Andere Vormen en Toepassingen
van Klankschaal Massage


Klankschalen in een Horizontaal Vlak   (2-dimensionaal)

Toepassing

Voor deze vorm van klankschaal massage worden drie klankschalen in een driehoekige formatie in een horizontaal vlak opgesteld, zie onderstaande foto's.
De klankschalen worden zodanig geplaatst, dat het middelpunt van de opstelling samenvalt met de locatie in het lichaam, waar zich de spanning of de pijn bevindt. Deze locatie in het lichaam is aangegeven met een rond, rood viltje, zie de onderstaande foto's. 
Door een bepaalde slagtechniek wordt tussen de drie klankschalen een energieveld opgebouwd, waardoor op de probleem-plek de spanning verdwijnt of de pijn gereduceerd of zelfs verdreven wordt. 
Dit is een krachtige toepassing van een klankschaal massage. 

Massage met Tibetaanse klankschalen. Massage with Tibetan singing bowls. Klankschaalmassage. Deep Sound Massage.Massage with Tibetan singing bowls. Deep Sound Massage.
Massage met Tibetaanse klankschalen. Tibetan singing bowls. Klankschaalmassage. Massage with Tibetan singing bowls. Deep Sound Massage.
Massage met Tibetaanse klankschalen van voeten. Massage with Tibetan singing bowls with focus on the feet. Deep Sound Massage.

Klankschalen in een Ruimtelijke Structuur   (3-dimensionaal)

Toepassing

Voor het toepassen van deze vorm van klankschaal massage worden vijf klankschalen gebruikt: Vier klankschalen worden rond een stoel of een kruk in een vierkant basisvlak op de vloer opgesteld. Dat is het grondvlak van de ruimtelijke structuur.
Als de cliënt plaats heeft genomen in het vierkant tussen de klankschalen, worden deze klankschalen op de vloer in een bepaalde volgorde "verbindend" aangeslagen. Als die vier klankschalen in trilling gebracht zijn, dan wordt een (5e) kleine klankschaal met een hoge toon boven het hoofd van de cliënt aangeslagen. Met de 5e klankschaal wordt de ruimtelijke structuur compleet gemaakt. Zie onderstaande foto's. 
Door een bepaalde slagtechniek wordt tussen de vijf klankschalen een energieveld in een ruimtelijke structuur opgebouwd, waarbinnen een diepe ontspanning ervaren wordt.
Dit is ook een krachtige toepassing van een klankschaal massage.
Het fijne van deze klankschaal massage is, dat het heel laagdrempelig is om dit te ondergaan. Het is daarom ook heel geschikt voor kinderen en voor mensen, die minder mobiel zijn (verpleeghuizen, revalidatiecentra, etc.).