Scala   (Musicalis)


Onder Scala (Musicalis) kan allerlei informatie over en van Lung Ta gevonden worden, zoals een inspirerende boekenkist vol verhalen, een spiritueel filmhuis en interessante informatie over klankschaal massages, klank concerten, meditaties, visualisaties, Qi Gong, Tai Chi, workshops en trainingen.

Daarnaast wordt ook inzage gegeven in de uitrusting van klank instrumenten en het foto-archief van Lung Ta. Verder worden er ook suggesties gedaan voor het beoefenen van meditaties, visualisaties, Qi Gong en Tai Chi. 

Letterlijk betekent "Scala" een groot aantal of een reeks dan wel verzameling van meerdere items. Scala betekent ook een groot aantal items, die onderling weinig van elkaar verschillen. Dat is mooi, wat in mijn optiek is alles met elkaar verbonden en moeten wij streven naar eenheid en verbondenheid en niet naar gescheidenheid. 

Verder is het ook heel mooi, dat "Scala Musicalis" toonladder of tonenreeks betekent, deze term past dan helemaal in de klankvolle sfeer van Lung Ta.


inhoud