Herfst Periode:  
7 augustus - 6 november
Herfst Deel:   2 van 3
7 september - 6 oktober
Thema: Durf stil te staan en te vertragen -
Rustig werken vanuit je bron


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Herfst 2 van 3:
7 september - 6 oktober
Durf stil te staan en te vertragen - Rustig werken vanuit je bron


Je werkt aan iets, dat voor jou van wezenlijk belang is: Streef daarbij naar een groter doel dan alleeen naar jouw eigen belang. Vul, dat wat er is of wat jij gecreëerd hebt met schoonheid en bezieling.
Nu zijn voor jouw de randvoorwaarden aanwezig om te bereiken, wat jij hebt gewild, maar laat je daar niet op voorstaan.

Deze hele periode zul je diplomatiek en tactvol moeten optreden. Het is van groot belang, dat je in deze periode niemand op de tenen trapt. Treed gestrengheid met een glimlach tegemoet. Je hoeft je in deze tijd alleen maar heelhuids door allerlei precaire situaties heen te loodsen:
Dat is op zich al moeilijk genoeg. Veel meer valt er in de buitenwereld niet te doen.

Het gaat in deze tijd over de ontwikkeling van kundigheid en vakmanschap. Treed niet op de voorgrond, maar volbreng je werkzaamheden in alle rust.

De oogst van het afgelopen jaar staat te rijpen op het veld. De tijd van de naar buiten gerichte groei is gestopt of komt nu snel ten einde. Je zult het meer in jezelf moeten zoeken: Bovendien komt er vanuit de buitenwereld "ruis" op je af. Doe de dingen voor je gevoel langzaam aan. 

Het kan erop lijken, dat om je heen alles klaar is voor een grote overgang, maar toch nog niets op zijn plaats staat. Het voelt rommelig aan: Een onzeker begin met bij iedere stap een verandering, maar of het zal resulteren in een succes, dat valt nog te bezien.
Het gaat erom, dat de potentie, die jij opgebouwd hebt, vanzelfsprekend vorm aanneemt zonder "pushen" of "forceren"


November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Laat de kiem in jou in stilte rijpen en vrucht afwerpen - Vul jouw creatie met schoonheid en bezieling - Wees een instrument voor het realiseren van jouw bezieling

Je werkt aan iets, dat voor jou heel dierbaar en voor iedereen heel mooi is en dat zich verder zal ontwikkelen om in de nabije toekomst vrucht af te werpen. Blijf tijdens dit proces vrij van ijdelheid en zorg ervoor, dat jouw bijzondere eigenschappen niet te vroeg de publieke belangstelling op zich vestigen. Alleen op zo’n manier kan de “kiem” (intentie, plan, idee) in jou in stilte rijpen.

In dit proces streef je naar een doel, dat hoger is dan jouw persoonlijk eigenbelang. Vul, dat wat er is en wat jij gecreëerd hebt met schoonheid en bezieling. Je mag dan wel bereikt hebben, wat jij wilde bereiken, maar het is wijs, als je je daar niet op voor laat staan. Wees een instrument voor het realiseren van datgene, wat jou bezielt. Eer het hogere. Houd je persoonlijkheid in toom en eigen je de eer niet toe. Dit is het pad van de innerlijke schoonheid.

2] Werk in volle toewijding en in alle rust - Zie jouw resultaat niet als persoonlijke verdienste - Breng harmonie en rust in jouw omgeving

In deze periode is het van belang om over een grote innerlijke beheersing te beschikken, daarvoor zal je bescheidenheid gegrond moeten zijn in je bewustzijn en zal je gebruik moeten maken van jouw talenten en mogelijkheden.

Dit is ook de tijd van vakkundigheid en van het in praktijk brengen van kennis. Volbreng elke taak in volle toewijding en in alle rust en maak daarbij bewust gebruik van je talenten. Zorg dat je je taak goed aan kan en span je hiervoor volledig in. Zie jouw product of resultaat niet als persoonlijke verdienste en treed er dus niet mee op de voorgrond. Met deze houding en in deze energie zul je een harmoniserende en rustgevende werking op je omgeving hebben. Het totaalresultaat zal je gelukkig maken en hierdoor zul jij je eigen meesterschap vinden.

Als iemand in hoog aanzien staat, maar zich bescheiden gedraagt, zal hij stralen in het licht der wijsheid. Als iemand in laag aanzien staat en zich bescheiden toont, zal hij niet lang onopgemerkt blijven.

3] Hoogtepunt van de herfst - Durf stil te staan en te vertragen - Rustig werken vanuit je bron

Van het afgelopen jaar kan de oogst aan kiemen, intenties en ideeën in jou nu door jou binnengehaald worden. Er komt een eind aan de tijd van groei, de levenskracht maakt zich weer los van de aarde en stijgt op.
Het tweespan Inspiratie + Handelen en het tweespan Bidden + Werken hebben tot nu toe ons leven beïnvloed, in beide tweespannen bevinden zich de aspecten van Yin en Yang. Beide tweespannen worden nu ontvlochten, waardoor een vacuüm zal ontstaan in het gebied van de Mens, dat wil zeggen tussen Hemel en Aarde. Dit kan tot onrust in jou leiden, tenzij je echt stil durft te gaan staan.
Je zult het dus in deze tijd vooral in jezelf moeten gaan zoeken, want vanuit de buitenwereld komt er veel “ruis” op je af. Je kunt je het beste daar zoveel mogelijk voor afsluiten. Wijs het negatieve af en trek je terug op jezelf. Deze periode zal niet zo lang duren, want in het begin van de volgende energetische maand (oktober) zullen bij jou nieuwe inzichten doorbreken. Doe de dingen tot die tijd voor jouw gevoel langzaam aan.

