Winter Periode:  
6 nov - 4 feb
Winter Deel:   3 van 3
4 jan - 4 feb
Thema:   Wat wil er door jou heen geboren worden?


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Winter 3 van 3:
4 januari - 4 februari:
Wat wil er door jou heen geboren worden?


De laatste maand van de winter luidt ook de laatste fase van de winterslaap in,
waarin de energie wordt opgebouwd, zodat het leven als vanzelf weer kan terugkeren.


Dit is de periode,
waarin iets uit niets geboren kan worden en waarin het allerprilste begin van leven begint terug te keren.
Het is leven, dat nog niet in beweging is gekomen en dat zeker nog geen vorm heeft aangenomen.


In de tweede helft van januari leeft de kernvraag in jou: Wat wenst er door mij heen geboren te worden?

Inleiding
Tussen de Kerstdagen en 4 januari beleven wij de meest statische periode van het jaar, waarin de balans tussen yin en yang doorgeslagen is naar yin. Tijdens deze dagen is de verleiding groot om nieuwe dingen op stapel te gaan zetten, maar dat moet je dan juist niet doen.

Deze periode kun je het beste zo vrij en zo leeg mogelijk houden. Leg dus zo min mogelijk dingen vast voor de lange termijn, je weet nog veel dingen niet.

Januari is de maand van de winterslaap
De zaadjes in de grond gaan nu ontkiemen. Je doet er goed aan daar ruimte voor te maken: Blijf op voldoende afstand van de turbulentie in de buitenwereld.
In januari is het grootste gevaar, dat jij uitverkoop gaat houden van wat nog in een kiemfase verkeert. Een kiem moet je voor jezelf houden, want als je het te vroeg weggeeft, blijft het een onvoldragen eindproduct: Daar kun je tegen april spijt van krijgen.


Hoe kun je je nu concreet het best opstellen en gedragen in deze periode?
Ontdoe je zo goed mogelijk van verkeerde gewoontes en versterk je goede gewoontes. Leg je toe op rust en slaap veel.
Let er in deze tijd op, dat je niet meteen meegaat met de eerste de beste verleiding. Het gaat over een ontvankelijkheid, die afgebakend moet zijn: Vermeng je niet met anderen, laat je niet teveel beïnvloeden door hen. Sta wel open, maar ken en hanteer je grenzen: Blijf bij jezelf en wees meer op jezelf.

Het gaat in je leven op dit moment over details, terwijl de grote lijnen nog niet zichtbaar zijn. Word je bewust van de autonome levenskracht, die terugkomt: Het wordt bijvoorbeeld elke dag iets eerder licht. Doe nog niets met die terugkerende levenskracht, voel en ervaar hem alleen maar. Als je rustig blijft, voel je meteen, wanner je je die levenskracht toe-eigent en doorschiet naar gretigheid: Herstel dit dan meteen. In het algemeen moet je in deze fase je levenstempo omlaag brengen.


November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

Januari is de laatste maand van de energetische winter, het is de tijd van de winterslaap, waarin de energie wordt opgebouwd zodat het leven als vanzelf weer kan verschijnen. Een periode, waarin iets uit niets geboren kan worden en waarin het allerprilste begin van leven begint terug te keren. Het is leven, dat nog niet in beweging is gekomen en dat zeker nog geen vorm aangenomen heeft.

Op een onbewust niveau ben jij bezig met het opbouwen van jouw krachten, maar in deze periode ben jij nog niet in staat om iets concreet vorm te geven: Zoals jouw eigen “kiemen”. Het is dus raadzaam je te oefenen in het bewaren van grote innerlijke gemoedsrust en kalmte, zo kom jij in contact met jouw essentie.

1] De laatste fase van de energetische winter - Wat wil door jou heen geboren worden? -
Streef naar grote innerlijke rust - Plaats het niet-weten centraal

In deze periode zul jij zeker tegen jouw eigen grenzen aanstoten, die de buitenwereld jou opgelegd heeft. Je voelt je daardoor beperkt: Maar … je moet doorgaan, je kunt niet meer terug naar het oude, maar wat er allemaal nog gaat komen, dat weet je nog niet.

Dit kun je niet alleen oplossen en daar moet jij je bij neerleggen. Het is ook niet goed, als jij nu helemaal op jezelf terug gaat trekken. Contact met gelijkgezinden en geestverwanten is noodzakelijk in deze periode, want zij kunnen jou helpen de toestand te aanvaarden en jouw verzet hiertegen op te geven. Je kunt in deze periode nu eenmaal geen oplossingen forceren.

