Winter Periode:  
6 nov - 4 feb
Winter Deel:   1 van 3
6 nov - 5 dec
Thema:   Loslaten van illusies: Afbouwen


De winter …


De winter is de nacht van het jaar. De aarde is dan schijnbaar slapend ... in winterslaap. De slaap kan gezien worden als de kleine dood, maar toch ... zijn krachten van vernieuwing en zuivering op een autonome manier aan het werk.

De kracht van de winter is vol paradoxen. Er is nieuw leven gehuld in de dood. Er is snelle groei gehuld in stilstand. Het is de ijskoningin met een warm hart. Uiterlijk is er rust en stilte, maar innerlijk is er groei ... onzichtbaar ... niet waarneembaar ...
Maar wanneer jij wat langzamer beweegt, wordt jouw geest gezuiverd en keren jouw gedachten van het aardse naar het geestelijke.

Jouw kiemen, die in de herfst in "goede" aarde zijn gevallen, worden in rust gezuiverd. In de aarde bouwt zich de energie op, die straks nodig is voor de groei in de lente, maar nu is het nog stil ... geen teken van leven ...

Jij bent het niet, die met jouw persoonlijkheid bepaalt welke kiemen zullen uitkomen en welke niet.
Sommige kiemen zullen in de lente in het licht komen te staan; andere niet. Zomaar …
Kiemen, waar het licht op gevallen is en die genade ontvangen hebben, worden eerst in de verborgen wereld van de geest geboren om vervolgens in de lente in te dalen in een vorm. Dat is een mooi en kwetsbaar proces.

In de winter word je op jezelf teruggeworpen en zo als het ware gedwongen een gebied te onderzoeken, dat je tot nu toe vreemd is, of dat je tot nu toe niet verwerkt hebt.
Het gaat hierbij om het opbouwen van het vertrouwen, dat inspiratie vanzelf komt, als iets uit het niets. En dat dit op den duur ook vanzelf vorm aan zal gaan nemen.

Het vraagt je te accepteren, dat het leven een volkomen autonoom proces is, dat door ons heen komt en dat jij alleen maar op de voet kunt volgen.

Hieronder enkele afbeeldingen uit het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt, waarop deze mindfulness training gebaseerd is.


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Winter 1 van 3:
6 november – 5 december:
Loslaten van illusies: Afbouwen


Wij gaan de donkerte in en de natuur wordt kaal. De laatste bladeren worden door de novemberstormen van de bomen geblazen. Net zo is het met de gesteldheid van de mens: er dient afscheid genomen te worden van datgene dat het leven niet meer doorlaat. Dat kan gaan over een relatie, over een bepaalde relatie of over onze eigen illusies.

Het verval van oude waarden en gedachten die niet meer levensvatbaar zijn, is onontkoombaar. Dat houdt in dat er afscheid genomen moet worden.

Het is in deze tijd van belang om zowel materiële als immateriële overbodigheden op te ruimen. En dat geldt ook voor lang gekoesterde illusies over zaken als het opruimen van je bureau, je boekenkast en het opschonen van je computer.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken
Terwijl de donkerte eraan begint te komen, ben je nog volop in de wereld aan het werk. Tegelijkertijd word je al meer op jezelf teruggeworpen. Het is de tijd van het verval: er zijn najaarsstormen, de bladeren vallen van de bomen. En de stormen in jouw ziel maken oude illusies zichtbaar.

Naast je gewone werk houd je je deze periode bezig met de volgende items:
Werk, relaties, vormen en gedachten, waar geen leven meer in zit, moeten in deze tijd worden losgelaten, zij kunnen in deze tijd “afvallen”.
Wanneer je werkelijk afscheid neemt van oude illusies is het resultaat dat een grote vrucht on aangeroerd achterblijft en blijft liggen: dat is het zaad voor het nieuwe, die dan de kans krijgt, de kiem die de grond ingaat.

1] Je moet (vaak) wel de confrontatie aangaan - Maar strijd niet tot het bittere eind- Streef ernaar jouw opponent in het midden te ontmoeten

Na het definitieve afscheid en het loslaten van oude structuren en patronen barst dikwijls de strijd om het bestaan opnieuw los. Hoewel het hier meestal om externe geschillen gaat, kan het ook voorkomen, dat je in een innerlijke tweestrijd belandt. Hoe dan ook, er is sprake van emotie en angst.
Jouw goede bedoelingen worden ontkend en daardoor raak je in een strijd verwikkeld. Je dient deze confrontatie wel aan te gaan.
Toch ligt de oplossing van de strijd niet in het behalen van een overwinning, want elke overwinning leidt ook tot verliezers en die zullen weer voor een nieuw conflict zorgen.
De bedoeling van deze strijd is om een wederzijds te accepteren oplossing te vinden en vervolgens vrede te sluiten. Dat geldt ook voor een innerlijke tweestrijd. Je moet in een strijd niet tot het bittere eind willen gaan: Je dient ergens in het midden uit te komen. Daar kun je de ander, jouw opponent of tegenstander, ontmoeten en proberen een compromis te vinden.
Er is echter één grote verleiding: Je wilt de ander verslaan. Zorg daarom, dat je je daartoe niet laat verleiden.
Daar deze strijd al je energie opeist, kun je in deze tijd geen andere grote dingen doen of iets nieuw opzetten. Als je er met jouw opponent niet uitkomt, kun je ook een derde partij inschakelen: Een bemiddelaar, die boven de partijen staat.

