Zomer Periode:  
5 mei - 7 augustus
Zomer Deel:   2 van 3
6 juni - 7 juli
Thema:   Voluit aanwezig in de wereld


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Zomer 2 van 3:
6 juni - 7 juli
Voluit aanwezig in de wereld


Energetisch gezien is dit het hoogtepunt van het jaar, want de energie is in de energetische maand juni op haar maximum. Dat geeft vaak een heel goed gevoel, maar het houdt wel het gevaar in, dat je maar door blijft gaan. Ren niet blind door, hoe goed dat ook mag voelen.

Pas op voor hoogmoedig gedrag, want daar zul je later spijt van krijgen. Denk niet, dat je het leven of alle situaties onder controle hebt. Doe dus op tijd een stapje terug in jouw acties, dat zijn de regels rond het omgaan met een hoogtepunt.

Ga zorgvuldig na in welke relaties en situaties geen leven meer zit en welke dus eigenlijk in verval zijn. Het kan zijn, dat in het volle licht van deze periode er ergens in de kast “een aantal lijken” blijkt te liggen. Dat kan schokkend zijn, maar grijp wel meteen in en wacht niet tot na de zomer.

Dit vraagt een waarheidlievende en krachtige inzet, zo vlak voor de vakantieperiode.

Misschien is het nodig om afscheid te nemen van bepaalde processen of personen, zodat je je geest weer vrij kan maken. Dan kunnen er in deze tijd nieuwe creatieve impulsen komen, die pas na de zomer vorm krijgen. Geniet van deze inspiratie van de vrije geest.

Eind juni en de eerste weken van juli is de beste tijd om jezelf vrijheid te geven, want dan kun je goed buiten je normale kaders genieten van de nieuwe impulsen.

Knoop relaties in de buitenwereld aan, maar doe dat voorzichtig. Je weet zelf ook nog niet precies, wat je wilt in deze nieuwe relaties. Neem de tijd om deze nieuwe relaties te onderzoeken: Zoeken, aftasten en ervaren. Laat je daarbij niet in een maalstroom van gevoelens meenemen.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning en reflectie


Stof tot nadenken

1] Voluit aanwezig in de wereld zijn - Voluit in je kracht naar buiten tonen

In de energetische maand juni word je uitgedaagd om je voluit aanwezig en om je voluit in je kracht in de wereld te tonen. Deze uitdaging past heel goed bij wat je in deze periode intuïtief zult aanvoelen in de aanwezige en overvloedige energie.

Maar pas op, want er is meer energie (Yang) dan een ieder eigenlijk goed aan kan. Als iemand naar (meer) macht streeft, zal hij of zij een nederlaag lijden door zelfoverschatting.

Hoe sterk en vol energie je je ook voelt, besef dat je niet alleen kunt leven. Voorkom dat je jezelf isoleert, omdat je meent, dat je er boven of er buiten staat. Word dus niet arrogant of hoogmoedig, want je hebt de wijsheid niet in pacht. Voor je het weet, ga je onderuit en stort je omlaag.

Doe bewust een stap terug en matig je gedrag. Probeer de macht en het gezag, die je opgebouwd hebt, niet ten koste van andere zaken in te zetten. Je hebt het leven nooit helemaal onder controle, want het leven is veel groter dan jijzelf!
Dit zijn enkele regels voor het omgaan met een hoogtepunt.

2] Zeg vastberaden waar het op staat - Wees zo transpartant mogelijk

In deze periode moet je met kracht en vastberadenheid een heldere uiteenzetting van je mening (kunnen) geven. Je zet de waarheid helder neer en laat geen ruimte voor gemarchandeer.

Dit proces heb ik al een keer beschreven in het eerste deel van de zomer, maar toen bevond het zich in de energie van de meimaand. 

Nu bevindt dit proces zich in de onderstroom van de junimaand, wat betekent, dat er een grote kracht in huist.

Pas er voor op, dat je te snel denkt, dat alles in orde is. Of dat je te snel met voldoening terugkijkt op de resultaten van jouw acties in de lente. We zijn allemaal geneigd kleine onvolkomenheden over het hoofd te zien of te makkelijk te accepteren. Let dus goed op alle dingen, die nog niet in orde lijken en doe daar wat aan.Laat dus niets op zijn beloop. Ruim alle dingen op, die niet in orde zijn, anders krijg je er in het najaar veel last van. Het gaat er werkelijk om bij jezelf het onderste uit de kan te halen, ook de laatste overgebleven details. Doe dit zonder machtsstrijd en puur vanuit jouw zingeving.

