Inspiratiebrief februari 2023 Bekijk de webversie
Medeklinker Februari 2023
Inspiratiebrief van
Lung Ta Sound Healing
... Interessant ... Informatief ... Inspirerend ...

Medeklinker, de Inspiratiebrief van Lung Ta Sound Healing, verschijnt maandelijks. De eerste uitgave was in juni 2021. Vanaf augustus 2021 verschijnt het steeds op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in de ochtend. 
In Medeklinker zullen de door Lung Ta Sound Healing geplande evenementen (Healing Concerten, Klankmeditaties, Workshops, Trainingen, etc.) vermeld worden. Verder zullen hierin ook artikeltjes over interessante items binnen mijn werk- en interessegebied geplaatst worden.
Voor een abonnement op de gratis Inspiratiebrief kun je je aanmelden op mijn website.
Iedereen, die zich aangemeld heeft voor een evenement van Lung Ta Sound Healing, wordt automatisch abonnee.
Voor het abonnement kan men zich heel eenvoudig afmelden, indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 

Van januari 2022 tot en met januari 2023 is er in deze Inspiratiebrief veel aandacht besteed aan de energetische seizoenen. In die periode hebben wij een hele jaarcyclus aan energetische maanden doorlopen en is het in de vorige uitgave van de Medeklinker afgerond.
In deze editie wordt veel aandacht besteed aan sound healing en klanken.
In het vervolg zal ook weer meer aandacht komen voor sound healing en klanken, maar ook voor andere interessante onderwerpen, die hiermee verbonden zijn.


Helemaal onderaan deze Inspiratiebrief is de Agenda van de evenementen opgenomen.
◙ Voor de periode tot en met maart 2023 staan 2 evenementen gepland: 2 Healing Concerten. 
◙ Er zullen zeer waarschijnlijk meer evenementen aan de Agenda toegevoegd gaan worden: Houd de Agenda op de website dus in de gaten!


Veel leesplezier!
Warme groet!
Henk Mosterdijk
Inhoud
 • Lenteactie 2022-2023
 • Hoe komt het dat Klanken zo'n enorm positief effect op ons hebben
 • Sound Healing op Onze Aarde door de eeuwen heen
 • Maandelijkse Nieuwtjes
 • Voor vragen of reacties
 • Agenda
Lenteactie 2023
"Verbind je met jouw innerlijke bron"
Duo-behandeling voor de prijs van één
Iedere abonnee kan gebruik maken van deze aanbieding!
Een buitenkansje!
Aandachtspunten om de energetische lente te verwelkomen en te beleven
 
 • Maak verbinding met jouw innerlijke bron
 • Daal diep af in jezelf en dring door tot in jouw wortels
 • Wat is jouw werking op anderen?
 • Een mooie periode voor sociale contacten
 • Blijf open en trouw aan jezelf
 • Luister naar anderen met een open mind
 • Zorg voor ruim ademende structuren voor wat in jou geboren wil worden

Loslaten en Verbinden

Het gaat er in deze periode over om jou weer te kunnen laten verbinden met jouw innerlijke bron en over hoe jij die kan gebruiken en moet onderhouden. Jouw bron is het beginpunt van jouzelf, de diepste grondslag van wie jij bent en het meest onveranderlijke aan jouzelf.
Alleen door je bewust te worden van jouw uitwerking op anderen en door op te merken, wat jij teweegbrengt, kun je dieper tot jouw eigen wortels doordringen en afdalen naar jouw bron.
Het is in deze periode dus nodig om goed te letten op wat jouw werking op anderen is en wat jij voor anderen betekent. Daarvoor zijn sociale contacten heel belangrijk, waarin jij open en trouw aan jezelf kunt zijn en waarin met een open mind naar elkaar geluisterd kan worden.
Misschien dat het maken van contacten met de buitenwereld nu nog een beetje lastig is, maar in jou gaat weer echt iets ontstaan:
Een impuls. Je moet daar ruimte voor maken: Het is goed om daarbij stil te staan:
Wat wil er door jou heen geboren worden?
Daar zal je deze maand vooral mee bezig zijn.

