lung ta - "de paarden van de wind"

Lung Ta, zo worden de Tibetaanse gebedsvlaggetjes genoemd

"Ook jij kunt veel baat hebben
bij de heilzame werking van klanken!"

Lung Ta betekent windpaard

Wat kan een klankschaal massage jou opleveren

■  Meer energie, vitaliteit en enthousiasme

■  Meer creativiteit en inzicht in jezelf

■  Een betere concentratie en nachtrust

■  Diepe ontspanning op geestelijk en lichamelijk niveau.

■  Beter omgaan met stress.

■  Vermindering of verdwijnen van pijn / kwalen.

Zie voor meer informatie bij Klankschaal Massage:  Klik hier!


A A N B O D


In het onderstaande worden de drie belangrijkste pijlers getoond van het aanbod van Lung Ta:
[1] Sound Massage [Klankschaal massage en Grote Gong massage]
[2] Klankrijke werkvomen (waaronder klank concerten)
[3] Mindfulness projecten.
Meer informatie hierover vindt u op de webpagina AANBOD.

Sound Massage

Massage met Tibetaanse klankschalen. Massage with Tibetan singing bowls. Klankschaalmassage. Deep Sound Massage.Massage with Tibetan singing bowls. Deep Sound Massage.

Voor meer info over klankschaal massage
Klik hier!
Voor meer info over grote gong massage:
Klik hier!

Klankrijke  werkvormen

Klankconcert. Sound Concert. Klankschaalconcert. Tibetan Singing Bowls Concert.

Voor meer informatie over
klankrijke werkvormen: 
Klik hier!

mindfulness  projecten

Meditatie. Meditation. Visuele Meditatie. Visual Meditation.

Voor meer informatie over
mindfulness projecten:
Klik hier!


A G E N D A


Op deze webpagina vindt u informatie over de door Lung Ta geplande evenementen en activiteiten.
Voor het bekijken van dit overzicht: Klik hier!


S C A L A   (M U S I C A L I S)


Onder Scala (Musicalis) kan allerlei informatie over en van Lung Ta gevonden worden, zoals onder andere interessante informatie over spiritueel getinte verhalen en films, klankschaal massages, klank concerten, meditaties en visualisaties. 
Alle informatie kunt u aantreffen op webpagina SCALA


Lung Ta Sound Healing
is aangesloten bij
Spiritueel Werkers Nederland,