Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
Lente Deel:   2 van 3
4 mrt - 5 apr
Thema:   Bezieling en vorm verbinden


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 2 van 3:
4 maart – 5 april:
Bezieling en vorm verbinden


Wat wordt in deze periode van jou gevraagd?

In deze periode onderzoek en verken jij als creatief mens jouw talenten en begin jij jouw mogelijkheden te zien. Daar ben jij de hele dag mee bezig: Jij bent er gewoon vol van.

Deze tijd vraagt, dat jij jouw deskundigheid en vakmanschap volledig inzet. Dat betekent, dat je rustig en bekwaam doorwerkt, zonder nog al te veel uit te zijn op resultaat en uiterlijk vertoon. Zo kun je ook diplomatiek in de buitenwereld optreden.

Hoe gaat het met jouw kiemen?

De kiemen, die in januari zijn opgekomen en die in februari in de wereld en in contact met de mensen zijn gebracht, krijgen nu werkelijk vorm.
Het is nu dan ook van belang zo perfectionistisch mogelijk te zijn, want alles wat nog niet deugt, wordt ook in die eerste vorm ingebakken.

Een periode van harmonie en balans!

Het is een periode van harmonie, zowel in de natuur als in jou als mens. Jouw kwaliteiten en talenten nemen nu een eerste vorm aan. Jij hebt de mogelijkheid iets groots tot stand te brengen en daarmee til jij jouw leven naar een hoger plan.

Wel dien jij voortdurend aandacht te geven aan het bewaren van evenwicht in alles en dat kan lastig zijn. Alleen wanneer jij dat evenwicht bewaart, ontstaan er definitieve vormen.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Vuur en water spelen een belangrijke rol - Het handhaven van de balans vergroot jouw werkingsveld - Vergelijk jouw vormen niet met die van anderen

De aanwezige en heersende energieën van de maand maart zorgen ervoor, dat de dingen allemaal op de juiste plek terechtkomen en tot ontplooiing zullen komen.
In het energetisch proces van deze maand spelen vuur en water een belangrijke rol. Het komt er dus nogal op aan om het juiste evenwicht tussen deze extremen te handhaven.
Wanneer het vuur te hoog opgestookt wordt, verdampt het water!
Als het water over de rand van de ketel stroomt, dooft het vuur!

Het water moet echter wel warm worden, maar mag niet overkoken. Het onder controle houden van dit evenwicht vergroot jouw werkingsveld, maar ga daarin ook niet te ver, want het verval ligt op de loer.
In deze periode zijn zowel de hemelse energie (Yang) als de aardse energie (Yin) erg in balans, daardoor kan het evenwicht tussen vuur en water lang gehandhaafd blijven.

Verder moet je nu de in jou ontwikkelde kiemen van de vorige maanden in orde maken, afronden en voorzien van een vorm. Na enige tijd zal deze uitgebalanceerde situatie verdwijnen en zal de orde weer verstoord worden. Dat gebeurt nu eenmaal in het ritme van de seizoenen. Houd je daarom wat op de achtergrond.

Het is heel goed, als je blij en tevreden kunt zijn met wat jij hebt en dat het jou niet om uiterlijk vertoon gaat. Je doet er goed aan, wat je aan vormen ontwikkeld hebt, niet te vergelijken met die van anderen.

2] Een periode van harmonie in de natuur en in jou – Jouw talenten en kwaliteiten nemen hun eerste vormen aan – De wereld zit op jouw creativiteit en plannen te wachten

Het is een periode van harmonie, zowel in de natuur als in de mens. Waarschijnlijk ervaar jij ook die harmonie in jezelf.
Jouw talenten en kwaliteiten nemen nu hun eerste vormen aan. Van deze periode wordt vaak gezegd, dat het “de hemel op aarde” is. Het is in ieder geval ook een periode van sociale eendracht, waarin het mannelijke principe (Yang) ondergeschikt is aan het vrouwelijke (Yin). Het is belangrijk om nu ontvankelijk naar buiten (Aarde – Yin) te zijn en sterk van binnen (Hemel – Yang) te zijn.

Het is in deze energetische periode mogelijk om grote dingen tot stand te brengen en daarmee jouw leven naar een hogere niveau te tillen. Jouw creativiteit en jouw plannen zullen met enthousiasme en respect ontvangen worden. Het is al met al een voorspoedige en vruchtbare tijd, die succes en geluk zal voortbrengen. Deze perioden wordt vaak gesymboliseerd door stromend water en irrigatie.

