Inspiratiebrief mei 2023 Bekijk de webversie
Medeklinker Mei 2023
Inspiratiebrief van
Lung Ta Sound Healing
... Interessant ... Informatief ... Inspirerend ...

Medeklinker, de Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing, verschijnt maandelijks. De eerste uitgave was in juni 2021. Vanaf augustus 2021 verschijnt het steeds op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in de ochtend. 
In Medeklinker zullen de door Lung Ta Sound Healing geplande evenementen (Healing Concerten, Klankmeditaties, Workshops, Trainingen, etc.) vermeld worden.
Verder zullen hierin ook artikeltjes over interessante items binnen het interessegebied van helende klanken geplaatst worden.
Voor een abonnement op de gratis Inspiratiebrief kun je je aanmelden op mijn website.
Iedereen, die zich aangemeld heeft voor een evenement van Lung Ta Sound Healing, wordt automatisch abonnee.
Voor het abonnement kan men zich heel eenvoudig afmelden, indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 

Helemaal onderaan deze Inspiratiebrief is de Agenda van de evenementen opgenomen.
◙ Voor de vooliggende periode tot en met september 2023 staan 3 evenementen gepland: 2 Healing Concerten en 1 Creatieve Workshop tijdens Inspirerende Klanken. 
[Uitgelicht !] Op vrijdag 29 september is een bijzonder healing concert gepland: een samenwerking tussen Lung Ta Sound Healing en Femke Bloem (Harp, Zang).
◙ Er zullen zeer waarschijnlijk meer evenementen aan de Agenda toegevoegd gaan worden: 
Houd de Agenda op de website dus in de gaten!


Veel leesplezier!
Warme groet!
Henk Mosterdijk
Inhoud
 • Zomeractie 2022-2023
 • Sound Healing op Onze Aarde door de eeuwen heen  -   Deel 4
 • Maandelijkse Nieuwtjes
 • Voor vragen of reacties
 • Agenda
Zomeractie 2023
Zet jouw licht niet langer onder de korenmaat !
Laat jouw zomerse pracht zichtbaar worden !
Iedere abonnee kan gebruik maken van deze aanbieding !
Een buitenkansje !
Aandachtspunten om de energetische zomer te verwelkomen en te beleven
 
 • Probeer jouw werking op de omgeving tot in de vorm uit te drukken !
 • Wees voluit aanwezig in de wereld !
 • Voel en ervaar de ongehinderde groei en ontwikkeling in een overvloed aan licht !
 • Voel en ervaar de vrije, creatieve geest in jou, maar let wel op jouw energie !
 • Breng Yin en Yang in jou in balans !
 • Vanuit jouw rust en balans weet jij precies wat jij moet doen !
Een mini-evenement !

Groei gaat in de energetische zomer niet meer in eerste instantie over groter worden, maar juist over rijper worden.
Rijping wil zeggen: Voller worden, duidelijker worden. Daardoor wordt de natuurlijke staat van jou en van anderen, van objecten en van processen ook steeds duidelijker en zichtbaarder.

Zomerse pracht wordt zichtbaar … !

De kracht van rijping is, dat naast het innerlijk rijpingsproces, er vertrouwen zal ontstaan, dat in de buitenwereld de juiste mens, het juiste product, het juiste resultaat en de juiste werkvorm gevonden zal worden, waardoor kruisbestuiving en dus voortplanting zal plaatsvinden.

In de loop van de zomer worden de vormen van jouw unieke eigen bijdrage getoetst aan de buitenwereld. Indien nodig worden zij bijgesteld naar aanleiding van de reacties, die jij erop zult ontvangen. De kunst is dan tijdens dit hele indalingsproces meer te vertrouwen op je gevoel en je intuïtie en minder te doen met je verstand.

Zet jouw licht niet langer onder de korenmaat   -  
Het scheppende is met jou … !


Het is nu jouw tijd om de stap naar creatie te zetten, want het scheppende (Yang – het Hemelse) is met jou! Zet jouw licht niet langer onder de korenmaat. Je kunt je diepste verlangens en wensen in de wereld vormgeven en je zult daarvoor erkenning krijgen en je daardoor verder persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Daarom lijkt de onderstaande actie heel mooi te passen in de sfeer van dit energetische seizoen.
Iedere abonnee op de Inspiratiebrief kan dus in de maanden mei – juni - juli een mini-evenement bij hem of haar thuis plannen met persoonlijke aandacht / begeleiding van mij.

Voor een dergelijke korte periode met persoonlijke aandacht / begeleiding kan uit de onderstaande elementen gekozen worden, waarmee patronen doorbroken, zaken vanuit een andere invalshoek bekeken en nieuwe inzichten ontvangen kunnen worden.
◙ Een mini-workshop "Kennismaken met Klankschalen"
◙ Een mini-workshop "Klanken maken met gongs, wind chimes of andere klankinstrumenten"
◙ Een soul card maken
◙ Een geleide schrijfmeditatie

Elk samenzijn kan voorafgegaan en/of afgesloten worden met een korte klankmeditatie,

Zo’n creatieve periode vol persoonlijke aandacht/begeleiding zal 2-3 uur in beslag nemen en binnen de regio Nijmegen-Arnhem vraag ik daar 27.00 euro per persoon voor. De abonnee mag en kan indien gewenst nog een paar mensen erbij uitnodigen.
Voor abonnees, die buiten de regio Nijmegen-Arnhem wonen, zal ik ook reiskosten in rekening brengen. De totaalprijs zal vooraf in onderling overleg afgesproken worden

Maak een afspraak!
Sound Healing op Onze Aarde door de eeuwen heen
Deel 4   -   Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
Overzicht - Volkeren en Culturen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
In alle oude culturen worden klanken en klankinstrumenten (muziekinstrumenten) al eeuwenlang naast entertainment ook gebruikt voor meditatie en heling. Het maken van klanken en muziek wordt vaak in groepsverband gedaan en opgenomen in speciale rituelen.
Wat men precies wil bereiken met de klanken, dat kan per cultuur en per volk verschillen.
Elke cultuur heeft zo haar eigen rituelen, haar eigen specifieke klankinstrumenten en haar eigen doelen.
Waarbij vooral de menselijke stem bijzondere aandacht mag krijgen, je zou het als één van de mooiste, fijngevoeligste klankinstrumenten met een enorme impact kunnen beschouwen. In veel culturen wordt de stem dan ook gebruikt om bijvoorbeeld mindful te zingen of om inspirerende teksten te reciteren.

