lung ta - "de paarden van de wind"

Lung Ta, zo worden de Tibetaanse gebedsvlaggetjes genoemd

"Ook jij kunt veel baat hebben
bij de heilzame werking van klanken!"

Lung Ta betekent windpaard

Het is mijn intentie om door mijn klanken net als bij de Lung Ta
- de Tibetaanse Gebedsvlaggetjes -
vrede, compassie, kracht en wijsheid de wereld in te zenden.


A A N B O D


In het onderstaande worden de drie belangrijkste pijlers getoond van het aanbod van Lung Ta: Klankschaal massage, Klank concerten en Meditatie en Visualisatie.
Meer informatie hierover vindt u op de webpagina AANBOD.

Klankschaal Massage

Massage met Tibetaanse klankschalen. Massage with Tibetan singing bowls. Klankschaalmassage. Deep Sound Massage.Massage with Tibetan singing bowls. Deep Sound Massage.

Voor meer informatie over klankschaal
massage:
Klik hier!

Klankrijke  werkvormen

Klankconcert. Sound Concert. Klankschaalconcert. Tibetan Singing Bowls Concert.

Voor meer informatie over klankrijke werkvormen: 
Klik hier!

Meditatie / Visualisatie

Meditatie. Meditation. Visuele Meditatie. Visual Meditation.

Voor meer informatie over meditatie en visualisatie:
Klik hier!

A G E N D A


Op deze webpagina vindt u informatie over de door Lung Ta geplande evenementen en activiteiten.
Voor het bekijken van dit overzicht: Klik hier!


S C A L A   (M U S I C A L I S)


Onder Scala (Musicalis) kan allerlei informatie over en van Lung Ta gevonden worden, zoals onder andere interessante informatie over spiritueel getinte verhalen en films, klankschaal massages, klank concerten, meditaties, visualisaties, Qi Gong, Tai Chi en mindfulness trajecten. 
Alle informatie kunt u aantreffen op webpagina SCALA


Lung Ta Sound Healing
is aangesloten bij
Spiritueel Werkers Nederland,