Over de Bijzondere Solfeggio Frequenties (deel 1) Bekijk de webversie
Medeklinker September 2021
Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing
... Interessant ... Informatief ... Inspirerend ...

Medeklinker, de Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing,verschijnt maandelijks. De eerste uitgave was in juni 2021. Vanaf augustus 2021 verschijnt het steeds op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in de ochtend. 
In Medeklinker zullen de door Lung Ta Sound Healing geplande evenementen (Klank Concerten, Workshops, Trainingen, etc.) vermeld worden. Verder zullen hierin ook artikeltjes over interessante items binnen mijn werk- en interessegebied geplaatst worden.
Voor een abonnement op de gratis Inspiratiebrief kun je je aanmelden op mijn website.
Iedereen, die zich aangemeld heeft voor een evenement van Lung Ta Sound Healing, wordt automatisch abonnee.
Voor het abonnement kan men zich heel eenvoudig afmelden, indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 

Helemaal onderaan deze Inspiratiebrief is de Agenda van de evenementen  opgenomen. 

Veel leesplezier!
Henk Mosterdijk
 
Najaarsactie
Elke deenemer aan een Klank Concert van Lung Ta Sound Healing ontvangt een Kortingsbon
Deze Kortingsbonnen zullen voor de deelnemers klaar liggen op de locatie, waar een klank concert uitgevoerd wordt. Iedere deelnemer kan zo'n bon pakken.
Met deze Kortingsbon kan een reductie op een Klankschaal Massage verkregen worden.

Een klankschaal massage aan huis binnen mijn werkregio wordt dan 50.00 euro in plaats van 65.00 euro.

Een klankschaal massage in een massagekamer in het Cordium in Nijmegen wordt dan
57.50 euro in plaats van 75.00 euro.

Deze cadeaubon mag je ook aan iemand anders geven.
 
Over de Bijzondere Eigenschappen van de Geheime Solfeggio Frequenties (Trilogie)
Deel 1 - De Achtergronden van de Solfeggio Frequenties
Hoe ben ik Solfeggio op het Spoor gekomen?
Ik was een keer aan het zoeken op verschillende websites naar gongs en klankbuizen. Toen ineens de term "Solfeggio" opdook, waarvan vermeld werd, dat deze frequenties een bijzonder effect op mensen hebben en niet te vergelijken zijn met die van 440 Hz en 432 Hz.
Mijn interesse was direct gewekt en ik heb gelijk een serie van 9 klankbuizen met Solfeggio tonen aangeschaft. De mooie klanken van deze klank-instrumenten kan ik heel goed combineren met die van mijn klankschalen in mijn healing concerten. Daarover later meer.
Wat betekent de Term Solfeggio of Solfège
Solfège of notenleer is de stelselmatige training van het muzikale gehoor door middel van een muzikale zangoefening. Hierbij wordt de melodie gezongen zonder de tekst en wordt enkel en alleen gebruik gebruik gemaakt van de namen van de noten. Het doel van deze muziekonderwijsmethode (oefening) is het muzikale gehoor te vergroten en tevens door zonder voorstudie van het blad te zingen en de trefzekerheid te verhogen met betrekking tot ritme en melodie.
Solfège valt onder de muziekdidactiek.

Solfegiëren is het van Solfège afgeleide werkwoord en betekent zowel het zingen van een muziekstuk met benoeming van de noten, als het zingen volgens een visuele manier om met behulp van plekken op de hand aan te geven welke toonhoogte gezongen moet worden. Voor informatie over deze methode wordt verwezen naar de paragraaf over de  "Guidonische Hand" hieronder onder de titel "De Eerste Toepassing van Solfeggio".

In het professioneel muziekonderwijs (conservatoria) en in de hogere graad van de muziek-scholen wordt het begrip Solfège inmiddels in een bredere context gebruikt. Zo bestaan er afzonderlijke lessen ritmische Solfège (het noteren van een ritme en het uitvoeren van een genoteerd ritme) en worden het muzikaal dictee en het herkennen van akkoorden in de harmonieleer tot het gebied van de Solfège gerekend.
 
Een “Solfeggio” is de Italiaanse muziekterm voor een genoteerde oefening op het gebied van de Solfège. Het woord “Solfège” is afgeleid van de muziektermen “Sol” en “Fa”. In Italië is “Solfa” een andere term voor notenschrift of muziek. Denk hierbij aan de uitdrukking “La Solita Solfa” ofwel “Het Oude Liedje”.
 