Om enige structuur aan te brengen in het verhaal over dit continent wordt in het onderstaande per regio ingegaan op de volkeren, die daar geleefd hebben en/of waarvan de nakomelingen daar nog steeds leven.

Alaska en Canada
Na het begin van de jaartelling leefden de inheemse volkeren van Alaska en Canada in verschillende regio's van deze landen. Deze volkeren omvatten de Inuit, Métis, Cree, Ojibwe, Haudenosaunee (Iroquois) en vele andere. In de loop van de tijd ontwikkelden deze volkeren hun eigen unieke culturen, tradities en talen. Hun nakomelingen wonen nog steeds in Alaska en Canada.
De geschiedenis van de inheemse volkeren in Alaska en Canada is complex en divers. Het is belangrijk om de aanzienlijke gevolgen van de kolonisatie door de Britten en Fransen te erkennen, waaronder residentiële scholen, gedwongen verhuizingen en cultureel assimilatiebeleid.
Tegenwoordig werken veel inheemse gemeenschappen aan het terugwinnen van hun culturele tradities en talen en bouwen ze sterkere banden op met hun voorouderlijk land.

Verenigde Staten van Amerika
Vanaf het begin van de jaartelling leefden verschillende inheemse groepen in Noord-Amerika: Zoals de Navajo, Apache, Comanche, Cherokee, Iroquois en vele andere. Het waren volkeren met hun eigen unieke culturen, tradities en talen. Veel van hun nakomelingen wonen nog steeds in Noord-Amerika.
Net als in Canada heeft de kolonisatie door voornamelijk Britten en Fransen een enorme impact gehad op het voortbestaan van de inheemse volkeren.
Daarnaast zijn er ook vanaf de 16e eeuw slaven vanuit Afrika hier naartoe overgebracht.

Mexico
Na het begin van de jaartelling leefden verschillende inheemse volkeren van Mexico in verschillende regio's van het land. Deze volkeren omvatten de Maya's, Azteken, Zapoteken, Mixteken en vele anderen. In de loop van de tijd ontwikkelden deze volkeren hun eigen unieke culturen, tradities en talen. Veel van hun nakomelingen wonen nog steeds in Mexico.
De geschiedenis van de inheemse volkeren in Mexico is complex en divers. Het is belangrijk om de gevolgen van kolonisatie te erkennen, inclusief de Spaanse Verovering en de introductie van het Christendom.
Tegenwoordig werken veel inheemse gemeenschappen aan het behoud van hun culturele tradities en talen en bouwen ze sterkere banden op met hun voorouderlijk land.
Het is vermeldenswaard, dat de Azteekse beschaving, die vóór de kolonisatie één van de meest prominente inheemse culturen in Mexico was, in het begin van de 16e eeuw enig contact had met Europese ontdekkingsreizigers en handelaren. De invloed van deze contacten was voor de komst van de Spanjaarden relatief beperkt.

Midden-Amerika
Midden-Amerika is een term, dat verwijst naar de regio tussen Mexico en Zuid-Amerika en omvat landen als Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama.
De volkeren van Midden-Amerika hebben een rijke en complexe geschiedenis, die duizenden jaren beslaat. In deze regio leefden veel verschillende culturen en beschavingen, die in de loop van de tijd opkwamen en verdwenen.
De bekendste cultuur en beschaving is die van de Maya's, die leefden in wat nu Mexico, Guatemala, Belize, Honduras en El Salvador is. Hun periode begon ongeveer 2000 v Chr en eindigde in de 16e eeuw (na Chr).
Na het verval van de Maya beschaving ontstonden er verschillende culturen in Midden-Amerika, waaronder de Azteken, die leefden in wat nu Mexico is van de 14e tot de 16e eeuw na Chr.
Het is belangrijk op te merken, dat Midden-Amerika een rijke en diverse geschiedenis heeft die niet goed kan worden samengevat in specifieke tijdsperioden, culturen of volkeren. Integendeel, de geschiedenis van Midden-Amerika wordt gekenmerkt door een complex samenspel van culturele, politieke en omgevingsfactoren, die de regio in de loop van de tijd hebben gevormd.
De Maya’s en Azteken worden besproken in de onderstaande paragraaf over Mexcio.

Zuid-Amerika
Opmerkelijke precolumbiaanse beschavingen in Zuid-Amerika zijn de Moche-, Nazca- en Tiwanaku-culturen, die ontstonden in wat nu Peru, Bolivia en Chili is. Deze beschavingen hebben bestaan van ongeveer 100 v Chr tot 800 na Chr.
Het Inca-rijk, misschien wel de meest bekende precolumbiaanse beschaving in Zuid-Amerika, ontstond in wat nu Peru is in de 13e eeuw en duurde tot de Spaanse Verovering in de 16e eeuw.
Na het verval van het Inca-rijk leefden verschillende inheemse volkeren in Zuid-Amerika, van wie velen werden beïnvloed door de Europese kolonisatie en de komst van missionarissen.
Daarnaast zijn er ook vanaf de 16e eeuw slaven vanuit Afrika hier naartoe overgebracht.
Tegenwoordig leven er nog steeds veel inheemse groepen in heel Zuid-Amerika, elk met hun eigen unieke cultuur, taal en geschiedenis.

Voor dit verhaal heb ik me niet zozeer gefocust op landen, maar wel op volkeren en culturen. Ik heb niet gestreefd naar compleet zijn maar naar een goede indruk hoe klanken toegepast worden voor meditatie en heling in dit continent.

Ter afsluiting
Dit was het laatste deel van deze cyclus.
Ik wens jou veel leesplezier!
Voor vragen en opmerkingen sta ik altijd open!
 
Noord-Amerika: Alaska en Canada
De Cultuur van de Inuit

Inuit is de naam, waarmee de Eskimo's van Alaska, Canada en Groenland zichzelf aanduiden. Het woord Inuit is het meervoud van Inuk, dat "mens" of "echte mens" betekent in hun taal, het Inuktitut.
Het woord Inuit wordt ook gebruikt als alternatief voor de benaming Eskimo, omdat de term "Eskimo" door sommige Inuit als beledigend wordt beschouwd.
De Groenlandse Inuit wonen langs de kusten van het eiland Groenland.
De Canadese Inuit leven vooral in het noorden en noordoosten van het land. Het betreft met name Nunavut en de Northwest Territories, met daarnaast de regio Nunavik in het noorden van Quebec en de regio's Nunatsiavut en Nunatu Kavut in Labrador.

