Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
lente Deel:   3 van 3
5 apr - 5 mei
Thema:   Wat dien je in de wereld te brengen?


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 3 van 3:
5 april - 5 mei:
Wat dien je in de wereld te brengen?


Keuzevrijheid in het bepalen van jouw positie en handelen

Je bent nu vrij om de door jou verkozen plaats in te nemen en de door jou gewenste activiteiten te ontplooien. Door speels met de dingen om te gaan, ontdek je nieuwe mogelijkheden, die waarschijnlijk aansluiten bij je recent ontloken kiemen. Grijp die nieuwe mogelijkheden, ook al lijken ze gewaagd. Waag de sprong!

De impuls van deze periode: Opwinding en geestdrift

Je handelen is direct verbonden met je bezieling, dat maakt je enthousiast en geïnspireerd. De keerzijde hiervan is, dat je in een roes van opwinding meegezogen kunt worden.

Naast dit enthousiasme gaat het in deze periode ook over het omgaan met details en het uithouden van frustratie. Routinematige zaken vereisen veel energie en onderhoud, terwijl in deze tijd de impuls er één van opwinding en geestdrift is. Dat kan heel lastig zijn.

Breng balans tussen jouw creatieve energie en jouw innerlijk kracht

Dit is ook een tijd waarin je verantwoordelijkheid op je neemt en het gezag uitoefent, dat daar bij past. Daarbij moet je de kracht, waarmee je naar buiten optreedt, in toom houden door je innerlijke kracht. Dat geeft je autoriteit een zeer natuurlijke aard en die zal daarom door de buitenwereld (eenvoudiger) geaccepteerd kunnen worden.

De eerste vormen van jouw kiemen

Het is nu de periode om je kiemen, die intussen hun eerste vormen aangenomen hebben, mooi te maken. Uiterlijke schoonheid is van belang, omdat het de dingen aantrekkelijker maakt.

Uiterlijke schoonheid moet echter wel de essentie dienen: Het moet altijd met iets groters verbonden blijven, anders wordt het opsmuk en leidt het af van wat werkelijk belangrijk is. De vorm mag de essentie nooit in de weg staan, want via de vorm wordt de essentie uitgedrukt. Wanneer vorm de overhand krijgt, ben je bezig met imago, met indruk maken, en is de verbinding met de essentie vervaagd.

Inhoud en vorm moeten met elkaar overeenstemmen, in het algemeen geldt dat eenvoud het kenmerk is van het ware en zo geldt evenzeer dat eenvoud het ware kenmerk is van schoonheid.
Werkelijke vragen worden nooit met een beroep op schoonheid opgelost.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning en reflectie


Stof tot nadenken

1] Wat dien jij in de wereld te brengen? - De laatste afronding in de vormgeving van jouw kiemen - Streef naar de juiste relatie tussen vorm en inhoud

Het is nu bij uitstek de periode voor het verfraaien en mooi maken van jouw kiemen, die intussen hun eerste vormen aangenomen hebben. Uiterlijke schoonheid is van belang, omdat het de dingen aantrekkelijker maakt.
Maar … er moet echter wel een goede relatie en balans zijn tussen vorm en inhoud.
Uiterlijke schoonheid moet dus wel de essentie dienen: Het moet altijd met iets groters verbonden zijn en blijven, anders wordt het “kitsch’’ en dan leidt de vorm de aandacht af van de belangrijke inhoud (essentie). De vorm mag de essentie nooit in de weg staan: Bij een juiste balans tussen vorm en inhoud wordt via de vorm de essentie uitgedrukt.
Wanneer vorm de overhand krijgt, ben jij bezig met jouw ego, met jouw imago en met indruk maken. Dan is of raakt de verbinding tussen de inhoud en de essentie vervaagd.
Inhoud en vorm moeten op elkaar afgestemd zijn. In het algemeen geldt, dat eenvoud kenmerk is van het ware en ook dat eenvoud het ware kenmerk is van schoonheid.
De Chinese cultuur kent geen calvinistische moraal over de rol van schoonheid, maar ook in die cultuur komt schoonheid op het tweede plan. Werkelijk belangrijke vragen worden nooit met een beroep op schoonheid opgelost.

Het gaat in deze energetische maand over de laatste afronding van een mooie vormgeving. Je probeert contact te maken met een grotere zuiverheid door je terug te trekken uit het wereldse gewoel. Je hebt misschien het gevoel, dat je maar weinig te bieden hebt en je voelt je daardoor wellicht wat beschaamd.
Misschien speelt bij jou de gedachte: “Ik heb eigenlijk niets in handen, waarmee ik echt voor de dag kan komen!.
Daaruit kan bij jou de neiging volgen om je nog verder terug te trekken en jouw vormen maar helemaal niet meer te laten zien.
Toch is dat niet juist: Je zult juist waardering krijgen, zeker voor jouw goede intenties en waarschijnlijk ook voor de vormen, waarmee jij het mooi en aantrekkelijk gemaakt hebt. Houd daarbij wel in het oog, dat er in een natuurlijke omgeving andere verwachtingen bestaan dan in een kunstmatige.