Nu kom ik terug op de tegenstrijdigheid in de titel.
Om de processen “verbinden met jouw bron” en “wat in jou geboren wil worden” zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het nodig om oude, niet meer bruikbare processen, patronen en ideeën los te laten. Hierdoor zal er meer ruimte ontstaan voor iets nieuws, datgene wat in jou geboren wil worden.

Tijdens de energetische lente van dit jaar (februari - maart - april) bied ik een speciale behandeling aan. Het gaat om een combinatie van een klankschaal massage en een klankmeditatie aan 2 personen tegelijk voor de prijs van 1 persoon. Het is geschikt voor 2 partners, 2 vrienden, 2 vriendinnen, moeder-dochter, vader-zoon, etc.

Door deze behandeling kunnen beide cliënten beter …

 • hun oude, niet meer bruikbare processen, patronen en ideeën loslaten.
 • in contact komen met hun innerlijke bron
 • in contact komen met de ander
 • het nieuwe door hen heen geboren laten worden


Deze behandeling (combinatie) zal 2-3 uur in beslag nemen en binnen de regio Nijmegen-Arnhem vraag ik:
◙ 65.00 euro voor een behandeling bij de cliënt thuis (32.50 euro per persoon)
en
◙ 85.00 euro voor een sessie in een massagekamer in het Cordium in Nijmegen (42.50 euro per persoon).
Let wel: In dit voorstel behandel ik 2 mensen tegelijk en daar is wel aardig wat ruimte voor nodig. In een ruime woonkamer is het echter heel goed mogelijk.
Voor abonnees, die buiten de regio Nijmegen-Arnhem wonen, zal ik ook reiskosten in rekening brengen. De totaalprijs zal altijd vooraf in onderling overleg afgesproken worden.

Maak een afspraak!
Hoe komt het dat Klanken zo'n enorm positief effect op ons hebben
 • Worden wij fysiek, psychologisch of spiritueel geraakt door klanken?
 • Heeft het te maken met het (onbewust) herkennen van kosmische frequenties?
 • Wat zijn nou precies de effecten in mensen, die mee resoneren met de klanken?

Na wat literatuuronderzoek kom ik tot de volgende idee:

De impact van klanken op mensen is groot en veelzijdig en kan fysiologische, psychologische en spirituele dimensies hebben.
Waarbij ook rekening gehouden moet worden, dat het maken van klanken en gebaren voor communicatie al eeuwenlang en universeel in alle culturen toegepast werd. Klanken roepen emoties op en brengen een betekenis over, die veel verder gaat dan de gesproken taal, waardoor het een onmiddellijke en krachtige vorm van communicatie wordt. Dit blijkt ook duidelijk uit de toepassing van klanken en muziek in religieuze rituelen en helingsrituelen

Vanuit een fysiologisch perspectief kunnen klanken het zenuwstelsel stimuleren, hersengolfpatronen veranderen en de hartslag en bloeddruk beïnvloeden. Sommige vormen van geluidstherapie, zoals muziektherapie of klankbaden (klankmeditaties, klankconcerten, etc.) kunnen fysieke en emotionele genezing bevorderen door een staat van diepe ontspanning op te wekken en stress te verminderen.

Vanuit psychologisch perspectief hebben klanken de kracht om emoties en herinneringen op te roepen, en kan het de stemming en het gedrag beïnvloeden. Bepaalde klanken worden in verband gebracht met ontspanning, stressvermindering en meditatie. Alleen al het luisteren naar muziek kan bijvoorbeeld al een kalmerend effect hebben.

In termen van spiritualiteit kunnen klanken een rol spelen in veel spirituele praktijken, zoals reciteren, drummen, reciteren of zingen. In sommige tradities wordt aangenomen, dat bepaalde klanken spirituele energie dragen of resoneren met de frequenties van het universum.

De effecten van mensen, die resoneren met klanken, variëren op basis van individuele factoren zoals persoonlijkheid, culturele achtergrond en eerdere ervaringen. Enkele veel voorkomende effecten zijn echter meer gevoelens van vrede, ontspanning en (meer) verbinding met zichzelf (lichaam en ziel), anderen en de omgeving.
 