Klanken en klankinstrumenten spelen een belangrijke rol in de Inuit cultuur voor meditatie en heling. De Inuit zijn inheemse volkeren, die al duizenden jaren in de Arctische gebieden van Noord-Amerika wonen en in de loop van vele eeuwen zijn geëvolueerd. De Inuit leven in het circumpolaire gebied, dat delen van Alaska, Canada, Groenland en Rusland omvat.
De klank- en muziekinstrumenten, die worden gebruikt voor meditatie en heling, zijn onder meer drums, keelzang en verschillende percussie-instrumenten.
Keelzang is een traditioneel Inuit ritueel, waarbij twee of meer noten tegelijkertijd worden geproduceerd, waardoor een ritmisch en harmonisch geluid ontstaat. Deze vorm van zingen wordt vaak gebruikt in combinatie met drummen en reciteren tijdens spirituele oefeningen.

In de Inuit cultuur zijn er verschillende goden en mythische personages, die een rol spelen bij heling en spirituele praktijken, waaronder:
 • Sedna, de godin van de zee   (foto boven)
 • Anguta, de scheppende god   (foto onder)
Deze figuren worden vaak aangeroepen tijdens ceremonies om individuen te helpen contact te maken met het goddelijke en om begeleiding en heling te ontvangen.

Inuit healers of sjamanen beschikken over spirituele vaardigheden, die hen in staat stellen verbinding te maken met de spirituele wereld en genezende energie te kanaliseren naar mensen, die daar behoefte aan hebben.
Ze gebruiken een verscheidenheid aan technieken, waaronder reciteren, drummen en het gebruik van klankinstrumenten om individuen in een staat van balans en harmonie te brengen en genezing op alle niveaus te bevorderen, zowel fysiek, emotioneel als spiritueel.
De Cultuur van de Cree

Het Cree volk is één van de grootste inheemse groepen in Noord-Amerika en heeft van oudsher in het boreale bosgebied van Canada gewoond, voornamelijk in wat nu bekend staat als Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan en Alberta.

In de Cree cultuur worden klank en klankinstrumenten op verschillende manieren gebruikt voor meditatie en heling.
Drummen en zingen zijn essentiële onderdelen in de Cree cultuur en worden gebruikt voor spirituele en ceremoniële doeleinden.
De trommel wordt beschouwd als de hartslag van Moeder Aarde en men gelooft, dat het ritme mensen verbindt met de natuurlijke wereld en met de spirituele wereld.

De handtrommel is een veelgebruikt instrument en is gemaakt van een houten frame en een daar overheen gespannen dierenhuid. De Cree gebruiken ook ratelaars, die zijn gemaakt van verschillende materialen, zoals dierenhoeven, geweien en schildpadden
Cree spiritualiteit omvat een geloof in een verscheidenheid aan geesten en mythische karakters, waarvan er vele een rol spelen bij het gebruik van klanken voor meditatie en heling.
Een van die personages is Wihtikow, een wezen dat de vorm van een mens of een dier aan kan nemen. Wihtikow wordt geassocieerd met de trommel en wordt verondersteld mensen te leren hoe ze de trommel kunnen gebruiken om verbinding te maken met de spirituele wereld.

Andere spirituele vaardigheden, die door de Cree worden gebruikt, zijn onder meer het vermogen om met dieren en planten te communiceren, dromen te interpreteren en contact te maken met voorouders en geesten. Traditionele Cree healers, bekend als sjamanen, gebruiken deze vaardigheden in combinatie met klanken en klankinstrumenten om genezing en balans binnen de gemeenschap te bevorderen.
De Cultuur van de Ojibwe

De Ojibwe, ook bekend als de Chippewa of Anishinaabe, vormen één van de grootste inheemse groepen in Noord-Amerika en hebben van oudsher geleefd in het gebied van de Grote Meren in Noord-Amerika, voornamelijk in wat nu bekend staat als Ontario, Manitoba, Minnesota, Wisconsin en Michigan.
De Ojibwe stonden bekend om het maken van kano's.

In de Ojibwe cultuur worden klanken en klankinstrumenten op verschillende manieren gebruikt voor meditatie en heling. De trommel is een centraal instrument in hun-cultuur en wordt verondersteld de hartslag van Moeder Aarde te vertegenwoordigen.
Drummen en zingen worden gebruikt bij ceremonies, zoals de powwow, om verbinding te maken met de spirituele wereld, genezing te stimuleren en balans te brengen in de gemeenschap.
De handtrommel is een veelgebruikt instrument in de Ojibwe cultuur en is gemaakt van een houten frame en een daar overheen gespannen dierenhuid. Zij gebruiken ook ratelaars, die zijn gemaakt van verschillende materialen zoals dierenhuiden, kalebassen en metaal.

In de Ojibwe spiritualiteit zijn er veel goden en mythische personages, die een rol spelen bij het gebruik van klanken voor meditatie en heling.
Een van die personages is Nanabozho, een bedrieger, waarvan wordt aangenomen, dat hij het Ojibwe volk heeft geleerd hoe ze in harmonie met de natuurlijke wereld kunnen leven. Nanabozho wordt vaak afgebeeld terwijl hij een fluit of een ander instrument bespeelt, en zijn muziek wordt verondersteld genezende eigenschappen te hebben.
Andere spirituele vaardigheden, die door de Ojibwe worden gebruikt, zijn onder meer het vermogen om met dieren en planten te communiceren, dromen te interpreteren en contact te maken met voorouders en geesten.
Traditionele Ojibwe healers, bekend als Midewiwin, gebruiken deze vaardigheden in combinatie met klanken en klankinstrumenten om heling en balans binnen de gemeenschap te stimuleren.
Noord-Amerika: Verenigde Staten van Amerika
De Cultuur van de Navajo

Klanken en klankinstrumenten spelen al duizenden jaren een belangrijke rol in de Navajo cultuur. Ze worden gebruikt voor meditatie, heling en spirituele ceremonies, die een essentieel onderdeel zijn van het leven van de Navajo.

Het Navajo volk woont al eeuwen in Noord-Amerika, voornamelijk in het zuidwesten van de Verenigde Staten, waaronder het huidige Arizona, New Mexico, Utah en Colorado. Ze zijn één van de grootste indianenstammen in de Verenigde Staten en hebben een rijke culturele geschiedenis, die meer dan 500 jaar teruggaat.
De Navajo gebruiken een verscheidenheid aan klankinstrumenten in hun helings- en meditatiepraktijken, waaronder ratelaars, trommels, fluiten en reciteren.
Deze instrumenten worden vaak gebruikt in combinatie met gebed, rituelen en andere spirituele praktijken om individuen te helpen contact te maken met het goddelijke en om een staat van evenwicht en harmonie te bereiken.

