Solfeggio Tonen: 6 "bekende” en 3 "ontbrekende" tonen van de Heilige en Mysterieuze Solfeggio Frequenties.
Deze klankbuizen zijn gemaakt van een speciale, harde aluminiumlegering. Zij hebben een sterke wanddikte van 2 mm. De langste klankbuis is ca. 91 cm en de kortste ca. 38,5 cm.
Door de speciale legering is het geluid zeer langdurig, rijk aan boventonen en aan energetisch volle tonen, die afhankelijk van de speeltechniek beginnen te pulseren.
Deze klankbuizen zijn speciaal ontworpen voor het maken van muziek, voor het ondersteunen van meditatie en voor vibratie- en klanktherapie
 
Het laten klinken van deze klankbuizen is een vast onderdeel van mijn klank concerten, ze resoneren geweldig, zowel afzonderlijk als samen met enkele van mijn klankschalen. Ik heb de ervaring, dat de klanken van deze bijzondere klank-instrumenten de mensen diep kunnen raken,
 
Wat is jouw ervaring met klanken in het algemeen en met Solfeggio Frequenties in het bijzonder?
Vind je het fijn om te reageren?
Ik zou zeggen:   Doen!
Je bent van harte uitgenodigd!


Je kunt reageren door op de Doen!-button te klikken, dan kom je op de contact pagina van mijn website.

Of door een reply te sturen op deze email.

 
Agenda
Een overzicht van de door Lung Ta Sound Healing geplande evenmenten:

Woensdag 17 november 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Kennismaken met Klankschalen   (Neem jouw eigen klankschalen mee)

Woensdag 8 december 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Verdiep Je In Je Dromen
 
Dinsdag 21 december 2021
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Toppunt van de Winter - Afscheid nemen, loslaten en afronden – Terugkeer van het licht en het leven

Dinsdag 4 januari 2022
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Wat wil er door jou heen geboren worden?

Vrijdag 4 februari 2022
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Begin van de energetische lente - Organische groei van binnen - Verdieping van de band met je bron

Zondag 20 maart 2022
Klank Concert (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Hoogtepunt van de energetische lente - Bezieling en vorm verbinden

Donderdag 5 mei 2022
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Intrede van de energetische zomer - Eigen werking tot in de vorm uitdrukken

Dinsdag 21 juni 2022
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Hoogtepunt van de energetische zomer - Voluit aanwezig zijn in de wereld
Voor meer informatie over de Agenda van Lung Ta Sound Healing