Sound Healing op Onze Aarde door de eeuwen heen
Deel 1   -   Europa en Midden-Oosten
In alle oude culturen worden klanken en klankinstrumenten (muziekinstrumenten) al eeuwenlang naast entertainment ook gebruikt voor meditatie en heling. Het maken van klanken en muziek wordt vaak in groepsverband gedaan en opgenomen in speciale rituelen.
Wat men precies wil bereiken met de klanken, dat kan per cultuur verschillen. Elke cultuur heeft zo haar eigen rituelen en haar eigen specifieke klankinstrumenten. Waarbij vooral de menselijke stem bijzondere aandacht mag krijgen, je zou het als één van de mooiste, fijngevoeligste klankinstrumenten met een enorme impact kunnen beschouwen. In veel culturen wordt de stem dan ook gebruikt om bijvoorbeeld mindful te zingen of om inspirerende teksten te reciteren.

Daarom vind ik het een heel mooi idee om in deze en de komende edities van de Medeklinker (deze Inspiratiebrief) te vermelden, hoe de verschillende culturen hiermee om zijn gegaan.
Dit eerste deel gaat over het toepassen van klanken voor meditatie en heling in Europa en in het Midden-Oosten tijdens de Romeinse periode en daarna.
Elke cultuur heeft een sjamanistische fase gekend, maar na de Romeinse periode zijn in de loop der jaren volkeren bekeerd tot een ander geloof. Daardoor zijn die culturen veranderd en de gebruiken in die culturen zijn dan ook mee veranderd of (deels) verdwenen. Toch kunnen tradities uit een ver verleden nog (lang) doorschemeren in de hedendaagse gebruiken binnen de veranderde cultuur.

Voor dit verhaal heb ik me niet gefocust op landen, maar wel op volkeren en religies. Ik heb niet gestreefd naar compleet zijn maar naar een goede indruk hoe klanken toegepast zijn voor meditatie en heling.
Van veel godsdiensten zijn de volgelingen over de hele wereld uitgezwermd en om enige ordening in het verhaal aan te brengen heb ik elke cultuur in het werelddeel of in de wereldregio ondergebracht, waar de bakermat van die cultuur gelegen is.

In dit deel is nog geen aandacht besteed aan de Zigeuners, dit volk komt aan bod in het volgend deel, dat over Azië zal gaan. De Zigeuner-volkeren komen namelijk oorspronkelijk zeer waarschijnlijk uit India.

Hierna zuillen nog 3 delen verschijnen:
Deel 2 - Azië en Australië
Deel 3 - Afrika
Deel 4 - Noord- en Zuid-Amerka
 
De Oude Griekse Cultuur

De oude Grieken gebruikten muziek en klanken als een vorm van therapie, met muziekinstrumenten zoals de lier, harp en fluit.
Deze instrumenten werden gebruikt om lichaam en geest te kalmeren en te genezen.
De Grieken geloofden, dat muziek therapeutische eigenschappen had. Zij gebruikten het om een reeks aandoeningen te behandelen, waaronder mentale en emotionele problemen.
In de Griekse mythologie werden verschillende goden geassocieerd met klanken, muziek en muziekinstrumenten, waaronder Apollo, de god van muziek en heling.
Dionysus, de god van wijn en vruchtbaarheid, die ook werd geassocieerd met muziek en dans. De muze Terpsichore was de godin van dans en koorzang.
Terwijl de muze Euterpe de godin van muziek en lyrische poëzie was.
Bovendien gebruikten de Sirenen, mythische wezens, hun prachtige stemmen om zeelieden in de ban van hun klanken te brengen en naar hen toe te lokken. De niets vermoedende en in extase verkerende zeelieden moesten dit met hun dood bekopen. Dit verhaal staat symbool voor de enorme kracht van klanken en muziek om te helen en om in extase of in trance te geraken.
De Oude Romeinse Cultuur

Klanken en muziekinstrumenten werden in de oude Romeinse cultuur ook toegepast voor meditatie en heling. De Romeinse arts Galenus schreef over de therapeutische effecten van muziek.
Muziek werd gebruikt in verschillende religieuze en genezende rituelen, zoals die werden uitgevoerd in de tempel van Apollo. Fluiten, lieren en harpen waren veelgebruikte klankinstrumenten bij dergelijke rituelen.

Hiernaast staat Claudius Galenus (129-199 na Chr.) afgebeeld in een fantasieportret uit de 19e eeuw door Pierre Roch Vigneron.
 