Zo word je gedwongen om echt stil te staan om de werkelijkheid van jouw situatie onder ogen te zien, door het hoe en waarom ervan te (kunnen) begrijpen. Je wijdt dus zorg aan jouw eigen ontwikkeling en bouwt jouw krachten verder op. Hiervoor is contact met vrienden en geestverwanten onontbeerlijk.

Houd deze periode zo vrij en zo leeg mogelijk. Je bent zoals de akker ,die braak ligt, je weet niet wat er uit de grond op zal komen. Het niet-weten is voor ons een groot taboe en bijna niet uit te houden. De drang om het in te vullen, zodat je het wél weet, is zeer sterk. De kunst is de weg te gaan van weten naar niet-weten. Dat is voor ons een oefening in uithouden van de spanning, die het niet-weten oproept. Maar het is de enige manier, waardoor het autonome proces de ruimte krijgt. Het is zoals bij creativiteit: Vaak komen de beste ideeën in je op, juist op het moment, dat je helemaal niet met jouw vragen of problemen bezig bent. Plaats in deze periode daarom jouw niet-weten centraal.

2] Dit is de periode van de waterdraak in winterslaap - Onbewust bouw jij jouw krachten op -
Verstoor het autonome levensproces nog niet

De grondhouding van deze periode is te symboliseren als de waterdraak.
Hierbij moet dus niet gedacht worden aan een vuurdraak, want dat is het symbool van hebzucht en destructie.

De waterdraak is heel anders. Dit organisme leeft cyclisch. Het komt, het gaat en het heeft perioden van rust nodig. In rust slaapt de waterdraak in diep water, daar is in deze periode duidelijk sprake van.
Deze rustperiode is te vergelijken met de uitademing tijdens een meditatie, een magisch moment, waarin jij contact kunt krijgen met jouw essentie.

Dit is de maand van de “winterslaap”, waarin de zaden onder de grond in hun eigen tempo en op hun eigen manier zich rustig aan het ontwikkelen zijn. Op een onbewust niveau ben jij bezig met het opbouwen van jouw krachten. Misschien ben jij dat van jouzelf ook gewaar.
Maar … in deze periode ben jij nog niet sterk en energiek genoeg om “jouw kiemen” concreet vorm te geven.
Dus .. je kunt je beter toeleggen op het bewaren van een grote, innerlijke gemoedsrust en kalmte.
Houd het “niet-weten” nog steeds centraal. Verstoor nog even niet het autonome levensproces. Als je te snel in actie gaat komen, dan zul je bovendien merken, dat het je op dit terrein nog aan kracht en energie zal ontbreken.

3] Wat wil door jou heen geboren worden? - Plaats het niet-weten centraal - Houd jouw "kiem" voor jezelf 

Januari is de laatste maand van de energetische winter, het is de tijd van de winterslaap, waarin de energie wordt opgebouwd zodat het leven als vanzelf weer kan terugkeren. Een periode, waarin iets uit niets geboren kan worden en waarin het allerprilste begin van leven begint terug te komen. Het is leven, dat nog niet in beweging is gekomen en dat zeker nog geen vorm aangenomen heeft.

Op een onbewust niveau ben jij al bezig met het opbouwen van jouw krachten, maar in deze periode ben jij nog niet in staat om iets concreet vorm te geven: Zoals jouw eigen “kiemen”. Het is dus raadzaam je te oefenen in het bewaren van grote innerlijke gemoedsrust en kalmte, zo kom jij in contact met jouw essentie.

In deze periode zul jij zeker tegen jouw eigen grenzen aanlopen, die de buitenwereld jou opgelegd heeft. Je voelt je daardoor beperkt: Maar … je moet doorgaan, je kunt niet meer terug naar het oude, maar wat er allemaal nog gaat komen, dat weet je nog niet.

Dit kun je niet alleen oplossen en daar moet jij je bij neerleggen. Het is ook niet goed, als jij nu helemaal op jezelf terug gaat trekken. Contact met gelijkgezinden en geestverwanten is noodzakelijk in deze periode, want zij kunnen jou helpen de toestand te aanvaarden en jouw verzet hiertegen op te geven. Je kunt in deze periode nu eenmaal geen oplossingen forceren.

Zo word je gedwongen om echt stil te staan om de werkelijkheid van jouw situatie onder ogen te zien, door het hoe en waarom ervan te (kunnen) begrijpen. Je wijdt dus zorg aan jouw eigen ontwikkeling en bouwt jouw krachten verder op. Hiervoor is contact met vrienden en geestverwanten onontbeerlijk.