In de laatste week van de energetische maand maart zal het aanvoelen alsof jij geen verplichtingen hebt. Jij hebt alles, wat jij nodig hebt, of jij kunt het heel eenvoudig alsnog krijgen. Je moet gewoon genieten van deze pretentieloze tijd.

3] Treed diplomatiek en tactvol op - Je kunt niet alles even regelen - Je mist nog voldoende visie en flexibiliteit

In deze periode is het van belang, dat je diplomatiek en tactvol optreedt en niemand kwetst of beledigt.
Goede en aangename omgangsvormen zijn op hun plaats en succesvol.
Trap dus niemand op de tenen, dat kan in deze tijd en sfeer vervelende gevolgen hebben.
Benader moeilijke situaties met liefde en een glimlach. Zorg dat je ongeschonden uit allerlei precaire situaties tevoorschijn komt, dat is al moeilijk genoeg. Veel meer valt er in de buitenwereld niet te doen.
De valkuil in deze periode is, dat je het gevoel hebt, dat je iets meteen voor elkaar kunt krijgen. Maar … als je dat gevoel zou volgen, onderneem je iets, wat je krachten te boven gaat. Je ziet de zaken nog niet in het juiste perspectief en het ontbreekt je nog aan visie en flexibiliteit. Je zit immers nog in de eerste ontwikkelingsfase. Als je je nu niet van actie onthoudt, zul je ernstige schade oplopen. Onderneem dus niets.
Je mag uitsluitend handelen, als je daartoe gedwongen wordt door overmacht – bij voorbeeld door een zware crisis – of door een hogere instantie, dat kan bijvoorbeeld ook je geweten zijn.

4] Het hoogtepunt van de lente - Van creativiteit naar meesterschap - Ontwikkel jouw talenten en capaciteiten verder

Maak bewust gebruik van jouw talenten en mogelijkheden en zie dat niet als een persoonlijke verdienste. Als je in het hier en nu leeft met dit in jouw gedachten, zal je een evenwichtige en rustgevende uitwerking op je omgeving hebben, omdat jij dan in staat zult zijn jezelf te compenseren: Elk tekort wordt aangevuld en elke overmaat wordt afgevloeid.

Deze impuls zal enkele dagen rond 21 maart het duidelijks te ervaren zijn.
Werk met volle toewijding aan je taken zonder je door een verwachting van roem te laten verblinden of erover op te scheppen. Volbreng datgene, wat jou te doen staat in alle bescheidenheid. Ware meesterschap komt voort uit het kennen en erkennen van je grenzen.
Breng je taken tot een goed einde, het resultaat zal je gelukkig maken.

5] Pas jouw talenten en deskundigheden toe - Ervaar de uitwerking van jouw talenten en deskundigheden - Laat je niet verleiden tot eerzucht en ijdelheid

Je gaat ontdekken en onderzoeken. Je gaat je talenten en deskundigheden toepassen en je gaat de uitwerkingen ervan ervaren. Je werkt aan jouw taken, daar ben je de hele dag mee bezig.
Je bent er zelfs helemaal vol van: Je kunt zelfs 's nachts wakker worden, omdat de volgende gedachten door jou heen gaan: "Oh ja, dat kan ik ook nog doen ... en dat moet ik morgen verwerken!".
Houd je nu niet bezig met het verleden en benut de tijd goed, De kiemen, die in februari in contact zijn gebracht met de mensen, beginnen hun eerste vormen  te krijgen.

Je moet in dit proces wel zo nauwkeurig en perfectionistisch mogelijk zijn, want alles wat "niet deugt" wordt in deze eerste vormen wel mee ingebakken.

Waarschuwing: Raak niet bevangen door eerzucht of ijdelheid!.

Opdrachten voor deze periode

Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdieping van de verbinding met jouw bron.
Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een lente-wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij

■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een lente-wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.
- Zie je ook tijdens het wandelen, dat het licht en de kleuren terugkomen?
- Ervaar je ook, dat de levensenergie in jou en buiten jou (de omgeving, de natuur) weer gaat toenemen?