Naast heling en meditatie gebruikten de oude Romeinen klank en muziek ook voor het opwekken van trance. Ze geloofden in de kracht van muziek om zowel fysieke als mentale aandoeningen te genezen en hadden een sterke traditie van muziektherapie.
De Romeinse god van de geneeskunde, Aesculapius
(zie afbeelding hiernaast), werd geassocieerd met het gebruik van muziek voor genezing.
In de cultus rond de Sirenen werd aangenomen, dat zij de kracht hadden om te genezen door hun zang.
Een andere Romeinse godheid, Apollo, was de god van muziek, profetie en genezing, en werd vaak afgebeeld terwijl hij op de lier speelde.
Bovendien nam de cultus van Dionysus, de god van wijn, extase en theater, ook muziek en dans op in hun religieuze rituelen, die trance-achtige toestanden konden creëren.
Jodendom

Klanken en muziekinstrumenten worden gebruikt voor meditatie en heling in de Joodse cultuur en daarnaast ook toegepast voor trance in sommige joodse mystieke tradities, zoals het kabbalisme en het chassidisme.
Het gebruik van muziekinstrumenten zoals de sjofar en de tamboerijn, evenals reciteren en zingen, zijn bijvoorbeeld opgenomen in religieuze rituelen en ceremonies om een gevoel van spirituele verbondenheid te bevorderen en de meditatieve ervaring te versterken.
Het gebruik van de sjofar, een muziekinstrument gemaakt van een ramshoorn, is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel tijdens de uitvoering van de joodse gebeden en meditaties. Aangenomen wordt dat het geluid van de sjofar een krachtige spirituele en emotionele impact heeft. Het wordt vaak gebruikt in religieuze ceremonies om belangrijke gebeurtenissen te markeren of om spirituele genezing te verkrijgen.

Bovendien wordt aangenomen, dat bepaalde geluiden, zoals de klanken van de sjofar, helende eigenschappen hebben en individuen helpen contact te maken met hun spiritualiteit.
 
Christendom

In het Christendom worden muziek en zang ook al lang gebruikt voor meditatie en heling. Hymnes, koormuziek en orgelmuziek worden al eeuwenlang gebruikt in de christelijke eredienst. Het geluid van deze instrumenten zou het individu troost en vrede brengen.
De klanken van Gregoriaanse gezangen, die een sterk meditatief karakter bezitten door het herhalen van teksten, is ook een gangbare praktijk in de christelijke meditatie.

Guido d'Arezzo, een Italiaanse muziektheoreticus, heeft in de 11e eeuw de basis gelegd voor de Solfeggio tonen.
Deze tonen zijn eeuwenlang gebruikt voor het maken van muziek en voor het brengen van Gregoriaanse gezangen.
De Solfeggio tonen klinken heel mooi en hebben de eigenschap om ons dichter bij onze kern en dichter bij onze spiritialiteit te brengen. Helaas zijn deze tonen op een gegeven moment door de Kerk in de ban gedaan.

Als je meer wilt weten over de Solfeggio tonen, dan kun je via onderstaande knop op mijn webpage "Inspiratiebrief" komen. Daar kunnen 3 themanummers uit 2021 van deze Inspiratiebrief over de Solfeggio Frequenties gedownload worden.  
Meer informatie over Solfeggio tonen ...
 Grieks Orthodox Christendom

Klanken en muziekinstrumenten zijn in het Grieks-Orthodoxe Christendom gebruikt voor meditatie en heling. Hymnen, psalmen en gezangen staan centraal in de liturgische diensten van de Grieks-Orthodoxe kerk en er wordt aangenomen, dat ze een spiritueel en therapeutisch effect hebben op de geest en ziel.
Het Byzantijnse gezang, een vorm van religieus zingen, wordt vooral geassocieerd met deze kerk en wordt beschouwd als een integraal onderdeel van haar spirituele traditie.
Klankinstrumenten zoals het timpaan (een soort trommel – zie afbeelding), de luit en de lier worden ook gebruikt bij religieuze diensten.
 