Houd deze periode zo vrij en zo leeg mogelijk. Je bent zoals de akker ,die braak ligt, je weet niet wat er uit de grond op zal komen. Het niet-weten is voor ons een groot taboe en bijna niet uit te houden. De drang om het in te vullen, zodat je het wél weet, is zeer sterk. De kunst is de weg te gaan van weten naar niet-weten. Dat is voor ons een oefening in uithouden van de spanning, die het niet-weten oproept. Maar het is de enige manier, waardoor het autonome proces de ruimte krijgt. Het is zoals bij creativiteit: Vaak komen de beste ideeën in je op, juist op het moment, dat je helemaal niet met jouw vragen of problemen bezig bent. Plaats in deze periode daarom jouw niet-weten centraal.

Januari is de maand van de winterslaap: De zaadjes in de grond gaan nu ontkiemen. Je doet er goed aan daar ruimte voor te maken: Blijf op voldoende afstand van de turbulentie in de buitenwereld. In januari is het grootste gevaar, dat jij uitverkoop gaat houden van wat nog in een kiemfase verkeert. Een kiem moet je voor jezelf houden, want als je het te vroeg weggeeft, blijft het een onvoldragen eindproduct: Daar kun je in de energetische lente spijt van krijgen.

4] Ga in deze periode niet in op alle verleidingen - Voorkom onzuivere gedachten in elk ontmoetingsproces - Zo wordt machtsmisbruik en misleiding voorkomen

In deze periode kun je blootgesteld worden aan verleidingen, die voornamelijk voortkomen uit jouw eigen instincten. Wanneer jij die verleidingen niet kunt weerstaan, omdat zij jou zo sterk aantrekken of omdat ze de vervullingen van lang gekoesterde wensen lijken te zijn, zal dat later voor problemen kunnen zorgen.

Dit geldt niet alleen in relaties met mensen, maar ook voor ideeën, waarvan jij denkt dat zij de oplossingen voor jouw problemen zijn.

In het oude China werd de energie van deze periode gekarakteriseerd met “Tegemoetkomen” of “Elkaar in het midden ontmoeten”.
Als de hemel en de aarde elkaar tegemoetkomen, gedijen alle schepsels.
Als de koning en zijn onderdanen elkaar tegemoetkomen, zal het met het land en het volk wel goedkomen.
Wederzijdse toenadering is dus noodzakelijk bij voor elkaar bestemde en op elkaar aangewezen principes. Het is in het ontmoetingsproces wel van groot belang, dat er geen onzuivere gedachten in meespelen. Want dan kan het positieve door het negatieve principe misleid worden en kunnen er ongewenste processen ontstaan.
Uiteraard zijn beide partijen in een ontmoeting verantwoordelijk voor het proces: Voor het investeren van zowel de juiste intenties als de nodige positieve energie.In deze periode gaat het over (ogenschijnlijke) details, want de grote lijnen in de ontwikkeling (van de “kiemen”) in jou zijn nog niet zichtbaar. Als jij in of buiten jou een negatief element ontdekt, is het van belang, dat jij er direct wat aan doet. Ook als je denkt, dat het geen kwaad kan of wanneer je het eigenlijk wel grappig vindt.
Want … besef wel, dat een mager en schriel speenvarken uiteindelijk uit kan groeien tot een humeurig en onhandelbaar vet zwijn, waar jij veel last van kan ondervinden.

5] In de tweede helft van januari komt de levenskracht terug - Een nieuw cyclus ... een nieuw begin -
Wat wil er door jou heen geboren worden?

In deze energetische maand komt de energie overeen met de impuls. Dat is bijzonder en dat gebeurt weer in juni. Dat betekent, dat de energie en impuls direct met elkaar verbonden zijn en dus de energie van deze periode een boost geven,
Deze impuls zal rond 21 januari maximaal te ervaren zijn.
Na de volle periode van expansie (februari tot en met juli) en de volle periode van contractie (augustus tot en met december) wordt in de energetische maand januari weer een nieuw begin gemaakt. Het gaat dus in deze periode over de terugkeer van levenskracht, die van onderaf, vanuit het onbewuste, omhoogkomt.
Het gaat hierbij om hernieuwing en niet om vernieuwing.

De vraag hierbij is “Wat er door jou heen geboren wil worden?”.