3] De tweede helft van juni - De periode van afhankelijkheid en gehechtheid (vaste relaties)

In deze periode speelt vuur een grote rol. Symbolisch gezien heeft vuur (het zich-hechtende) geen eigen vorm en hecht het zich aan brandbare objecten.

Het gaat nu dus over het aanknopen van vaste relaties in de buitenwereld. Hierbij is het van belang, dat je relaties aangaat met processen, mensen en objecten, die goed bij jou passen. Alleen dan is er voldoende warmte en intimiteit als noodzakelijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling.

Gebruik makend van je verstand en gevoel ben je bezig te ontdekken, wat jou op dit vlak te doen staat. Je hebt echter nog niet de richting gevonden, waarin je dat moet zoeken en vinden, dat hoort nou eenmaal bij deze periode.

Het beste, wat je kunt doen, is rustig, serieus en met aandacht op zoek blijven en ervoor zorgen dat je emotioneel stabiel en evenwichtig in het midden blijft. Dan ontdek je langzamerhand en bijna als vanzelf welke richting je uit moet.
Emotionele stabiliteit kan in de tweede helft van juni van belang zijn, omdat dan ook grote stemmingswisselingen voor kunnen komen.

4] 21 juni - Het hoogtepunt van de zomer - Voel jij de vrije en creatieve geest in je - Let op je energie - Evalueer je relaties

In de afgelopen energetische maanden zijn de kiemen tot echte vormen geworden (opbouw, groei) en hebben de eerste confrontaties met de buitenwereld plaatsgevonden (inhoud, bezieling). Dit proces heeft de basis gelegd voor een nieuwe lading energie, die met kracht vrijkomt. Daardoor ben je op een diep en onbewust niveau bezig met de opbouw van je eigen krachten.

Train die vrijkomende kracht in je, zodat je uithoudingsvermogen groter zal worden, je zult het in november hard nodig hebben.
Maar maak geen haast!
Kom niet voortijdig in actie!
Want dan zullen je krachten tekortschieten. Het is nu wel de beste tijd voor vakantie, in de zin van “HOLY DAYS” (Heilige Dagen).

Deze nieuwe energie kan in de tweede helft van het jaar in veel vormen indalen. Het gaat er in deze tijd om het ervaren van de zaadjes van de vrije geest en over de bewustwording van dit nieuwe, het naderend begin van een nieuwe cyclus.
Je zal contact krijgen met je essentie. Je zult je vrij gaan voelen. Je zult gaan ervaren, dat je creatieve geest zich in jou wil ontvouwen.

Parallel aan deze geestelijke vernieuwing moet er vanzelfsprekend afscheid genomen worden van relaties en structuren, die niet meer dragend zijn voor de nieuwe impulsen. Oude zekerheden moeten worden losgelaten. Het is een tijd, waarin het grondplan voor de tweede helft van het jaar zich in de geest gaat nestelen als een klein, onzichtbaar zaadje, dat in het najaar vorm zal krijgen.

5] Na het hoogtepunt van de zomer neemt de energie geleidelijk af -
Alle proessen en relaties tussen mensen komen in het volle licht te staan

Op 21 juni is de energie (Yang) in de omgeving op het hoogtepunt en daarna gaat het geleidelijk in kracht afnemen.
Dit geldt ook voor de mens. Alle processen, structuren en relaties, die nog alleen in de vorm en zonder bezieling aanwezig zijn, zullen afsterven.

Hoe is dit beeld te verklaren in een periode, waarin de levensstroom op zijn hoogtepunt is? 

Als het licht maximaal aanwezig is, komen alle processen en relaties tussen mensen in dat volle licht te staan en worden dan dus haarscherp belicht en geëvalueerd. Alle niet meer levensvatbare zaken, die hun tijd hebben gehad, zullen afsterven om plaats te maken voor iets nieuws. Het onder ogen zien van dit naderende en onontkoombare afscheid is onvermijdelijk, maar ook pijnlijk.
Dit is een periode, waarin er op allerlei gebieden in het leven en werk “Lijken uit de kast” kunnen komen. Soms weet je eigenlijk al lang, dat die er zijn. Toch is er vaak een crisis of een plotselinge gebeurtenis nodig, die je werkelijk “Het licht doet zien”. Dit proces is het sterkst vanaf 21 juni. “Mensen vallen van hun troon”, of het wordt duidelijk, dat “De Keizer geen kleren aan heeft”. Dat is een ontnuchterende en vaak verbijsterende waarheid, die onder ogen moet worden gezien.