In de Navajo cultuur zijn de goden en mythische personages, die een rol spelen bij genezing en spirituele praktijken onder andere Talking God, Spider Woman en Changing Woman.
Deze figuren worden vaak aangeroepen tijdens ceremonies om individuen te helpen contact te maken met het goddelijke en om begeleiding en heling te ontvangen.

Navajo healers of medicijnmannen en -vrouwen beschikken over spirituele vaardigheden, die hen in staat stellen verbinding te maken met de spirituele wereld en genezende energie te kanaliseren naar mensen, die dat nodig hebben.
Ze gebruiken een verscheidenheid aan technieken, waaronder reciteren, bidden en het gebruik van klankinstrumenten, om individuen in een staat van evenwicht en harmonie te brengen en genezing op alle niveaus te bevorderen, inclusief fysiek, emotioneel en spiritueel.


De Cultuur van de Apache


Klanken en klank- en muziekinstrumenten zijn belangrijk in de Apache cultuur voor meditatie en heling.
De Apache gebruiken klanken om te communiceren met de spirituele wereld en om balans en harmonie in hun leven te brengen.

Het Apache volk leeft al duizenden jaren in Noord-Amerika.
Ze komen oorspronkelijk uit het zuidwesten van de Verenigde Staten, inclusief delen van Arizona, New Mexico, Oklahoma en Texas.

Enkele van de instrumenten, die door de Apache mensen worden gebruikt voor sound healing zijn trommels, ratelaars en fluiten.
De trommel wordt beschouwd als een heilig instrument en wordt vaak gebruikt bij ceremonies en rituelen.
Ratelaars worden ook gebruikt om een ritmisch geluid te creëren, dat helpt om de geest te concentreren en een meditatieve staat op te wekken.
Fluiten worden gebruikt vanwege hun kalmerende en rustgevende geluid.

De Apache geloven in verschillende goden en mythische personages, elk met een eigen rol en met eigen verantwoordelijkheden. Sommige van deze goden worden geassocieerd met heling en worden opgeroepen tijdens sound healing ceremonies.
Een van de belangrijkste mythische figuren in de Apache cultuur is de “Trickster” (bedrieger), die vaak wordt gezien als een leraar en een bron van wijsheid.

Spirituele vaardigheden zoals meditatie, visualisatie en reciteren worden door de Apache gebruikt tijdens helingsceremonies met klanken.
Deze oefeningen helpen om de geest te focussen en een diepere verbinding met de spirituele wereld te creëren.
De Apache leggen ook grote nadruk op de kracht van intentie, in de overtuiging dat positieve gedachten en intenties een krachtig genezend effect kunnen hebben.
 

De Cultuur van de Comanche

Het Comanche volk leefde van ongeveer 1700 tot halverwege de 19e eeuw in Noord-Amerika.
Zij waren oorspronkelijk een nomadische stam, die over de Great Plains van Noord-Amerika rondzwierf.
De Comanche hebben geleefd in het huidige Oklahoma, Texas, New Mexico, Colorado, Kansas en Nebraska.

Klanken en klank- en muziekinstrumenten zijn ook belangrijk in de Comanche cultuur voor meditatie en heling.
De Comanche gebruiken klanken om contact te maken met de spirituele wereld en om balans en harmonie in hun leven te brengen.
Enkele van de instrumenten, die door het Comanche volk worden gebruikt voor sound healing zijn trommels, ratelaars en fluiten.
De trommel wordt beschouwd als een heilig instrument en wordt vaak gebruikt bij ceremonies en rituelen.
Ratelaars worden ook gebruikt om een ritmisch geluid te creëren, dat helpt om de geest te concentreren en een meditatieve staat op te wekken.
Fluiten worden gebruikt vanwege hun kalmerende en rustgevende geluid.

Het Comanche volk gelooft in een verscheidenheid aan goden en mythische personages, elk met een eigen rol en met eigen verantwoordelijkheden.
Een van de belangrijkste godheden in de deze cultuur is de Great Spirit (zie middelste foto rechts), die wordt beschouwd als de schepper van alle dingen.
Andere mythische personages, zoals de Trickster
(een bedriegende figuur - zie onderste foto rechts), spelen ook een rol in de spiritualiteit van de Comanche.

Spirituele vaardigheden zoals meditatie, visualisatie en gebed worden door de Comanche bevolking gebruikt tijdens helingsceremonies met klanken. Deze oefeningen helpen om de geest te focussen en een diepere verbinding met de spirituele wereld te creëren. De Comanche leggen ook grote nadruk op de kracht van de gemeenschap en het belang van samenkomen om elkaar te ondersteunen in tijden van ziekte of psychische nood en uitputting door emotionele stress.
De Cultuur van de Dakota

Het Dakota volk leeft al duizenden jaren in Noord-Amerika en hun voorouderlijk land omvat delen van het huidige Minnesota, Wisconsin, Noord- en Zuid-Dakota en Nebraska.
Het Dakota volk is één van de 3 hoofdgroepen van de Sioux.

In de Dakota cultuur wordt een verscheidenheid aan instrumenten gebruikt voor meditatie en heling, waaronder ratelaars, trommels en fluiten. Deze instrumenten worden vaak gebruikt in combinatie met zingen, reciteren, bidden en andere spirituele praktijken om individuen te helpen verbinding te maken met de spirituele wereld en een staat van balans en harmonie te bereiken.
Het Dakota volk heeft een complex spiritueel systeem, dat een pantheon van goden en mythische karakters omvat.
Enkele van de belangrijkste figuren zijn
 • Wakan Tanka, ook wel “Great Spirit” of “Great Mystery” genoemd. Zie bovensten foto rechts.
 • Inyan, de Rotsgeest. Zie onderste foto rechts.
Deze figuren spelen een belangrijke rol in de genezingspraktijken van de Dakota en worden vaak aangeroepen tijdens ceremonies en rituelen om individuen te helpen contact te maken met de spirituele wereld en om begeleiding en genezing te ontvangen.