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.
Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en reflectie

Het is voorjaar en alles wordt gevuld met nieuwe energie. Innerlijk voel je je krachtig worden, maar in de buitenwereld blijf je ontvankelijk.
Het mannelijk principe (Yang) maakt zicht in deze periode ondergeschikt aan het vrouwelijke (Yin). Alleen zo zullen jouw impulsen door de wereld ontvangen worden. Vertrouw op je talenten en geniet ervan! Dan gaan de dingen als vanzelf.
Vraag je nu af aan wie je nu echt verplichtingen hebt en vraag je ook af aan wie je geen verplichtingen hebt. Ten opzichte van die laatsten mag je je wat speelser gedragen. Leef pretentieloos en geniet van de opkomende energie van de lente. In feite kom je niets tekort.
◙ Hoe is, na de afgelopen drie maanden, jouw balans tussen Hemel (inspiratie, energie, beweging) en Aarde (stilte, rust, vormen)?
◙ Hoe zorg je ervoor, dat jij ondanks de nieuwe voorjaarenergie voldoende ontvankelijk blijft?
◙ Aan wie heb jij nu echt verplichtingen? Welke zijn dat? Aan wie heb jij geen verplichtingen?

Je kunt op kleine schaal beginnen vorm te geven aan jouw inspiratie en aan jouw verlangens. Het gaat hierbij om de juiste balans: Het water moet wel warm worden, maar mag niet overkoken. Dit evenwicht vergroot jouw werkingsveld, maar ga daarin ook niet te ver, want het verval ligt op de loer.
◙  Hoe ben jij bezig met de vormgeving van jouw ideeën?
◙  Wat heb je te doen om hierin het juiste evenwicht te vinden?
◙  Ben je tevreden met wat jij doet en wat jij maakt?

Je krijgt misschien het gevoel, dat je al heel wat in de buitenwereld kunt doen vanuit jouw inspiratie en met jouw eerste vormen.

Maar vergis je niet - want dat is niet waar: Het zou jouw krachten te boven gaan in deze periode. Er is nog onvoldoende perspectief en nog geen werkelijk voldragen visie.
Word dus niet te ambitieus! Wees heel behoedzaam bij het inzetten van jouw acties!
◙  Waar lukt het jou om op de juiste manier diplomatiek op te treden? En waar niet?
◙  Welk efffect had jouw optreden op de lopende zaken? Was er een wisselwerking tussen het nieuwe (de kiem) en het al bestaande / aanwezige (de continuïteit)?

Je volbrengt hetgeen jou te doen staat in alle bescheidenheid. Het ware meesterschap komt voort uit het kennen en erkennen van jouw grenzen.

◙ Wat is jouw vak eigenlijk? En hoe werk jij aan het ontwikkelen van jouw vak en jouw vakmanschap?
◙ Hoe ga jij om met jouw ambities in deze periode? Hebben zij de juiste maat?
◙ Waar schiet jij meestal door en waar blijf jij onder de maat?
◙ Hoe is het gesteld met de verhouding tussen jouw gedrevenheid en jouw dienstbaarheid? Zijn de grenzen daartussen duidelijk voor jou?

Werk en handel vanuit het beste, dat jij hebt: Jouw bron! Daarmee word je je niet alleen bewust van jouw talenten en capaciteiten, maar ook van wat je daarin nogte ontwikklen en te trainen hebt. Probeer daar vorm aan te geven.

Benut jouw tijd tot het uiterste. Stel ook vast Wie en Wat bij jou past en Wie en Wat niet.
◙ Houd je dag in dag uit bezig met wat werkelijk jouw aandacht vraagt. Kijk waar verdere verdieping nodig is en begin met de vormgeving.
 Wat is Jouw Bron? Met welke talenten en kwaliteiten geef Jij daar vorm aan? Wat zijn jouw belangrijkste talenten, kwaliteiten en deskundigheden? Wat moet daarin nog verder ontwikkeld worden?

Aan Wie heb Jij nu echt verplichtingen en Welke zijn dat: en aan Wie Niet?
Wat is Jouw Vak? Op welke Manier ben Jij daar Dienstbaar in?
Hoe ligt bij Jou het Delicate Evenwicht tussen Ruimte voor Nieuwe Kiemen en de Continuïteit van Jouw Bestaan?
Welke Verplichtingen heb Jij? Hoe Vrij ben Jij eigenlijk?
Jouw Vormgeving: Blijf Jij daarin Voldoende Trouw aan Jezelf, ofwel Helemaal Authentiek?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.