2] De levenskracht trekt zich terug in de aarde - Niet-bezielde structuren en relaties sterven af - Dit is de periode van het ultieme loslaten

De laatste blaadjes worden door de novemberstormen weggeblazen. De levenskracht van de ons omringende natuur trekt zich terug in de aarde: Bomen en struiken worden kaal. Akkers komen braak te liggen.
Deze maand laat ons het beeld zien van het onontkoombaar verval. Verzet hiertegen is zinloos en onnodig.
Dit geldt ook in het leven van mensen, dat is ook onderhevig aan onontkoombaar verval: Structuren en relaties, die alleen nog maar voor de vorm in stand gehouden worden en die dus niet meer bezield zijn, zullen in deze periode afsterven. Het laatste, dat ons nog aan deze “lege vormen” bindt, zijn onze eigen illusies: Onbeantwoorde liefde is daarvan misschien wel de moeilijkste, het meest pijnlijke. Vaak hadden wij het zo graag anders gewild of gedacht. Het is de tijd, dat confronterende waarheden zich aan ons openbaren, die dienen wij te accepteren. Het gaat hier om het ultieme loslaten en om het beleven van het archetype van de dood, die nu eenmaal inherent is aan het leven. In deze periode trekt het leven zich dus terug, maar in de energetische lente zal het weer terugkeren, dan is er weer opbouw.

Nadat alle vormen zijn afgestorven, blijft de laatste vrucht over: De bezielde opbrengst van het afgelopen najaar: "Jouw kiem". Deze kiem valt in de aarde en zal in de loop van het volgend voorjaar misschien ontkiemen.

3] Een werkelijke vernieuwing, waar anderen maar ook jijzelf, op den duur de vruchten van zullen plukken

In China wordt deze periode, de laatste twee weken van november, gekarakteriseerd door het dragen van een geel onderhemd. Geel is in die cultuur de kleur van de aarde, maar ook van het midden en van de zuivere balans. Het gele onderhemd duidt op verborgen adeldom. De grondhouding van jouw handelen is daarom gericht op discrete dienstbaarheid ten behoeve van anderen. Concreet wordt hiermee bedoeld: Wees met grote toewijding en met al jouw deskundigheid als een rentmeester dienstbaar aan het algemeen belang.

Jij bent in deze periode zeer discreet en voor anderen nog onzichtbaar bezig met een werkelijke vernieuwing, waar anderen maar ook jijzelf, op den duur de vruchten van zullen plukken. Deze activiteiten versterken het heel worden van jezelf.

4] Dit is de periode van zielsverwantschap - Volgens een proces zoals water naar de zee stroomt -
Waar in deze eeuwige ruimte alles samenkomt

Dit is de periode, dat in het teken staat van zielsverwantschap, dan kan er zich sneller en eenvoudiger rond een geestelijk beginsel een gemeenschap vormen. Het werkt, zoals het water over de aarde stroomt en zich gaat verbinden vanaf kleine bergstroompjes, tot bruisende bergbeken en uiteindelijk via trage, brede rivieren in de zee uitmondt. De zee staat symbool voor het onveranderlijke, het eeuwige, waarin alles samenkomt.

Je sluit je aan bij anderen of anderen sluiten zich aan bij jou in een gemeenschappelijk geloof of overtuiging. Onzekere mensen komen hier ook op af, maar wie zich niet op tijd aansluit, die komt echt te laat. Er zullen dus ook mensen afvallen. Deze periode moet ten volle benut worden, want er is meer geloof in jou, dan jij verwacht of gewend bent. Dit proces heeft zijn optimum rond 21 november.

In het geval, dat mensen zich bij jou aansluiten, kun jij jouw ideeën over solidariteit (het aaneengeslotene) openlijk en duidelijk bekend maken en dat zal goed uitwerken. Zonder grootspraak en zonder commerciële bedoelingen.

Maar … pas geen dwang toe en dring jezelf en jouw ideeën nooit op. En … laat je ook niet door anderen uit het veld slaan. Mensen, die geïnteresseerd zijn, zullen zich spontaan aansluiten, vrijwillig, uit eigen beweging. Laat mensen met andere verwachtingspatronen, die zich niet bij jou aan willen sluiten, met rust. Dan voorkom je irritatie en verwijdering.

