blog


Op deze webpagina plaats ik interessante en inspirerende artikeltjes over sound healing, de energetische seizoenen en mijn dromen.

Voor meer informatie over sound healing:

Voor meer informatie over de energetische seizoenen:

Toelichting op blogs over mijn dromen
Om het verhaal in mijn dromen wat meer tot de verbeelding te laten spreken, zoek ik er vaak enkele afbeeldingen bij op het internet. Het is niet zo, dat ik exact zulke beelden in mijn droom gezien heb. Het is wel zo, dat deze foto's de beelden en de sfeer in mijn droom dicht benaderen. Ik hoop natuurlijk, dat de illustraties ook een meerwaarde hebben voor de lezer, zodat hij of zij zich beter in kan leven in de sfeer en energie van de droom. 


De Wisselwerking tussen Klanken (Frequenties) en Energie ...

Het was voor mij heel snel duidelijk, dat de klanken van klankschalen, klankbuizen, gongs, wind chimes, drums, didgeridoo, monochords en nog vele andere akoestische instrumenten een rustgevend en helend effect hebben op mensen.Maar … het is voor mij een bijzondere ontdekking, dat de energie van de ontvanger(s) en van de locatie ook de klanken van mijn instrumenten kunnen beïnvloeden. Hieronder beschrijf ik mijn klankrijke weg naar deze mooie ervaring …

Lees meer »

4 Nieuwe Aanwinsten in Klank-Instrumenten voor Klank Concerten

Op de eerste foto staan mijn 4 nieuwe klankvolle aanwinsten bij elkaar afgebeeld: In de linker bovenhoek een framedrum. In de rechter bovenhoek kenari chimes van schelpen (effect: vogelgeluiden / stromend water). In de linker benedenhoek een kalimba of duimpiano (oorspronkelijk Afrikaans). In de rechter benedenhoek Lu bar chimes (90 kleine klankbuizen: Latin percussion); een gordijn van fijne klanken (belletjes).

Lees meer »

Zet Jouw Licht niet onder een Korenmaat / Het gaat in de Energetische Zomer over het vinden van "Schone Vormen"

ZET JOUW LICHT NIET ONDER EEN KORENMAATZET JOUW INSPIRATIE EN ENERGIE VOLLEDIG INHET GAAT NU OM HET VINDEN VAN “SCHONE” VORMENHet is nu jouw tijd, want het scheppende (Yang – het Hemelse) is met jou! Zet je licht niet (langer) onder de korenmaat. Je kunt je diepste verlangens en wensen in de wereld vormgeven en je zult daarvoor erkenning krijgen.Jouw levenslust wordt zichtbaar. Iedereen kan dat waarnemen en daar zijn of haar voordeel mee doen. Gelijkgestemden zullen direct op jouw impulsen resoneren, waardoor een gevoel van verbondenheid met hen kan ontstaan.Je gehoorzaamt de stroom, die voortkomt uit de Hemel. De Hemel is met jou. En als de Hemel jou niet tegenwerkt, hoe zouden mensen of geesten (verschillende geestesgesteldheden) dat dan wel kunnen?Wanneer jij je mening over een situatie of over mensen (je partner, familie, vrienden, collega’s) verandert, verandert ook die relatie en de onderlinge verwachtingen, want je kijkt nu anders tegen hen aan. Leg je veranderde standpunt goed uit en als het nodig is, verzet dan de bakens.Tijdens de maand april werden de “schone” vormen ontwikkeld, die nodig zijn om de essentie uit te drukken. In de maand mei gaat het over het vinden van “schone” vormen ten behoeve van je directe omgeving, zoals je familie en je werk. Daarbij is het belangrijk, dat ieders onderlinge positie en ieders rol binnen het geheel duidelijk is.Leidraad hiervoor is, dat het vrouwelijke (de moederfunctie – Yin) de spil is van de dagelijkse gang van zaken en van de interne relaties. Het mannelijke (de vaderfunctie – Yang) hanteert de wrijvingen, die niet vanzelfsprekend intern kunnen worden opgelost. Bij dit alles speelt de rol van het geweten (de grootvader) een overkoepelende rol.Net zoals dat ten aanzien van familieverhoudingen nodig is, dien je in deze tijd zodanig achterstallig onderhoud te plegen aan de netwerken in je leven en werk, dat alle verhoudingen weer duidelijk en geaccepteerd zullen worden. Ook binnen een netwerk moet er een leidend principe zijn, meestal wordt dat belichaamd door één of enkele mensen. Er is binnen een netwerk zo niettemin sprake van een hiërarchisch principe (mannelijk – Yang), dat de bedding en het draagvlak van het netwerk (vrouwelijk – Yin) bij elkaar houdt.◙  Welke mensen beantwoorden jouw inzet? Zoek hen op en houd contact met hen!

Lees meer »

15-31 Mei / De Periode van Zielsverwantschap

DIT IS DE PERIODE VAN ZIELSVERWANTSCHAPIn deze periode sluit je je aan bij anderen of anderen sluiten zich bij jou aan in een gemeenschappelijke overtuiging of voor een gemeenschappelijk doel. Onzekere mensen kunnen hier ook op af komen, maar wie zich niet op tijd aansluit, komt echt te laat.