Al met al ben je op weg naar een grotere vervulling!

2] Het pad van dew leerling - Het in toom houden van het opkomende yang - Streef naar het matigen van invloed en macht

De energie van deze periode wordt verbeeld met “Het Pad van de Leerling” en is verbonden met het uitoefenen van invloed en macht.
Het gaat erom, dat je de voor jou bestemde verantwoordelijkheden op je neemt en de invloed uitoefent, die bij deze verantwoordelijkheden hoort.

Vanaf de energetische maand april is er meer Yang dan Yin in onze omgeving, deze ontwikkeling gaat door tot op 21 juni Yang op zijn hoogtepunt is.
Toch wordt in deze periode Yang door verschillende krachten in toom gehouden. Dat betekent, dat jouw gezag en jouw autoriteit vanzelfsprekend en natuurgetrouw overkomt. Daardoor zal de buitenwereld jouw gezag gemakkelijk kunnen accepteren.
Een bekende valkuil is wel, dat jouw ego vanuit eigen belang met de macht aan de haal gaat: Dan wordt die kracht ingezet om anderen te domineren en te dwingen, wat op den duur altijd leidt tot gezichtsverlies. Het is dan ook van belang om het uitoefenen van macht voortdurend te evalueren en te matigen, zodat een juiste dosering van invloed en macht mogelijk kan blijven.

3] Het gaat nu over het omgaan met details – Het uithouden van frustratie – Onder invloed van opwinding en geestdrift.

In deze periode gaat het ook over het omgaan met details en het uithouden van (de hierdoor ontstane) frustratie, terwijl de impuls die van geestdrift en frustratie is. Onder deze omstandigheden vereisen routinematige zaken veel energie en onderhoud. Dat is lastig. Wel is het zo dat je innerlijke kracht zich in alle richtingen uitbreidt, maar door de vele details kom je voor je gevoel niet toe aan de hoofdzaken.
De verdere ontwikkeling van je kiemen kan beschouwd worden als een traag proces van kristallisatie in een afgesloten ruimte in de aarde, waardoor op den duur prachtige, grote kristallen zullen ontstaan.
Het kan zijn, dat er veel geregeld moet worden om een groot draagvlak voor je geestdrift en inspiratie te creëren. Dat vraagt geduld, veel tijd en een flinke dosis uithoudingsvermogen om de daarmee gepaard gaande frustratie te verdragen.

Als er veel geregeld moet worden, denk je misschien, dat je het niet aankunt. Maar vertrouw er op dat je het wel kunt. Laat je niet door de vele details van de wijs brengen. Focus je vooral op wat je ondersteunt, wat meewerkt en wat goed is. Je geniet echt steun! Laat je niet leiden door faalangst en niet op wat je ervaart als stagnerend of bedreigend.

Dat is absoluut niet nodig! 

4] Ga na door wie en wat jij ondersteund wordt – Twijfel niet aan jezelf in deze fase – Welke droom van jou mag uitkomen

Je zult beslist opgewonden en vol geestdrift geraken, als je ervaart, dat jouw handelen direct verbonden is met jouw bezieling. Het is nu de periode om jouw bezielende kracht in te zetten en je over te geven aan het ritme en de beweging, die je nu ook voluit kunt ervaren in de natuur.
Het doet soms denken aan dansen, maar het lijkt ook op opgewonden tromgeroffel, zoals dat vroeger klonk bij het optrekken van het leger naar het strijdtoneel. Een gevaar is, dat je wordt meegezogen in die roes van opwinding.
Pas daar dus voor op!
Maar als jouw bezieling staat voor iets, dat van wezenlijk belang voor jou is, dan kan er sprake zijn van een grote werking. Dan zul je werkelijk de vervulling ervaren, die uit jouw bezieling voortkomt.

Deze impuls zal rond 21 april het duidelijkst te ervaren zijn.

Jouw ideeën zijn goed en jouw plannen zullen lukken. Onzekerheid hoort daarbij, maar die is tijdelijk en die zul je moeten accepteren. Twijfel niet over jezelf en blijf volkomen oprecht. Vrienden en gelijkgestemden zullen jou (gaan) steunen, want zij vinden dat jij jouw plannen moet uitvoeren en zullen jou vol inzet hierbij helpen.
Probeer eens onder woorden te brengen welke droom van jou tot werkelijkheid zou kunnen en mogen komen.

5] Volg het pad van de vrije keuze – Bepaal en kies jouw positie en activiteiten – Waag de sprong naar een andere toestand

Je bent vrij in het bepalen en kiezen van jouw positie en van jouw activiteiten. Door speels met de dingen om te gaan, zul je nieuwe mogelijkheden ontdekken, die waarschijnlijk goed aan kunnen sluiten bij de eerder ontloken kiemen in jou.
Grijp die nieuwe mogelijkheden, ook al lijken ze gewaagd.
Waag de sprong!