Russisch Orthodox Christendom

Ook in het Russisch-Orthodoxe Christendom worden klanken gebruikt voor meditatie en heling. Gezangen, hymnes en psalmen spelen een centrale rol in de eredienst van deze kerk. Er wordt aangenomen, dat ze een spiritueel en therapeutisch effect hebben op de geest en ziel.
Russisch-Orthodoxe liturgische zang, bekend als Znamenny Chant, is een vorm van zingen, dat al eeuwenlang een integraal onderdeel is van de muzikale traditie van deze kerk. 
Het gebruik van bellen is ook belangrijk in de Russisch-orthodoxe eredienst.
De luidende bellen dienen als oproep tot gebed en als middel tot spirituele zuivering.
Andere instrumenten, zoals de balalaika en de domra, worden ook gebruikt bij religieuze diensten.
Vaak wordt een kadilnista (zie afbeelding) gebruikt door de diaken of de priester. De kadilnista is een prachtig vormgegeven wierookvat, welke vaak met bellen omringd is. In de kadilnista brandt dan een stuk houtskool, waar drie a vier wierook korrels op liggen, welke een milde zoete geur verspreiden.

De foto laat de Theodora Kapel in Zwolle zien, waar ik op 17 december 2022 een healing concert gegeven heb. Toeval?
 
Islam

In de islam is het gebruik van klanken voor meditatie en heling ook een integraal onderdeel van de spirituele beoefening.
Er wordt vanuit gegaan, dat het reciteren van de koran een therapeutisch effect heeft en dat hierdoor de geest kalmeert en de ziel zuivert.

Dus ook in islamitische rituelen worden klanken en muziekinstrumenten gebruikt voor meditatie en heling. De islamitische oproep tot gebed, of adhan, is een vocale recitatie van een reeks zinnen, die uitgesproken worden in een bepaalde melodie. 
Van deze vocale recitatie wordt verwacht, dat het een spiritueel en kalmerend effect heeft op degenen, die het horen. Het reciteren van de koran, het heilige boek van de Islam, wordt ook beschouwd als een vorm van meditatie. Dit reciteren wordt uitgevoerd in specifieke melodische stijlen, die bekend staan als koranrecitatiestijlen of tilawah.

Bepaalde soefi-ordes binnen de islam gebruiken muziek en gezangen ook als een vorm van meditatie en spirituele verheffing, waarbij muziekinstrumenten gebruikt worden zoals de ney (een soort fluit) en de daf (een soort drum - zie afbeelding).
 
De Byzantijnse Cultuur

In de Byzantijnse cultuur werd aangenomen, dat muziek en klanken therapeutische en spirituele eigenschappen hadden. Hymnes en gezangen waren een centraal onderdeel van de Byzantijnse liturgische muziek en men dacht dat ze meditatie en spirituele genezing konden stimuleren.

Instrumenten zoals de lyra, de kithara en de luit werden veel gebruikt in de Byzantijnse muziek en werden verondersteld emoties op te roepen en ontspanning te bevorderen.

In het pantheon van Byzantijnse goden werd de god van de muziek, Apollo, beschouwd als een beschermer van de gezondheid en werd hij aangeroepen voor de genezing van lichaam en geest. Bovendien werden heiligen in de Byzantijnse hagiografie vaak afgebeeld als zieken, die door muziek konden genezen, waarmee ze de spirituele en therapeutische kracht van klanken aantoonden.
 
Keltische Cultuur

Klanken en muziekinstrumenten hadden ook in de Keltische cultuur een rol gespeeld voor trance, meditatie en heling.
In de Keltische cultuur werd aangenomen, dat klanken en muziek een krachtig effect hadden op lichaam en geest.
De Kelten hadden een rijke muzikale traditie met een verscheidenheid aan instrumenten, zoals de harp, fluit, lier, hoorn en drum, maar ook recitatie en gezang.
De klanken en muziekinstrumenten werden voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder religieuze rituelen, ceremonies en vieringen, en om een verbinding met de spirituele wereld te bevorderen.
In de Keltische spiritualiteit werden muziek en klanken gezien als krachtige instrumenten om in een ander bewustzijn te belanden en om heling van fysieke en emotionele aandoeningen te bevorderen. Zo werd aangenomen, dat het geluid van de harp een rustgevend effect had en vrede en rust kon brengen. Reciteren en zingen werden ook gebruikt als middel om een gevoel van eenheid en verbondenheid tussen individuen te bevorderen en om individuen te helpen in een meditatieve sfeer te komen.