4] Treed diplomatiek en tactvol op - Houd de juiste maat - Je kunt niet alles even regelen - Je mist nog voldoende visie en flexibiliteit

In de periode vanaf 21 september is het van belang, dat je diplomatiek en tactvol optreedt en niemand kwetst of beledigt. Zorg dat je ongeschonden uit allerlei precaire situaties tevoorschijn komt, dat is al moeilijk genoeg. Veel meer valt er in de buitenwereld niet te doen.
De valkuil in deze periode is, dat je het gevoel hebt, dat je iets meteen voor elkaar kunt krijgen. Maar … als je dat gevoel zou volgen, onderneem je iets, wat je krachten te boven gaat. Je ziet de zaken nog niet in het juiste perspectief en het ontbreekt je nog aan visie en flexibiliteit. Je zit immers nog in de eerste ontwikkelingsfase. Als je je nu niet van actie onthoudt, zul je ernstige schade oplopen. Onderneem dus niets.
Je mag uitsluitend handelen, als je daartoe gedwongen wordt door overmacht – bij voorbeeld door een zware crisis – of door een hogere instantie, dat kan bijvoorbeeld ook je geweten zijn.

5] Blijf energiek, geduldig en vertrouwen houden, ook in chaotische situaties - Laat jouw kiemen ongestoord hun vormen aannemen

Jij zult in deze periode jouw oogst aan “kiemen” (ideeën, plannen, talenten, gaven, etc.) binnen kunnen halen. Jouw "kiemen" staan er goed voor. Maar … bij processen, die verstorend of destructief kunnen zijn bij het vormingsproces ervan, moet jij wel krachtig en adequaat ingrijpen.
Je kunt het gevoel hebben, dat om jou heen alles al aanwezig is voor een grote overgang (transformatie), maar dat nog niets op de juiste plaats aan te treffen is en dat je er nog niet over kunt beschikken. De situatie kan daardoor aanvoelen als een chaos. Het kan ook aanvoelen als een onzeker begin, waarbij iedere stap een verandering inluidt. Maar … of elke stap een positieve verandering op zal brengen, dat valt nog te bezien.
Een dergelijke situatie vraagt dus om uiterste voorzichtigheid …

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een herfstwandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij

■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een zomerse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie

De eerste “kiemen” komen nu naar buiten als afronding van het interne groeiproces van  de afgelopen maanden. Je bent een instrument voor het vormgeven van jouw bezieling. Maar houd jezelf in toom en blijf naar buiten toe “low profile”. Zoek geen waardering, daarvoor is het nog te vroeg.
◙  Onderzoek eens heel nauwkeurig: Waar ben je in jouw element en werk je echt aan, wat jou bezielt?
◙  Welke factoren (in en buiten jezelf) werken daarin mee en welke tegen?
◙  Welke belangen spelen daarin voor jou mee?
◙  Hoe slaag je erin instrument te zijn zonder dat je de erkenning van anderen nodig hebt?

Je werk met volle toewijding aan je taken, zonder daaraan veel ruchtbaarheid te geven. Je spant je tot het uiterste in en je brengt ze tot een goed einde. Het resultaat van je inzet en vakmanschap maakt je gelukkig.
◙ Waaruit bestaat jouw meesterschap? Denk hierbij aan je kennis, je kunde, je gevoel, je ambities en je visie.
◙ Wat moet jij ervoor doen om bescheiden te blijven?

Wanneer je wordt geblokkeerd door oud werk en oude relaties, ga dan voor jezelf na wat daarvan is op te lossen en - voor zover er (nog) geen oplossing mogelijk is - wat je moet accepteren. Met dit laatste moet je dan (leren) leven, omdat het op dit moment moelijk anders zal gaan.
Het belangrijkste is, dat je zelf heel blijft: Daarom moet je je soms terugtrekken.
Je kunt in deze tijd goed beoordelen, wat je eigenlijk niet meer bij jou past. Stop daadwerkelijk met dingen, die niet meer bij jou passen: Soms verdwijnt het vanzelf en soms moet je handelend optreden.
◙ Ga eens zorgvuldig na: Welke activiteiten lijken niet meer passend te zijin?
◙ Ben je in staat jezelf voldoende af te schermen tegen de "ruis" uit je omgeving?
◙ Terugtrekken: Hoe gaat jou dat af? Wat houdt jij daarin soms tegen?
◙ Wat is voor jou een goed werkende aanpak om je respectvol af te schermen?

Je treedt in de wereld op als een diplomaat: Stap voor stap, geen bluf, geen teveel, geen grootspraak. Houd zorgvuldig en precies je eigen juiste maat. De valkuil in deze tijd is, dat je meent, dat je iets meteen even voor elkaar kunt krijgen. Maar daarin vergis je je: Het ontbreekt je nog aan voldoende visie en flexibiliteit.
◙ Waar is dit in jouw leven van toepassing?
◙ Hoe slaag jij erin om als een diplomaat op te treden? Waar wel en waar niet?

◙ (Hoe) Houd je de juiste maat?
◙ Herken je de impulsen om iets meteen voor elkaar te willen krijgen? Trap daar niet in!
◙ Hoe lukt het jou om al te impulsief gedrag te voorkomen?

Wees vooral geduldig, verzamel energie en laat het proces rond jouw kiemen ongestoord verlopen en laat de kiemen uit zichzelf vorm aannemen.
◙ Ben je voldoende bestand tegen het chaotische aspect van deze periode?

Het gaat over het uithouden van de onduidelijkheid en de weerstand, die nu eenmaal hoort bij het indalingsproces van idee naar vorm.
◙ Wanneer je daar moeite mee hebt: Waar loop je dan tegen aan?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.