Deze maand zou jij misschien als wat chaotisch kunnen ervaren, omdat jij met jouw bewustzijn zo weinig kunt doen rond de ontwikkeling van jouw “kiemen”. Eigenlijk moet je vooral afwachten, wat er gaat gebeuren. Dit moet je echt niet als een dwaling van jou beschouwen: Het hoort gewoon bij deze tijd.
Vanuit jouw essentie, jouw oorspronkelijke zelf, zullen de eerste nieuwe kiemen voelbaar worden, terwijl zij de oppervlakte van jouw bestaan nog niet bereikt hebben.
Wanneer jij voldoende in het Hier en Nu kan leven (door stil te zijn – rust - meditatie), zul jij precies weten, wat goed voor jou is en wat je moet doen en vooral laten. Hierdoor zal deze impuls sterker worden en zal het de ontwikkeling in jou een boost geven.
Vanuit jouw essentie zullen ook weer andere vormen voortgebracht worden. Het is een autonoom proces, waar jijzelf dus geen of nauwelijks een rol in speelt: Het enige wat je kunt doen, is gewoon toelaten, wat er gebeurt. Door deze overgave en dit vertrouwen geef je de hernieuwing in jou een kans.

In de volgende energetische maand februari zullen jouw kiemen uitkristalliseren en zullen dan als het ware “boven de grond komen” of wel aan de oppervlakte van jouw bestaan verschijnen.

Opdrachten
Eigenlijk passen in deze periode geen vragen. Voor je persoonlijk onderzoek kun je, als je wilt, aandacht besteden aan de items in de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" en er aantekeningen over maken.

Opdrachten voor deze periode

■  Maak een winterse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een winterse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij
Maak een tekening of een schilderij van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 

Je zou ook een schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." kunnen vervangen in "Als het om me heen stil en leeg wordt, dan ..." om het nog meer van toepassing te laten zijn in deze periode. 

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Let op je dromen:
In deze periode ben ja la sowieso ontvankelijker dan in de rest van het jaar, maar tijdens de "Heilige Nachten" is dat nog sterker. Na de Kerstnacht volgen de “12 Heilige Nachten”, dus vanaf de Kerst tot aan de Driekoningen (06jan2021). Van oudsher staat deze bijzondere tijd bekend als een periode, waarin je je dromen beter kunt onthouden.

Dat komt omdat het dag-bewustzijn niet of nauwelijks verschilt van het nacht-bewustzijn, omdat dan de dagen lang donker of schemerig zijn. Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

 

Hoe kun jij je nu concreet het beste optellen en gedragen in deze periode?

  • Leg je verkeerde gewoontes zo goed mogelijk af en versterk je goede gewoontes!
  • Leg je toe op rust en slaap veel!
  • Let er in deze tijd op, dat je niet meteen meegaat met de eerste de beste verleiding!
  • Het gaat over een ontvankelijkheid, die afgebakend is: Vermeng je niet met anderen, maar sta wel open en baken je af: Ken dus jouw grenzen en blijf gecentreerd.
  • In het algemeen moet je jezelf afremmen, gas terugnemen en minderen.
  • Het gaat in jouw leven op dit moment over details, terwijl de grote lijnen nog niet zichtbaar zijn.
  • Word je bewust van de autonome levenskracht, die terugkomt: Het wordt bijvoorbeeld vanaf begin januari naar de zomer toe elke dag iets eerder licht. Maar … doe nog niets (niet teveel) met die terugkerende levenskracht, ervaar het alleen maar.
  • Als je rustig blijft, dan voel je meteen, wanneer jij je die levenskracht toe-eigent en doorschiet naar gretigheid: Herstel dit dan meteen. Leg zo min mogelijk dingen vast voor de lange termijn, want jij weet op dit moment in het seizoen nog veel dingen niet.

 

Vragen en items ter bezinning

■ Wat zijn de obstakels en hindernissen, die je in de buitenwereld waarneemt?
■ Kun je ze aanvaarden?
■ Als je in jezelf verzet bespeurt: Hoe ziet dat er dan uit? Waar gaat het dan over?

■ Wat is voor jou een juiste manier om ruimte te maken voor iets nieuws: Wat moet je doen? Wat moet je laten? Wat moet je veranderen?
Ga bij jezelf na welke goede gewoontes je wilt versterken en welke verkeerde / foute gewoontes je kwijt wilt raken.
■ Het verlagen van jouw levenstempo: Hoe gaat dat bij jou? Op welke details moet je dan letten?
■ In je contacten met anderen: Weet wat je nodig hebt, zorg goed voor jezelf. Daar heeft ook de ander vaak direct plezier van.
   En jij blijft in je openheid toch helemaal op eigen benen staan. 
■ Doe voorzichtig een paar waarnemingen, waaraan je merkt dat de autonome levenskracht terugkeert.
Kijk eens of je al enig idee kunt krijgen over de kiemen, die zich aandienen: Wat wil er door jou heen geboren worden?
   Houd dit nog een tijd helemaal voor jezelf en blijf rustig. Noteer, als je iets invalt, maar doe er vooral nog niets mee.

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.