Naast het gebruik ervan in religieuze en spirituele contexten, waren muziek en klanken een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in de Keltische cultuur. Ze werden gebruikt om verhalen te vertellen, emoties uit te drukken en als decor te dienen voor sociale bijeenkomsten en vieringen.
Tot op de dag van vandaag blijven de muzikale tradities van de Kelten muzikanten en artiesten over de hele wereld beïnvloeden en inspireren.

In de Keltische mythologie werd de god Dagda vaak geassocieerd met de kracht van muziek en heling. Er werd gezegd, dat hij een magische harp bezat, die de seizoenen kon beheersen en zieken kon genezen. In sommige legendes werd Dagda ook geassocieerd met de ketel van regeneratie, die de kracht zou hebben om de doden weer tot leven te wekken.

Bovendien speelde de mythologische figuur van de bard een belangrijke rol in de Keltische cultuur als bewaarder van de mondelinge traditie, geschiedenis en overlevering en werd hij vaak gezien als een heler en ziener. Men geloofde, dat de barden de kracht bezaten om positieve emoties op te roepen en vrede te brengen in de hoofden van degenen, die hun liedjes en verhalen hoorden.
 
De Frankische Cultuur

De Franken waren een Germaans volk, dat van de 5e tot de 8e eeuw leefde in het huidige Frankrijk, België en Nederland. Informatie over het specifieke gebruik van klanken en muziekinstrumenten voor meditatie en heling in de Frankische cultuur is beperkt, maar het was bekend, dat muziek en zang een belangrijke rol speelde in de Frankische samenleving.

Enkele van de instrumenten, die waarschijnlijk in de Frankische cultuur werden gebruikt, zijn onder meer: harp, luit, fluit, trompet en bellen.

In de Frankische religie, een vorm van Germaans heidendom, waren goden en godinnen, die verband hielden met muziek en heling onder meer:
Wodan (Odin - zie afbeelding bij Viking Cultuur), de god van wijsheid, magie en oorlog.
Donar (Thor), de god van de donder en kracht.
Frija (Freyja), de godin van liefde, vruchtbaarheid en oorlog.
Het is mogelijk, dat deze goden werden aangeroepen in rituelen en ceremonies en dat muziek en klanken werden gebruikt om hun aanwezigheid op te roepen en hun zegeningen voor gezondheid en welzijn te verkrijgen.
Toen het Frankische volk zich echter in de 8e eeuw bekeerde tot het christendom, is het gebruik van muziek en klanken voor spirituele en genezingsdoeleinden geëvolueerd en veranderd met de introductie van nieuwe religieuze praktijken.
De Angelsaksische Cultuur

In de Angelsaksische cultuur waren muziek en klanken belangrijke elementen van religieuze en spirituele praktijken, maar ook in het dagelijks leven. Enkele van de instrumenten die in de Angelsaksische cultuur voor meditatie en genezing werden gebruikt, waren onder meer: harp, lier, fluit, fluit, drumstrompet en bellen.
Deze instrumenten werden gebruikt in rituelen en ceremonies om krachtige emoties op te roepen en verbinding te maken met de goden en de geestenwereld.

In de Angelsaksische religie, een vorm van Germaans heidendom, waren goden en godinnen die met muziek en genezing werden geassocieerd onder meer:
Woden (Odin), de god van wijsheid, magie en oorlog
Thunor (Thor), de god van de donder en kracht
Frigg, de godin van liefde, vruchtbaarheid en oorlog
Het is mogelijk dat deze goden werden aangeroepen in rituelen en ceremonies en dat hierbij muziek en klanken werden gebruikt om hun aanwezigheid op te roepen en hun zegeningen voor gezondheid en welzijn te ontvangen.
Toen de Angelsaksen zich echter bekeerden tot het christendom in de 7e en 8e eeuw, zou het gebruik van muziek en klanken voor spirituele en genezende doeleinden zijn geëvolueerd en veranderd met de introductie van nieuwe religieuze praktijken.
Viking Cultuur

in de Vikingcultuur speelden muziek en klanken een belangrijke rol in religieuze en spirituele praktijken, maar ook in het dagelijks leven. Enkele van de instrumenten, die werden gebruikt voor meditatie en heling in deze cultuur waren: luit (ook wel harp genoemd), panfluiten, drums. bellen, hoorns en lier.
Deze instrumenten werden gebruikt in rituelen en ceremonies om krachtige emoties op te roepen en verbinding te maken met de goden en de spirituele wereld.