De vaardigheden, die je ontwikkeld hebt gedurende de vorige maanden, stellen je nu in staat tot een vrije keuze van jouw positie en van jouw activiteiten: Of je kiest ervoor om door te gaan zoals je bezig was, of je kiest voor de sprong naar een andere toestand.
Beide wegen staan voor je open!

Het kan zelfs zo zijn, dat je een aantal facetten van jouw leven en werk continueert en in andere facetten de sprong naar een nieuwe toestand waagt. Het gaat dan om vernieuwing van continuïteit.
Dat is het pad van de vrije keuze!

Vragen en items ter bezinning en reflectie

Maak jouw vormen, die er al zijn, mooi: Verfraai jouw vormen.
Uiterlijk schoonheid is van belang, omdat een goed idee een mooie vorm verlangt.
Inhoud en vorm moeten wel met elkaar overeenstemmen, maar uiterlijke schoonheid moet wel de essentie dienen. Het mag geen “glitter and glamour” worden om innerlijke leegte te verbergen.
De vorm mag de essentie niet overstijgen: Het mag er slechts een uitdrukking van zijn. Werkelijk belangrijke zaken worden niet met een mooie vorm alleen opgelost.
◙ Wat zou je kunnen doen om dat wat je wilt uitdrukken, mooi te maken?
◙ Wat is voor jou schoonheid in je leven en in je werk?
◙ Wat moet jij doen om de juiste verhouding te vinden tussen inhoud en een mooie vorm?

Als je geen misbruik maakt van het vertrouwen, dat jouw omgeving je schenkt en jij op je eigen weg blijft, dan draag je verantwoordelijkheid. Het gaat erom, hoe je vanuit die verantwoordelijkheid invloed uitoefent. De naar buiten gaande kracht (Yang) moet in toom gehouden worden. Dan heb je op natuurlijke wijze autoriteit en zo word je door de buitenwereld geaccepteerd. Dit is jouw werking!

Overmoedig en arrogant gedrag leidt tot gezichtsverlies. Als je op je strepen gaat staan of als je gericht bent op overheersing en dwang, levert dat altijd moeilijkheden op. Het gaat in deze periode over het matigen bij het uitoefenen van jouw invloed:
De bekende valkuil is, dat je ego vanuit eigen belang met de macht aan de haal gaat. Dan wordt dat ingezet om anderen te overheersen of te dwingen.
Daarom moet je af en toe een pas op de plaats maken. Zo dwing je jezelf te zoeken naar de juiste dosering van jouw energie, die bij een bepaalde situatie past.
◙ Op welke manier oefen jij, vanuit je verantwoordelijkheid, invloed uit?
◙ Hoe speel je het klaar je in te tomen, pauzes in te lassen en “natuurlijk” te blijven? Wat valt daarbij te verbeteren?

Het kan zijn, dat er veel geregeld moet worden, maar dat je nog niet direct ziet hoe je dat allemaal voor elkaar moet krijgen.

Vertrouw er maar op, dat je het aankunt. Midden in de spanning van het nieuwe is er ook geduld nodig. Focus je op wat jou ondersteunt, wat meewerkt en wat goed is, en niet op wat je ervaart als stagnerende of bedreigend.
Laat jouw faalangst niet toeslaan!
◙ Dus: Wat helpt jou om als vanzelfsprekend (vol overgave, inspiratie en vertrouwen) in jouw flow te blijven?
◙ Wat moet jij doen of laten om voldoende geduld op te kunnen bregen?

Ga na wie en wat jou ondersteunt. Dat is jouw infrastructuur: De “Schaal” van waaruit jij leeft en werkt.
Houd de mensen op een enthousiaste makende, maar niet overtuigende manier op de hoogte van waar jij mee bezig bent. Jouw ideeën zijn goed en jouw plannen kunnen slagen. Onzekerheid hoort daar bij, die zit als het ware erbij ingebakken.
Breng eens onder woorden welke droom van jou tot werkelijkheid zou kunnen en mogen komen.

◙ Hou zou jij jouw “droom” op dit moment onder woorden willen brengen?
◙ Wat zijn op dit moment de belangrijkste ondersteunde elementen in jouw leven? In jezelf en buiten jezelf?
◙ Zorg ervoor niet te verzanden in overmatige aandacht voor de weerstand van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Dat is echt niet zinvol.

Waag de sprong naar nieuwe mogelijkheden!
Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan?
Zet je twijfel opzij en stap er voor 100% in om helder te krijgen, wat dit voor jou betekent.
Je kunt je hierbij het volgende afvragen:
◙ Wat zou jij doen als jij helemaal vrij was? Dat ben je namelijk!

 

◙ Hoe doe je dat: Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden?
◙ Hoe ziet jouw cliënt of deelnemer jou als “leraar”? Bevinden zich in een dergelijke feedback items, die jou verrassen en die jij van jezelf niet weet?
◙ Besef jij, dat jij in de rol van “leraar” ook een “leerling” in jou hebt? Besef jij, dat een cliënt of deelnemer ook een “leraar” in zich meedraagt? Wat vind jij van deze wisselwerking?


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.