De Eerste Toepassing van Solfeggio
Foto van Carla Manten
Guido van Arezzo (geboren rond 991) was een benedictijnse monnik en muziektheoreticus, die een betere methode wilde ontwikkelen om liederen aan andere monniken te leren. In zijn tijd gebruikten muzikanten hexachords ofwel sets van zes toonhoogtes. Zie Afbeelding 1 hieronder.

Guido van Arezzo ontwikkelde een systeem, dat nu bekend staat als de “Guidonische Hand” (Guidonian Hand), waarmee de noten van de hexachords in kaart werden gebracht door plekken op de vingers en kootjes in de hand. Zie Afbeelding 2 en 3 hieronder.

De Guidonische Hand is een hulpmiddel uit de muziekpraktijk bij het handzingen, zoals onder andere door Willem Gehrels werd gepropageerd. Het is een systeem dat in vele landen wordt toegepast bij het aanleren of dirigeren van zang.

In Afbeelding 3 hieronder zijn vanaf de top van de duim de tonen G-A-B-c-d-e-f-g-a-b-c'-d'-e'-f'-g'-a'-b'-c"-d"-e" in kaart gebracht, welke met de wijsvinger van de rechterhand werden aangewezen, zodat de toeschouwer (de zanger) kon zien welke toon er gezongen moet worden.
De Geheimen van de Solfeggio Tonen Ontsluierd
De Solfeggio Frequenties Herontdekt
Arts en onderzoeker Dr. Joseph Puleo heeft de Solfeggio
Frequenties herontdekt
in de jaren zeventig van de 20e eeuw, waardoor de voordelen (de bijzondere werking) van deze frequenties weer onder de aandacht van het publiek werden gebracht. De Solfeggio frequenties hebben namelijk een diepgaande invloed op het bewustzijn en onderbewustzijn, waardoor genezing gestimuleerd en vitaliteit bevorderd wordt. Dankzij het werk van Puleo en de hernieuwde belangstelling hebben veel wetenschappers sindsdien meer bewijs gevonden, waardoor de positieve effecten van deze frequenties op het menselijk lichaam ondersteund wordt.
Puleo heeft in zijn onderzoek wiskundige cijferreductie toegepast om zes meetbare Solfeggio tonen te identificeren, die het lichaam weer in balans brengen en helpen bij genezing.
 
Onderzoek Naar de Oorsprong van de Solfeggio Frequenties
Tijdens zijn onderzoek naar de oorsprong van deze bijzondere frequenties is Dr. Joseph Puleo in contact gekomen met een monseigneur aan de universiteit in Spokane WA (USA), die hoofd was van de middeleeuwse afdeling. Op deze universiteit heeft hij informatie ontvangen over deze materie. Hierna kreeg hij een boek met Gregoriaanse Gezangen van professor Emeritus Willi Apel in handen. Professor Apel beweerde, dat de gezangen, die tegenwoordig worden gebruikt totaal onjuist zijn en de geest van het katholieke geloof ondermijnen. Bovendien meldde de professor, dat er “blijkbaar 157 zangstukken vermist worden”.
Naast professor Apel zijn er ook andere onderzoekers geweest, die ontdekt hebben dat deze frequenties en de kennis hierover zeer lang geleden aan de kerk zijn overgedragen met een zeer specifiek spiritueel doel. De gezangen waren volgens hen gebaseerd op de oude originele toonladder van zes muzieknoten genaamd de "Solfeggio".
Deze originele gezangen zijn door de Katholieke Kerkt aangepast en er zijn 157 Gregoriaanse Gezangen “verloren” geraakt. Wellicht zijn ze moedwillig achter slot en grendel in de archieven van het Vaticaan terechtgekomen.
 
Dr. Candice Pert, PhD: ”Ik ontdekte dat deze frequenties al jaren geleden aan de kerk waren gegeven voor een zeer spiritueel doel. De kerk was een prachtige plek voor de mensen in de dorpen en steden om samen te komen. De kerk diende als een sociale, politieke en spirituele plek. Mensen kwamen naar de mis, die in die tijd in het Latijn werd gedaan (totdat Vaticanum II kwam). Wanneer mensen in Latijnse of muzikale tonen zingen, is dat erg krachtig, omdat het alle beperkte denkvormen doorloopt en naar diepere niveaus van het onderbewustzijn gaat – inzichten die verder gaan dan overtuigingssystemen.
Gelukkig is een Origineel Gregoriaans Gezang Behouden Gebleven
Één Gregoriaans gezang is echter boven water gekomen, "Het Gezang voor Sint Johannes de Doper", waar alle 6 Solfeggio Noten in voorkomen. Hierdoor was het mogelijk om deze bijzondere tonen te identificeren.