In de Viking-mythologie werd de god Odin geassocieerd met de kracht van muziek en poëzie en zou hij de kunst van de runen naar het Noorse volk hebben gebracht. Odin werd ook verondersteld de wind te kunnen beheersen en werd geassocieerd met inspiratie en creativiteit.

Een andere belangrijke figuur in de Vikingmythologie was Heimdall, de god van de muziek, die naar verluidt geluiden van grote afstand kon horen en verantwoordelijk was voor het bewaken van de ingang van Asgard, het rijk van de goden.

Over het algemeen speelden klanken en muziek een belangrijke rol in de Vikingcultuur en werd aangenomen, dat ze de kracht hadden om verbinding te maken met het goddelijke, om krachtige emoties op te roepen en om heling en balans te brengen in lichaam en geest.
 
Sami Cultuur

In de cultuur van de Sami of Samen worden klanken en muziek al heel lang gebruikt voor spirituele en therapeutische doeleinden. Dit inheems, nomadisch volk in het noorden van Skandinavië en in een deel van Rusland werd lange tijd "Lappen" genoemd. Een benaming, die zij zelf als beledigend ervaren.

De Sami hebben een rijk muzikaal erfgoed en gebruikten een verscheidenheid aan muziekinstrumenten, waaronder de luvdi (een lijsttrommel), de wilgenfluit en de fadno (een snaarinstrument).
Deze instrumenten werden voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder religieuze rituelen, ceremonies en vieringen en om in een ander bewustzijnsniveau te geraken of om een verbinding met het spirituele rijk te bevorderen.
Men geloofde, dat Sami-gezang en drummen een gevoel van verbondenheid met de natuurlijke wereld en met de geestenwereld kon bevorderden.
Zo werd aangenomen, dat het geluid van de luit een rustgevend effect had en vrede en rust kon bevorderen.

Naast het gebruik ervan in religieuze en spirituele contexten, waren muziek en klanken een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in de Sami-cultuur. Ze werden gebruikt om verhalen te vertellen, emoties uit te drukken en als decor voor sociale bijeenkomsten en vieringen. Tegenwoordig blijven de muzikale tradities van de Sami musici en artiesten in de regio beïnvloeden en inspireren, en dienen ze als een belangrijk symbool van de Sami-cultuur en identiteit.

In de Sami-mythologie werd aangenomen, dat de god van muziek, cultuur en vruchtbaarheid, Beaivi, de kracht bezat om te genezen en welzijn te bevorderen door middel van muziek. Beaivi werd vaak aangeroepen tijdens rituelen en ceremonies, en men dacht dat zijn aanwezigheid vrede en evenwicht zou brengen in de gemeenschap. Bovendien verbeelden traditionele Sami-liederen en -verhalen vaak het gebruik van muziek en klanken voor genezing en spirituele zuivering.
 
De Slavische Cultuur

In Slavische culturen worden klanken en muziekinstrumenten al eeuwenlang gebruikt voor spirituele en therapeutische doeleinden. Men geloofde dat zingen, reciteren en het bespelen van muziekinstrumenten individuen met het spirituele rijk verbinden en het welzijn bevorderen.

Instrumenten zoals de gusle (een eensnarig muziekinstrument), de kaval (een soort fluit) en de zurna (een dubbelriet blaasinstrument) werden vaak gebruikt in Slavische spirituele en helingspraktijken.
De zurna werd en wordt gebruikt door volkeren in Turkije, Azerbeidzjan, Armenië, Koerdistan en in de Balkan. Het is een dubbelrietvolkshobo of schalmei met een conische boring,

In de Slavische mythologie speelde de god van muziek, ritme en dans, Veles, een centrale rol in het gebruik van muziek voor spirituele en therapeutische doeleinden. Men geloofde dat Veles de zieken kon genezen en de ziel in evenwicht kon brengen door de kracht van muziek. Bovendien verbeelden Slavische volksliederen en volksverhalen vaak het gebruik van muziek voor genezing en spirituele zuivering.
De Cultuur van de Sarmaten

De Sarmaten waren een groep Iraanse nomadische stammen, die leefden in de steppen van Oost-Europa en Centraal-Azië van ongeveer de 5e eeuw voor Christus tot de 4e eeuw na Christus.
Informatie over het gebruik van klanken en muziekinstrumenten voor meditatie en genezing in de Sarmatische cultuur is beperkt. Het is echter bekend, dat muziek en zang een belangrijke rol speelde in het Sarmatische dagelijkse leven en religieuze rituelen.

