Privacy Verklaring


Privacy Verklaring versie 1.0 d.d. 20201014

Deze privacy verklaring is ingegaan op 14 oktober 2020.

Verantwoordelijkheid van Lung Ta

Lung Ta, gevestigd aan de Csardasstraat 39, 6544RV Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring voor bezoekers van www.lung-ta.nl

Deze site wordt beheerd door Lung Ta.

Als bezoeker van deze website kun jij met jouw vragen over de privacyverklaring terecht bij Lung Ta.

Lung Ta heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te veranderen. Zonder kennisgeving hiervan aan jou als websitebezoeker.

Persoonsgegevens, die door Lung Ta worden verwerkt

Lung Ta verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Henk Mosterdijk en/of omdat jij deze gegevens zelf aan Henk Mosterdijk hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, die verwerkt worden.

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan via info@lung-ta.nl contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie uit onze bestanden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Lung Ta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Sturen van gratis relevante tips en gratis nieuwsbrieven.
  • Om diensten te leveren.
  • Voor het afhandelen van bestellingen en één of meerdere mails te sturen, die hierop betrekking hebben.

Lung Ta verwerkt ook persoonsgegevens, als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens, die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lung Ta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een besluit of handeling van een persoon tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Lung Ta legt geen persoonlijke gegevens vast met web cookies. Google Analytics meet statistische gegevens op grond van anonieme IP-adressen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lung Ta en heb jij het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Dat betekent, dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lung-ta.nl.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek .

Lung Ta wil jou er tevens op wijzen, dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beheer van jouw gegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden of andere bedrijven.

De gegevens die jij verstrekt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Inschrijving op deze website

Als jij toegang tot een download hebt aangevraagd, jij jezelf hebt ingeschreven voor tips en informatie, of jij hebt je aangemeld voor een workshop of opleiding en daarvoor een webformulier ingevuld, dan wordt jouw emailadres automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees. Daardoor ontvang je tips en nieuws. Wil je geen e-mail meer ontvangen van ons, dan kun jij jezelf daarvan elk moment weer uitschrijven.

Elke mailing heeft onderaan een link waarmee jij jezelf kunt uitschrijven. Of je kunt contact met ons opnemen om jou uit te laten schrijven. Jouw e-mailadres wordt dan uit het bestand van Lung Ta verwijderd, het wordt dus absoluut niet bewaard.

Jouw gegevens worden opgeslagen in het e-mail beheersysteem van Autorespond.nl.

Via Autorespond kunnen statistieken worden bijgehouden: Of nieuwsbrieven worden geopend en of er wordt geklikt op links in een nieuwsbrief. Meer informatie over het veiligheidsbeleid en privacybeleid van Autorespond kan hier gevonden worden.

Indien jij diensten of producten afneemt van Lung Ta, worden jouw gegevens ook opgeslagen in de administratie van Lung Ta.

Wijziging privacybeleid

Lung Ta kan elk moment het privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de vooraf aangegeven ingangsdatum.