Dakota healers of medicijnmannen en -vrouwen beschikken over een scala aan spirituele vaardigheden, die hen in staat stellen verbinding te maken met de spirituele wereld en genezende energie te kanaliseren naar mensen, die daar behoefte aan hebben. Ze gebruiken een verscheidenheid aan technieken, waaronder reciteren, bidden en het gebruik van klankinstrumenten om individuen in een staat van balans en harmonie te brengen en genezing op alle niveaus te bevorderen, zowel fysiek, emotioneel als spiritueel.
Bovendien wordt bij veel Dakota-ceremonies klanken en muziek gebruikt om een heilige ruimte te creëren en de deelnemers met het goddelijke te verbinden..
De Cultuur van de Iroquois

De Iroquois, ook wel bekend als de Haudenosaunee, vormen een Indiaanse confederatie en leefden in de noordoostelijke regio van Noord-Amerika. Ze woonden in dit gebied lang voordat de Europese kolonisten arriveerden en hebben een geschiedenis van duizenden jaren.
Het Mohawk volk behoort ook tot deze confederatie.

De Iroquois gebruikten een verscheidenheid aan klanken en klankinstrumenten voor meditatie en heling, waaronder trommels, ratelaars, fluiten en andere instrumenten.
De trommel is een bijzonder belangrijk instrument, omdat het gestage ritme de hartslag van Moeder Aarde zou nabootsen. Aangenomen wordt, dat het geluid van de trommel een spirituele verbinding met de natuurlijke wereld tot stand brengt en individuen helpt om in een meditatieve staat te komen.
Ratelaars worden gebruikt om een gevoel van kalmte op te roepen, terwijl fluiten een vredige, meditatieve sfeer kunnen creëren.
Aangenomen wordt, dat de ratelaars de klanken van regen vertegenwoordigen en de luisteraar een gevoel van kalmte geven, terwijl de fluit wordt gebruikt om gevoelens van vrede en harmonie op te roepen.
De Iroquois cultuur is diep geworteld in spiritualiteit en veel van hun overtuigingen en praktijken zijn gecentreerd rond de natuurlijke wereld.
De Iroquois hebben geen specifieke goden of mythische karakters, maar eerder een complex geloofssysteem, dat draait om de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens.
Hun spiritualiteit is diep geworteld in de natuur en ze geloven, dat klanken en klankinstrumenten individuen kunnen helpen contact te maken met de natuurlijke wereld en met hun innerlijke wijsheid.
Spirituele vaardigheden onder de Iroquois omvatten het vertellen van verhalen, die worden gebruikt om hun tradities en overtuigingen van generatie op generatie door te geven. Ze hechten ook veel belang aan het concept van de “goede geest”, waarbij wordt gestreefd naar evenwicht, harmonie en respect voor alle levende wezens. Meditatie en andere spirituele praktijken worden gezien als een manier om de “goede geest” te cultiveren en een groter gevoel van spirituele verbondenheid te bereiken.
De Cultuur van de Cherokee

Het Cherokee volk leeft al duizenden jaren in Noord-Amerika. Ze zijn inheems in de zuidoostelijke regio van de Verenigde Staten, die delen van het huidige Georgia, Tennessee, North Carolina en South Carolina omvat.

Klanken en klankinstrumenten zijn ook belangrijk in de Cherokee cultuur voor meditatie en heling.
De Cherokee gebruiken klanken om contact te maken met de geestenwereld en om balans en harmonie in hun leven te brengen.
Enkele van de instrumenten die door de hen worden gebruikt voor sound healing zijn trommels, ratelaars en fluiten.
De trommel wordt beschouwd als een heilig instrument en wordt vaak gebruikt bij ceremonies en rituelen.
Ratelaars worden ook gebruikt om een ritmisch geluid te creëren, dat helpt om de geest te concentreren en een meditatieve staat op te wekken.
Fluiten worden gebruikt vanwege hun kalmerende en rustgevende klanken.

De Cherokee geloven in verschillende goden en mythische personages, elk met een eigen rol en met eigen verantwoordelijkheden.
Een van de belangrijkste godheden in de Cherokee-cultuur is de Great Spirit, die wordt beschouwd als de schepper van alle dingen. Zie beide afbeeldingen rechts.
Andere mythische personages, zoals de Trickster (een bedriegend personage), spelen ook een rol in de Cherokee-spiritualiteit. Zie de 3 afbeeldingen direct hieronder.

Spirituele vaardigheden zoals meditatie, visualisatie en gebed worden door de Cherokee-mensen gebruikt tijdens sound healing ceremonies. Deze oefeningen helpen om de geest te focussen en een diepere verbinding met de spirituele wereld te creëren. De Cherokee leggen ook grote nadruk op de kracht van de natuur en het belang om  in harmonie te leven met de natuur en de aarde.
Noord-Amerika: Mexico - en - Midden-Amerika
Inleiding

In het overzicht van Volkeren en Culturen aan het begin van dit deel werd voor Mexico en Midden-Amerika de volkeren Maya, Azteken, Mixteken en Zapoteken genoemd.
De culturen van de Maya en Azteken worden hieronder in ieder geval wel allebei behandeld, maar die van de Mixteken en Zapoteken worden niet allebei beschreven. Een van deze twee culturen laat ik afvallen. Hieronder wordt nagegaan welk van de twee gekozen wordt voor een uitgebreide beschrijving.

De Mixteekse beschaving bloeide in wat nu het zuidwesten van Mexico is van de 9e tot de 16e eeuw na Chr. Zij stonden bekend om hun zeer bekwame ambachtslieden, die ingewikkelde codices, sieraden en keramiek creëerden. De Mixteken hadden ook een complex schrift en een verfijnde politieke structuur, met machtige heersers en een gestratificeerde samenleving.

De Zapoteekse beschaving was gecentreerd in de Oaxaca-vallei in het zuiden van Mexico van ongeveer 500 v Chr. tot 750 na.Chr. Zij ontwikkelden een complex regeringssysteem, met meerdere stadstaten en een heerser, die bekend staat als de "Zapotec King". De Zapoteken stonden ook bekend om hun indrukwekkende architectuur en technische hoogstandjes, waaronder de bouw van de oude stad Monte Albán.

Zowel de Mixteekse als de Zapoteekse cultuur hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Mexicaanse en Midden-Amerikaanse beschaving, waaronder vooruitgang op het gebied van kunst, architectuur en politieke organisatie.

In dit geval wordt ervoor gekozen om de Mixteekse cultuur uitgebreid te beschrijven, omdat deze over een langere periode en tot een recentere datum in stand is gebleven
 
De Cultuur van de Maya

De Maya beschaving bloeide in het huidige Mexico en Midden-Amerika vanaf ca. 2000 v Chr tot de Spaanse Verovering in de 16e eeuw. Zij woonden in de zuidelijke regio van het huidige Mexico, evenals in delen van Midden-Amerika, waaronder Guatemala, Belize, Honduras en El Salvador.