Wanneer je vanuit je eigen zingeving de confrontatie met de buitenwereld aangaat, zal het nodig zijn, dat je je laatste illusies over wat toch echt mogelijk moet zijn bijstelt of loslaat. Lang niet alles is mogelijk. Zie deze waarheid onder ogen, hoe lastig of frustrerend dit soms ook is. Het lucht op den duur toch altijd op.

In deze energetische junimaand (met name vanaf 21 juni) kun jij heel goed in jouw eigen levensstroom doorgaan en er zijn voldoende middelen beschikbaar om echt iets tot stand te brengen.
Het gaat in deze periode niet over jezelf, maar over anderen, mensen in je omgeving. Over een half jaar, in de energetische decembermaand gaat het wel over jezelf: Dan heb je in de voorafgaande novembermaand je eigen illusies onder ogen gezien en afgelegd en probeer je daar mee te leven.

Vragen en items ter bezinning en reflectie

Het zijn de hoogtijdagen in je energie. Daardoor bestaat de neiging jezelf te overschatten. Dat is gevaarlijk, want zo verlies je het contact met jezelf en met anderen.

De grondhouding is dus: Beperk je: Matig elk gedrag, dat teveel Yang kan gaan vertonen. Een arrogante uitoefening van macht leidt zeer zeker tot een nederlaag.

◙ Let goed op in welke situaties je dreigt door te schieten in hoogmoedig gedrag: Druk dat dan direct de kop in.

Ogenschijnlijk kan nu alles in orde zijn en kun je in een plezierige stemming terugkijken op de lente. Let niettemin goed dop de kleine dingen, die nog niet in orde zijn.
Jouw neiging is die over het hoofd te zien.
Laat niets op zijn beloop. Wanneer je het er maar bij zou laten zitten en het nu niet voor honderd procent aanpakt, krijg je er in het najaar veel last van. Het gaat er werkelijk om het onderste uit de kan te halen van jouzelf., ook die laatste paar procenten. Maar dan wel zonder machtsstrijd en puur vanuit jouw zingeving.
◙ Spreek je wel genoeg de waarheid, waar dat nodig is?

Maak nu de balans op van de vaste relatiepatronen in je leven en in je werk. Deze vaste relatiepatronen vormen je basis-structuur voor de tweede helft van het jaar.
Het moet wel een “prettige goed zittende jas” zijn: Het moet niet aanvoelen als een dwangbuis, want dan heb je jezelf gevangen gezet.

◙ Kun je een optimaal ritme in je bestaan vinden, zodat je niet blijft doordraven?

◙ Hoe beleef jij het hoogtepunt van het jaar?

Er komt nu energie vrij, die in de voorgaande maanden is opgebouwd. Train die vrijkomende kracht, zodat je uithoudingsvermogen groter wordt: Je zult die namelijk over een half jaar (in november) hard nodig hebben.

Gebruik de vrijkomende kracht in je niet voor de vormgeving – dat heeft al plaatsgevonden – maar gebruik het om een vrije en creatieve geest te worden, die op zichzelf kan staan.

In deze periode kun je dus een “VRIJE GEEST” worden, precies het tegenovergestelde van het autonome proces in december.

■ Welke associaties heb jij bij een vrije, creatieve geest?

■ Laat je gedachten eens gaan bij het lezen van onderstaande items

○ Jouw idealisme in het licht zetten en volgen: Jouw diepste wensen weer opdiepen.

○ Denk eens aan: ALS ALLES MOGELIJK IS, DAN … Je kunt het zo gek niet bedenken.

○ Wat zou nu het allerbeste, allermooiste en allersterkste, etc. zijn, wat jij kan doen?

Wanneer je vanuit je eigen zingeving de confrontatie met de buitenwereld aangaat, zal het nodig zijn, dat je je laatste illusies over wat toch echt mogelijk moet zijn, nu loslaat. Lang niet alles is mogelijk. Zie deze waarheid onder ogen, hoe lastig of verbijsterend dit soms ook is. Het lucht op den duur toch altijd op.

Vormen, relaties en situaties waar geen leven meer in zit, raken in verval. Juist ook daardoor kan het grondplan voor de tweede helft van het jaar verder in de geest rijpen: Daar hoef je zelf weinig of niets aan te doen:

■ Ga na welke processen, situaties en relaties op hun einde lopen, omdat ze het leven niet meer doorlaten?


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.