De Sarmaten gebruikten verschillende muziekinstrumenten, waaronder de harp, de luit, de fluit en de percussie-instrumenten zoals cimbalen en trommels.

Het is niet bekend of de Sarmaten specifieke goden of mythische personen hadden, die verband hielden met het gebruik van klanken en muziekinstrumenten voor spirituele en therapeutische doeleinden. In de oude Iraanse religie, die werd beoefend door de Sarmaten, geloofde men echter, dat muziek de kracht had om het welzijn te bevorderen en emoties op te roepen.
 
De Bedoeïenencultuur

In de bedoeïenencultuur worden klanken en muziekinstrumenten gebruikt voor meditatie en genezing in traditionele spirituele rituelen. Enkele veelgebruikte instrumenten zijn de daf (lijsttrommel), nei (fluit) en zang.

Er is geen specifieke vermelding van goden of mythische personages, die een rol spelen bij het gebruik van klanken en klankinstrumenten voor meditatie en heling in de bedoeïenencultuur. In plaats daarvan zijn deze praktijken vaak gebaseerd op spirituele overtuigingen en worden ze gebruikt om fysiek en emotioneel welzijn te bevorderen door de kracht van de klanken.
Maandelijkse Nieuwtjes
De Facebook Groep "Lung Ta Sound Healing Community is gestart
op zaterdag 4 februari 2023
Lung Ta Sound Healing Community is een groep voor mensen, die geïnteresseerd zijn in de helende werking van klanken en die hier meer over willen weten en leren.
Wil jij op dit terrein en in deze Facebook Groep geïnspireerd worden en jouw kennis en ervaringen delen met de leden en experts binnen deze community?
Deel jij graag jouw tips, kennis en vaardigheden en sta jij ook open voor de kennis en ervaringen van anderen, zodat wij als leden van deze Facebook Groep ons kunnen blijven ontwikkelen en onze kennis / vaardigheden kunnen verrijken?
Bekijk de Facebook Groep "Lung Ta Sound Healing Community"
Kijk eens een keer op mijn webpage "Meditatief Schrijven"

Meditatief schrijven is een hele mooie vorm van mediteren, maar weer totaal anders dan mediteren in stilte.
Het is een bijzondere ervaring om door te schrijven (weer) op een andere manier in contact te komen met jouw innerlijk weten, met jouw ziel.
Het is zo mooi om te zien, hoe deenemers al schrijvend mooie dingen ontdekken, die heel diep in hen verborgen liggen. Door intuïtief te schrijven kan iedereen zijn of haar eigen schatten bloot leggen en hierdoor geïnspireerd raken en de eigen wijsheid ontdekken.

Wil jij meer weten over "Meditatief Schrijven"? 
Dan kun je onderstaande knop gebruiken, waardoor op de webpage "Meditatief Schrijven" een blik kunt werpen.

Meer Informatie over Meditatief Schrijven
Heb jij een vraag?
Heb jij een goede suggestie?
Wil jij ergens op reageren?
Vind je het fijn om te reageren?
Ik zou zeggen:   Doen!
Je bent van harte uitgenodigd!


Je kunt reageren door op de Doen!-button te klikken, dan kom je op de contact pagina van mijn website.

Of door een reply te sturen op deze email.

 
Meer Algemene INFO over Lung Ta Sound Healing
Meer INFO over het Aanbod van Lung Ta Sound Healing
Agenda
Een overzicht van de door Lung Ta Sound Healing geplande evenmenten:
...

Vrijdag 10 februari 2023
Klank Concert (avond)
Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Intrede van de energetische lente

Volgeboekt !

Donderdag 23 maart 2023
Klank Concert (avond)
Nijmegen (Centrum / Bottendaal)
Thema:   Hoogtepunt van de energetische lente

 
Voor meer informatie over de Agenda van Lung Ta Sound Healing