Klanken en klankinstrumenten waren ook belangrijk in de Maya cultuur voor meditatie en heling. De Maya's gebruikten klanken om verbinding te maken met de spirituele wereld en om balans en harmonie in hun leven te brengen.
Enkele van de instrumenten, die door de Maya's werden gebruikt voor sound healing waren trommels, fluiten en ratelaars.

De Maya’s geloofden, dat sommige Maya-goden en mythische wezens verbonden waren met helende klanken.
Zo werd de god Chac (bovenste foto rechts), die  geassocieerd werd met onweer, regen en landbouw, vaak afgebeeld met een trommel of ratelaar. Men geloofde dat de klanken van deze instrumenten regen en vruchtbaarheid naar de gewassen bracht, wat essentieel was voor het overleven van de Maya's.
Bovendien werd aangenomen, dat de gevederde slang Quetzalcoatl (middelste foto rechts), de Maya's het gebruik van muziek en klanken voor heling en meditatie had geleerd. Volgens de Maya mythologie was Quetzalcoatl de schepper van de wereld en was hij verantwoordelijk voor het onderwijzen van de mensen in de kunsten van de beschaving, inclusief muziek, sound healing en medicijnen.
De Maya's geloofden, dat het geluid van muziek en het ritme van de trommels zowel het lichaam als de geest konden genezen.
Andere Maya-goden, zoals Ix Chel (onderste foto rechts), de godin van de regenboog, geneeskunde en de bevalling, werden ook geassocieerd met helende klanken.
Ix Chel werd vaak afgebeeld met een trommel of ratelaar en werd verondersteld deze instrumenten te gebruiken om zieken te genezen en de pijn van de bevalling te verlichten.

Spirituele vaardigheden zoals meditatie, visualisatie en gebed werden door de Maya's gebruikt tijdens helingsceremonies met klanken. Deze oefeningen hielpen de geest te focussen en een diepere verbinding met de spirituele wereld te creëren. De Maya's legden ook grote nadruk op het gebruik van planten en kruiden voor genezing, en veel van hun genezingspraktijken omvatten het gebruik van medicinale planten.
De Cultuur van de Azteken

De Azteken, ook wel bekend als de Mexica, leefden in het huidige Mexico en Midden-Amerika van de 14e tot de 16e eeuw.
Zij woonden voornamelijk in wat nu Mexico is en in de centrale regio van Midden-Amerika.

Klanken en klankinstrumenten werden op verschillende manieren gebruikt voor meditatie en heling in de Azteekse cultuur.
Fluiten, trommels, ratelaars en schelphoorns behoorden tot de hiertoe gebruikte instrumenten.
Men geloofde. dat deze instrumenten de kracht hadden om verschillende emoties en bewustzijnstoestanden op te roepen en werden vaak bespeeld tijdens rituelen en ceremonies.
Enkele van de specifieke klankinstrumenten, die in de Azteekse cultuur worden gebruikt, zijn onder meer
(zie afbeeldingen hierboven):
Tlapitzalli: Een verticale fluit gemaakt van hout of been, gebruikt bij religieuze ceremonies en bij het vertellen van verhalen.
Huehuetl: Een grote trommel gemaakt van een uitgeholde boomstam, gebruikt bij muziek- en dansvoorstellingen en religieuze ceremonies.
Teponaztli: een uitgehold blok, waarin decoraties met diepe sleuven gegraveerd werden, gebruikt als percussie-instrument.
Ayotl: Een schildpad-pantser, dat als percussie-instrument wordt gebruikt.
Chicahuaztli: Een ratelaar gemaakt van gedroogde kalebassen of schildpadden, gebruikt bij ceremonies en helingsrituelen.

Verschillende goden en mythische personages speelden een rol in de Azteekse sound healing en muziek.
Een van de belangrijkste was Xochiquetzal (bovenste afbeelding rechts), de godin van de liefde, vruchtbaarheid en schoonheid, die vaak werd geassocieerd met muziek en dans.
Andere belangrijke goden waren Tezcatlipoca (middelste afbeelding rechts), de god van de nacht en tovenarij, en Quetzalcoat (onderste afbeelding rechts), de god van wijsheid en kennis.

De spirituele vaardigheden, die worden gebruikt bij Azteekse sound healing en meditatie omvatten sjamanistische reizen, waarzeggerij en energetische healing.
Sjamanen waren zeer gerespecteerde leden van de Azteekse samenleving en men geloofde, dat ze de kracht hadden om met geesten te communiceren en zieken te genezen door middel van verschillende technieken. Ze gebruikten ook kruiden, kristallen en andere natuurlijke materialen bij hun genezingspraktijken.

In de Azteekse cultuur stonden sjamanen bekend als "nahualli" of "teixiptla". Zie afbeeldingen direct hieronder.
De term "nahualli" verwees naar een persoon van wie werd aangenomen, dat hij het vermogen had om in een dier of naar een andere vorm te transformeren.
De term "teixiptla" verwees naar een persoon, die in staat was om met de geestenwereld te communiceren en helingsceremonies uit te voeren.
Beide termen werden gebruikt om verschillende aspecten van het Azteekse sjamanisme te beschrijven, dat een belangrijk onderdeel was van hun spirituele en religieuze praktijken. 
De Cultuur van de MIxteken

De Mixteken is een inheemse groep, dat al duizenden jaren in Mexico en Midden-Amerika woont, met name in de regio's Oaxaca, Puebla en Guerrero in het huidige Mexico.
Zij hebben een rijk cultureel erfgoed, waaronder het gebruik van klankinstrumenten voor meditatie en heling.

Mixteekse klankinstrumenten, die worden gebruikt voor meditatie en heling, zijn onder meer
(Zie de afbeeldingen direct hieronder):
 • de teponaztli, een holle bloktrommel, die met hamers wordt bespeeld
 • de ocarina, een kleine fluit van klei of keramiek

Deze instrumenten werden vaak bespeeld tijdens ceremonies en rituelen om een meditatieve sfeer te creëren en om een veranderde bewustzijnstoestand op te wekken.

In de Mixteekse mythologie werd de god Xipe Totec 
(Zie bovenste afbeelding rechts) geassocieerd met muziek en dans en men geloofde, dat hij verschillende muziekinstrumenten had uitgevonden.
Een andere god, Centeotl (Zie onderste foto rechts), werd geassocieerd met landbouw en vruchtbaarheid en werd vaak afgebeeld met een muziekinstrument in zijn hand.