Guido van Arezzo gebruikte een hymne voor Johannes de Doper, wat bekend staat als Ut queant laxis …

Wat nu Solfeggio wordt genoemd, is dus ontstaan uit deze middeleeuwse hymne over Johannes de Baptist.
De eigenaardigheid van deze hymne was, dat de eerste 6 notenbalken respectievelijk met de eerste 6 noten van de toonladder begonnen. Zodoende werd de eerste letter van elke notenbalk gezongen op een toonhoogte, die één stap hoger lag dan de eerste noot op de voorgaande. Deze letters werden gaandeweg geassocieerd met hun respectievelijke noten en werden als bijzonder geschikt beschouwd voor vocaal gezang.
De originele Solfeggio toonladder was: 
UT - RE - MI - FA - SO - LA.

De Latijnse initialen voor Sint Johannes (Sancte Iohannes) zijn S en I, SI werd later toegewezen als de zevende toon, een toonhoogte die niet werd gebruikt in de hymne over Johannes de Baptist.

UT” werd later omgevormd tot DO. De 7e noot SI , die later aan de toonladder toegevoegd werd, werd weer wat later omgevormd tot TI. Al deze naamsveranderingen (tevens klankveranderingen) veranderden de frequenties, die door de massa gezongen werd in hoge mate. De veranderingen verzwakten tevens de spirituele impact van kerkelijke hymnen. Door namen en frequenties te veranderen, veranderden tevens de hogere matrixen van denken en zijn.

Aan deze Solfeggio tonen en hun bijbehorende frequenties worden in de originele Griekse Apocriefen de kwaliteiten toegekend, die in deel 3 (Inspiratiebrief november) van deze serie uitgewerkt zullen worden. Het gaat over hoe de Solfeggio tonen ons lichamelijk en geestelijk welzijn positief beïnvloeden.
 
Ut
Ik licht alvast een Tipje van de Sluier over de Mystieke Numerologie op ...
De 6 Solfeggio Frequenties uit de oudheid (Ancient Solfeggio Frequencies) zijn claims op een bepaalde reeks geluidsfrequenties:
396 – 417 – 528 – 639 – 741 - 852 Hz
Deze frequenties zijn afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. 
Namelijk: 3-6-9   en   1-2-4-8-7-5

Hieronder zijn al de 9 oude Solfeggio healing-frequenties opgesomd, die gezien worden als de geluiden van de schepping: 
174 – 285 – 396 – 417 – 528 – 639 – 741 – 852 – 963 Hz

De mystieke numerologie zal in deel 2 (Inspiratiebrief oktober) van deze serie uitgebreid aan de orde komen.

Een paar bekende uitspraken van Nicola Tesla:
- If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” 
- "If you wish to understand the universe, think of energy, frequency and vibration"
 
De Trilogie over Solfeggio wordt vervolgd ...
Deel 2 - De Mystieke Numerologie
Dit wordt behandeld in de Inspiratiebrief van oktober.

Deel 3 - De Effecten van Solfeggio Frequenties op Jouw Bewustzijn en Onderbewustzijn
Dit wordt behandeld in de Inspiratiebrief van november. 
 
Wat is jouw ervaring met klanken?
Vind je het fijn om te reageren?
Ik zou zeggen:   Doen!
Je bent van harte uitgenodigd!


Je kunt reageren door op de Doen!-button te klikken, dan kom je op de contact pagina van mijn website.

Of door een reply te sturen op deze email.

 
Agenda
Een overzicht van de door Lung Ta Sound Healing geplande evenmenten:

Woensdag 6 oktober 2021
Workshop (middag) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Kennismaken met Klankschalen   (Neem jouw eigen klankschalen mee)
 
Dinsdag 12 oktober 2021
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Beschouwen en beoordelen - Bezieling
 
Vrijdag 5 november 2021
Klank Concert (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Intrede van de Energetische Winter - Loslaten van Illusies - Afbouwen
 
Dinsdag 21 december 2021
Klank Concert   (avond) Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Toppunt van de Winter - Afscheid nemen, loslaten en afronden – Terugkeer van het licht en het leven
Voor meer informatie over de Agenda van Lung Ta Sound Healing