5] Hemel en vuur wordt samengesmeed – Tot inzichten komen te midden van kracht en energie – Menselijke waardigheid door innerlijke stabiliteit

In deze periode worden de energieën van de symbolen hemel en vuur samengesmeed. Hemel staat voor kracht en vuur staat voor helderheid en cultuur. Een prachtige combinatie, dat zorgt voor een gunstige periode, want je kan dan tot inzicht komen te midden van kracht en energie.
Het gaat in deze tijd over menselijke waardigheid, die voortkomt uit innerlijke stabiliteit. Waardigheid hangt niet af van bezittingen of sociale status. Waardigheid is er, dankzij het juiste moment en de innerlijke harmonie.
Door een waardige innerlijke reserve wordt het slechte en kwade vanzelf afgeweerd, omdat het gewoon geen vat krijgt op jou. Het gaat dus over een natuurlijk en vanzelfsprekend overwicht, dat is gezag.
Deze impuls zal rond 21 november maximaal te ervaren zijn.
Een hele fijne en gunstige periode. Je kunt mild zijn, omdat je spontaan en oprecht bent en een menselijk gezichtspunt vertegenwoordigt. Daarom zullen er mensen op jou als vanzelf en eveneens oprecht vertrouwen. Maar … hoe vriendelijk je ook bent, je moet wel jouw waardigheid behouden. Mildheid alleen is niet genoeg: Soms moet je namelijk paal en perk stellen aan opkomende wanorde en negativiteit. Zolang je dit vriendelijke en waardig doet, zal het goed gaan en geen problemen opleveren.

Opdrachten
Stop nu met beschouwen, anders voel je je kracht niet meer. Het beschouwen en het beoordelen is nu voorbij; als je er te lang mee doorgaat, ontaardt het in narcistisch navelstaren. Nu dus terug naar de feitelijkheden.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

Opdrachten voor deze periode
■  Maak een winterse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met het seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een winterse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij
Maak een tekening of een schilderij van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt zitten en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.

Extra opdrachten
Tussen 21 november en 10 december is het tijd om op te ruimen: daarmee kun je het jaar schoon afronden. Denk hierbij aan:
■  Je huis, je werkplek, je papieren
■  Je relaties, privé en werk
■  Boeken, mappen, computerbestanden, stapeltjes, vuil en afval.
■  Je illusies.

    Om je optimaal voor te bereiden op de "energetische" wintermaand december maak je na 21 november de definitieve balans op van de
    illusies, die je achter je laat - die je achter je moet laten. Als jou dat lukt, dan kun je maximaal ontvankelijk worden.

    Dat kan een echte doorbraak worden!


Het is ongelooflijk wat het effect van je rommel opruimen is. Ook al zie je je eigen puinhoop en chaos niet, bijvoorbeeld omdat het verstopt is achter een mooie en strakke kastdeur, toch lijk je die rommel energetisch allemaal met je mee te slepen.

Dus: Ga lekker opruimen en bevrijd jezelf van een last. Daardoor ontstaat ruimte, waarin je nieuwe dingen aan kunt pakken en waarin je eindelijk meer aandacht kunt besteden aan bekende en belangrijke processen. 

 

Vragen en items ter bezinning en reflectie

Teruggeworpen zijn op jezelf leert interne strijd op: Maak jezelf niet af. Trek wel je conclusies: Je ziet zelf hoe je in de praktijk bent en jij blijft ervoor zorgen, dat je contact houd met wat in de praktijk god loopt.
■  In welke situaties levert dit strijd op? Blijf er wel op gericht, dat je de strijd voert om vrede te krijgen.
■  Kun je het onderscheid maken, in welke situatie strijd nodig is en in welke je je moet terugtrekken?
■  Welke conclusies trek je over jezelf?

Welk werk, welke relaties en welke vormen en gedachten bestaan alleen nog maar in de vorm en zijn hun bezieling kwijt geraakt:?
Zij kunnen in deze tijd losgelaten worden. Laat ze dus los.
■  Kun je dit verval onder ogen zien en het toch werkelijk loslaten?
■  Wat gaat jou daarin goed af en wat kost jou daarin echt moeite?

Je grondhouding is die van dienstbaarheid aan de primaire processen, waar jij van houdt. Dat is het belangrijkste, dat jij te doen. Het zijn jouw kerntaken in deze periode. En jij doet dat vanuit de talenten en kwaliteiten, die jou het meest eigen zijn, die echt, uniek en specifiek van jou zijn.

■  Wat zie jij als jouw primaire processen? Wie plukken hier vooral de vruchten van? En wil je dat ook zo?

■  Wat beschouw jij als jouw belangrijkste talenten en kwaliteiten?

■  Hoe slaag jij erin deze dienstbaar en eenvoudig in te zetten?

■  Lukt het jou bij deze grondhouding te blijven te midden van de hectiek van het dagelijks leven?

Welke kwaliteiten bevinden zich in jouw handelen?Je kunt jouw kwaliteiten kenbaar maken bij anderen, maar doe dat zonder grootspraak en commerciële bedoelingen.
Neem je het leiderschap, dat bij jou hoort volledig aan?
■  Leg bijvoorbeeld uit, waarom jij werkelijk vindt, dat de ander je gebruiken kan: Zoals: Ik kan dit … en volgens mij kunnen jullie dit goed gebruiken …
■  Kun je mensen en situaties, die niet bij jou passen, ook werkelijk loslaten?

■  Ben jij waardig en ben jij integer?
■  Hoe ben jij waardig en hoe ben jij integer?
■  En waar laat jij hierin eenvoudig een steekje vallen?
■  Wat zie jij als de opbrengst van jouw gedrag?


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.