Mixteekse sjamanen werden "ticitl" genoemd en ze gebruikten verschillende spirituele vaardigheden om te genezen en te communiceren met de geestenwereld.
Ze geloofden, dat klanken en muziek krachtige hulpmiddelen waren om contact te maken met het goddelijke en gebruikten ze in hun genezingspraktijken.

Over het algemeen waren klankinstrumenten een integraal onderdeel van de Mixteekse cultuur en werden ze gebruikt voor zowel spirituele als praktische doeleinden.
Zuid-Amerika
Inleiding

In het overzicht van Volkeren en Culturen aan het begin van dit deel werd voor Zuid-Amerika de volkeren Inca, Moche, Nazca en Tiwanaku genoemd.
De cultuur van de Inca wordt hieronder in ieder geval behandeld, maar die van de Moche, Nazca en Tiwanaku worden niet alle drie beschreven. Twee van deze drie culturen laat ik afvallen. Hieronder wordt nagegaan welk van de drie gekozen wordt voor een uitgebreide beschrijving.

De Moche cultuur, die bloeide in het noorden van Peru van ongeveer 100 tot 700 na Chr stond bekend om haar geavanceerde kunst, metaalbewerking en irrigatiesystemen. Zij ontwikkelden ook een complex sociaal en politiek systeem, met machtige heersers en een gelaagde samenleving.

De Nazca cultuur, die aanwezig was in het zuiden van Peru van ongeveer 100 v Chr tot 800 na Chr staat bekend om haar immense geogliefen, die mensen over de hele wereld blijven boeien. Zij ontwikkelden ook een geavanceerd systeem van aquaducten en ondergrondse kanalen voor irrigatie.

De Tiwanaku cultuur, die voorkwam in de Andes regio van Bolivia van ongeveer 400 tot 1000 na Chr, staat bekend om haar indrukwekkende architectuur en technische hoogstandjes, waaronder de constructie van monumentale stenen constructies. Ze hadden ook een complex religieus en sociaal systeem met een machtig priesterschap en een uitgebreid kalendersysteem.

Al de drie hierboven genoemde culturen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Zuid-Amerikaans beschaving, waaronder vooruitgang op het gebied van kunst, architectuur en politieke organisatie.
In dit geval wordt ervoor gekozen om de Tiwanaku cultuur uitgebreid te beschrijven, omdat deze tot een recentere datum in stand is gebleven.
De Cultuur van de Inca

De Inca-cultuur bestond van de 13e tot de 16e eeuw.
Zij leefden voornamelijk in de Andes-regio, die delen van het huidige Peru, Bolivia, Chili, Ecuador en Argentinië omvat.
Klanken en klankinstrumenten werden op verschillende manieren gebruikt voor meditatie en heling in deze cultuur.

De Inca gebruikten verschillende klankinstrumenten bij hun rituelen en ceremonies.
Enkele van deze instrumenten zijn
(Zie afbeeldingen hieronder):
Antara: Een soort panfluit gemaakt van riet of bot, gebruikt bij muziek- en dansvoorstellingen, maar ook bij helingsceremonies.
Wankar: Een soort trommel gemaakt van hout en dierenhuid, gebruikt bij muziek- en dansvoorstellingen, maar ook bij helingsceremonies.
Pututu: Een soort hoorn gemaakt van een schelphoorn of dierenhoorn, gebruikt om belangrijke gebeurtenissen aan te geven en in ceremonies om met de goden te communiceren.
Chakana: Een soort ratelaar gemaakt van een kalebas, gebruikt bij muziek- en dansvoorstellingen, maar ook bij helingsceremonies.
Verschillende goden en mythische personages speelden een rol in de sound healing van de Inca cultuur en muziek.
De Inca's geloofden in een pantheon van goden, waaronder
Inti - de zonnegod (Zie bovenste afbeelding rechts)
Pachamama - de aardgodin (Zie middelste afbeelding rechts)
Zij geloofden ook in de mythische figuur van Wiracocha 
(Zie onderste afbeelding rechts), de scheppende god, die werd geassocieerd met muziek en kunst.

De Inca’s geloofden, dat het inzetten van klanken een krachtig hulpmiddel was voor heling en spirituele transformatie.
Ze geloofden ook, dat klanken hen kon verbinden met de spirituele wereld en dat het gebruikt kon worden om zieken en gewonden te genezen.
Inca sjamanen, bekend als paqo’s, gebruikten klanken als onderdeel van hun helingsrituelen en genezingstechnieken.

De Inca beschaving had een complex systeem van spirituele overtuigingen en praktijken, waaronder het gebruik van sjamanen of spirituele leiders, die bekend staan als "paqo's"
(Zie afbeeldingen direct hieronder).
De term "paqo" verwijst naar een persoon, die is opgeleid in de traditionele spirituele praktijken van de Andes volkeren, inclusief de Inca.
In de Inca samenleving speelden de paqo's een belangrijke rol als intermediair tussen de fysieke en de spirituele wereld. Ze waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van belangrijke ceremonies en rituelen, zoals offers aan de goden en waarzeg-praktijken om de toekomst te voorspellen.
Men geloofde ook, dat paqo's het vermogen hadden om zowel fysieke als spirituele ziekten te genezen.
Het woord "paqo" wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt door de traditionele Andes volkeren om te verwijzen naar spirituele leiders en beoefenaars, die de oude tradities en gebruiken van de Inca beschaving voortzetten.
De paqo's gebruikten een verscheidenheid aan spirituele vaardigheden in hun genezingspraktijken, waaronder energetische healig, waarzeggerij en het gebruik van natuurlijke materialen zoals planten en mineralen. Ze geloofden ook in het belang van meditatie en visualisatie, evenals in de kracht van intentie en gebed.
De Cultuur van de Tiwanaku

De Tiwanaku-cultuur was een oude beschaving, die bestond in Zuid-Amerika van ongeveer 400 tot 1000 na Chr. De Tiwanaku waren met name te vinden in de regio rond het Titicacameer, dat zich in het hedendaagse Bolivia en Peru bevindt.