Lees meer »

Voor het Eerst een Klankschaal Massage gecombineerd met een Klankmeditatie

Via mijn website heb ik van een vrouw het volgende verzoek binnen gekregen: “Ik wil graag samen met mijn dochter na een wellness 2-daagse in het Sanadome een behandeling van u ontvangen. Is dat mogelijk?”.Het zou voor hen beiden de eerste kennismaking worden met een klankschaal massage of een klankmeditatie. Bij navraag zouden ze net iets meer open staan voor een klankschaal massage, maar een klankmeditatie leek hen ook wel wat.Het is gebruikelijk, tenminste in mijn geval, dat ik me volledig afstem op (de energie van) één persoon tijdens een klankschaal massage. In eerst instantie dacht ik, dat is lastig om een uur lang twee personen een klankschaal massage aan te bieden. 

Lees meer »

Toepassen van Yin en Yang in Klankrijke Werkvormen

Overal in het heelal is er een samenspel van Yin en Yang. Yin (vrouwelijke energie) en Yang (mannelijke energie) zijn onafscheidelijk, waar Yin is, is ook Yang. En andersom. Bij het creëren van klanken (trillingen / energie) is dat niet anders. De klopper (slaghout of mallet) staat symbool voor Yang en de klankschaal staat symbool voor Yin. Net zoals in de Tarot (Rider Waite) de staven Yang zijn en de bekers Yin. Door het aanslaan van de klankschaal met een klopper ontstaat er, om in alchemistische termen te spreken, een heilig huwelijk. Dit sacrale verbond brengt een mooi resultaat in de wereld: Een welluidende, intentievolle en geneeskrachtige klank (geluidstrilling). In de Tibetaans boeddhistische geneeskunde worden ook speciale richtlijnen gegeven hoe de klankschaal en de klopper gebruikt en gehanteerd moeten worden voor een optimaal effect voor heling.

Lees meer »

Zelf een Labyrint tekenen ...

Het klassieke labyrint kan eenvoudig getekend worden, dankzij de regelmatige structuur. Je hebt er eigenlijk geen passer of liniaal voor nodig, het kan zo uit de hand vormgegeven worden.

Lees meer »

De Meditatieve Ervaring in een Labyrint ...

Labyrinten bestaan al eeuwenlang en komen in alle delen van de wereld voor. Een labyrint is een complex patroon (vlechtwerk) van één pad, dat zichzelf nergens kruist en dat eindigt in een middelpunt. Het volgen van een labyrintpatroon in alle rust en stilte is een belevenis op zich, waarbij jij je afstemt op jouw eigen innerlijk. Er wordt dan ook wel gezegd, dat een Labyrint de Spiegel van Jouw Ziel is. Voor de één biedt het een rustpunt, voor de ander antwoord op een vraag of een ervaring van verbondenheid met de aarde.

Lees meer »

[Droom] Een monsterlijke kever in een oud huis - Hemelse muziek - Onverwachte hulp [23Jan2016] +A

De Droom ...Ik heb een mooie, oude etagewoning. Een stadswoning. Het is een gezellig, sfeervol huis.Er zijn niveauverschillen tussen de kamers en er zijn bochten en krommingen in de gangen, waardoor het lopend door het huis verrassend anders kan zijn dan je verwacht.Alle muren zijn wit of in lichte kleuren en in de kamers hangt de sfeer van doordringend zonlicht tijdens een frisse, zonnige zomerochtend.Het huis is nog niet compleet ingericht. Er staan hier en daar wat meubels en dozen met spullen. Het lijkt erop dat ik zeer recent hier naartoe verhuisd ben. Ik loop naar de achterkant van het huis en ik ga door de balkondeur naar het balkon van waar ik uitzicht heb op tuinen. Ik kijk dan door een raam naast de balkondeur naar binnen. Dit raam staat wagenwijd open. Ik zie in de achterkamer een grote salontafel staan.

Lees meer »

[Droom] Appels ontleden in een collegezaal - De mantel van een planeet [16Mei2021] +A

De Droom ..Ik bevind me in een soort collegezaal samen met een aantal andere mensen, zowel mannen als vrouwen. Ik zit ongeveer in het midden van de zaal. Voorin de zaal staat een immens grote, brede tafel, waarachter zich de docent bevindt. De docent heeft net een onderwerp met ons behandeld en stuurt de amanuensis met een houten kist met daarin 8 appels weg.De kleuren van appels zijn normaal, ze hebben rode en groengelige vlekken. Wat me opvalt is, dat de appels groter zijn dan normaal, groter dan ik zou verwachten. Er is iets met die appels aan de hand en daarom vraag ik aan de amanuensis om de appels weer op tafel te zetten. Ik vraag toestemming om de appels te onderzoeken. Daar krijg ik toestemming voor.De appels worden weer op de tafel gezet en ik loop naar voren om deze vruchten te bekijken.Ik kijk er goed naar en het komt in me op, dat deze appels helemaal niet bestemd zijn voor consumptie.Maar waarvoor dan wel?Ik pak een mes en neem één van de appels uit de bak. Ik snij voorzichtig stukken appels weg om naar de kern te komen. Tot mijn grote verbazing bevindt zich in de kern een grote, vuurrode bol ter grootte van een tennisbal. Ik haal het eruit. Het voelt heel zwaar en compact aan, alsof het van metaal is. Ik voel ook, dat het een aantrekkingskracht heeft, dat het een soort magnetisme bezit.

Lees meer »