Tiwanaku klankinstrumenten, die voor meditatie en heling werden gebruikt, waren onder meer panfluitfluiten en drums en ze werden vaak bespeeld tijdens religieuze ceremonies om een tranceachtige toestand te creëren en om te communiceren met de spirituele wereld
(Zie afbeeldingen direct hieronder).
De panfluit werd vaak gemaakt van bamboebuizen van verschillende lengtes.
De fluiten waren van hout of been, waarin vaak ingewikkelde patronen en ontwerpen waren gegraveerd.
De trommels waren meestal gemaakt van dierenhuiden, die over houten frames of uitgeholde boomstammen waren gespannen.
In de Tiwanaku mythologie werd de god Viracocha beschouwd als de schepper van de wereld en van alle levende wezens (Zie afbeelding rechts).
Deze god werd vaak afgebeeld met een staf of toverstaf, dat de macht over de natuurlijke wereld symboliseerde.
Andere goden, die met klanken en muziek worden geassocieerd, zijn onder meer:
Pachamama - de godin van de vruchtbaarheid en de landbouw
Inti - de god van de zon en beschermheer van de muziek.

Tiwanaku sjamanen werden “mallku” genoemd en ze gebruikten verschillende spirituele vaardigheden, zoals waarzeggerij, kruidengeneeskunde en rituele dansen om contact te maken met de geestenwereld en om hun patiënten te genezen.
Zij geloofden, dat klanken en muziek krachtige hulpmiddelen waren om het bewustzijn te veranderen en om met de goden te communiceren.
Maandelijkse Nieuwtjes
De Facebook Groep "Lung Ta Sound Healing Community" is gestart
op zaterdag 4 februari 2023
Lung Ta Sound Healing Community is een groep voor mensen, die geïnteresseerd zijn in de helende werking van klanken en die hier meer over willen weten en leren.

Wil jij op dit terrein en in deze Facebook Groep geïnspireerd worden en jouw kennis en ervaringen delen met de leden en experts binnen deze community?
Deel jij graag jouw tips, kennis en vaardigheden en sta jij ook open voor de kennis en ervaringen van anderen, zodat wij als leden van deze Facebook Groep ons kunnen blijven ontwikkelen en onze kennis / vaardigheden kunnen verrijken?


Dan is lid worden van deze Community echt iets voor jou ...!

De community is intussen nog groter en dynamischer geworden, waarin regelmatig veel interessante en inspirerende posts geplaatst worden.
Onze groep bestaat al uit meer dan 600 leden !
Bekijk de Facebook Groep "Lung Ta Sound Healing Community"
Creatieve Workshop
Intuïtief Tekenen tijdens Inspirerende Klanken op zondag 11 juni 2023

Wij, Evelien Stadt van Vanuit Je Bron en ik, presenteren op zondag 11 juni een bijzondere, creatieve workshop.
Waarbij de deelnemers intuïtief kunnen tekenen tijdens een inspirerend klankconcert. 
Evelien is een creatief therapeut, die mensen coacht bij hun zoektocht om geïnspireerd te kunnen gaan leven en om hun intuïtieve creativiteit te ontwikkelen.
Na een korte inleiding en een klankmeditatie kunnen de deelnemers tijdens een klankconcert aan de slag om intuïtief te gaan tekenen. Evelien zal elke deelnemer, die een blokkade ervaart, weer helpen naar het creatieve proces terug te keren.

Meer informatie over deze Creatieve Workshop
Healing Concert op Vrijdag 29 September 2023
Theodora Kapel in Zwolle
Femke Bloem   en   Lung Ta Sound Healing

In december 2022 had ik een Healing Concert verzorgd in de Theodora Kapel in Zwolle. Dit evenement was toen georganiseerd door Erik Brummer. Er was toen veel belangstelling en tijdens het klankconcert was er een goede sfeer en een fijne energie.

Erik Brummer heeft nu Femke Bloem en mij samengebracht. Femke speelt fantastisch harp en kan prachtig zingen.
Wij willen graag al onze klanken laten samenvloeien in een inspirerend en magisch klankconcert.
Femke en ik zijn al een keer bij elkaar geweest om te experimenteren en om te ervaren hoe wij onze klanken kunnen combineren. Erik Brummer is hier getuige van geweest.
Toen wij stopten met onze klanken en wilden vragen aan Erik, wat hij ervan vond, zagen wij dat hij hierdoor stilgevallen en ontroerd was. Woorden waren niet meer nodig, de reactie van Erik sprak boekdelen. Onze samenwerking is echt veelbelovend.

Wij hebben nog geen programma voor 29 september, maar dat gaat zeker snel verschijnen.
Wij hebben lang moeten wachten op “Groen Licht” voor de reservering van deze datum, dat hebben wij pas op donderdag 4 mei binnengekregen.
Het duurt nog even, maar dan kun je de datum alvast in jouw agenda zetten. 

Kijk eens een keer op mijn webpage "Meditatief Schrijven"

Meditatief schrijven is een hele mooie vorm van mediteren, maar weer totaal anders dan mediteren in stilte.
Het is een bijzondere ervaring om door te schrijven (weer) op een andere manier in contact te komen met jouw innerlijk weten, met jouw ziel.
Het is zo mooi om te zien, hoe deenemers al schrijvend mooie dingen ontdekken, die heel diep in hen verborgen liggen. Door intuïtief te schrijven kan iedereen zijn of haar eigen schatten bloot leggen en hierdoor geïnspireerd raken en de eigen wijsheid ontdekken.

Wil jij meer weten over "Meditatief Schrijven"? 
Dan kun je onderstaande knop gebruiken, waardoor op de webpage "Meditatief Schrijven" een blik kunt werpen.

Meer Informatie over Meditatief Schrijven
Heb jij een vraag?
Heb jij een goede suggestie?
Wil jij ergens op reageren?
Vind je het fijn om te reageren?
Ik zou zeggen:   Doen!
Je bent van harte uitgenodigd!


Je kunt reageren door op de Doen!-button te klikken, dan kom je op de contact pagina van mijn website.

Of door een reply te sturen op deze email.

 
Meer Algemene INFO over Lung Ta Sound Healing
Meer INFO over het Aanbod van Lung Ta Sound Healing
Agenda
Een overzicht van de door Lung Ta Sound Healing geplande evenmenten:
...

Donderdag 25 mei 2023
Lung Ta Sound Healing
Healing Concert (avond)
Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Inleiding van de energetische zomer

Zondag 11 juni 2023
Lung Ta Sound Healing en Uit Je Bron
Creatieve Worksnop (middag)

Intuïtief Tekenen tijdens Inspirerende Klanken
Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Hoogtepunt van de energetische zomer - Volop aanwezig zijn

Vrijdag 29 september 2023
Femke Bloem en Lung Ta Sound Healing
Healing Concert (avond)
Theodora Kapel Zwolle (Centrum)
Thema:   ---
Voor meer informatie over de Agenda van Lung Ta Sound Healing