Zomer Periode:  
5 mei - 7 augustus
Zomer Deel:   1 van 3
5 mei - 6 juni
Thema:   Eigen werking tot in de vorm uitdrukken


De zomer …


Wat de middag in de dag is, is de zomer in het jaar.

Wat in de winter nog kiemen in jou zijn, komt in de lente in alle prilheid tevoorschijn en wordt in de zomer volledig zichtbaar als vormen. Groei raakt volgroeid: Alles wordt volwassen.

In de tijd van de energetische zomer (mei – augustus) kunnen je ideeën een passende vorm vinden en het unieke van jouw eigen bijdrage wordt stap voor stap duidelijk zichtbaar.

Net zoals in het seizoenen-traject de beloften van de lente in de zomer tot volle wasdom kunnen komen, kunnen de beloften van de jeugd in de “zomer van het leven” worden vervuld. Het is, zoals de planten ontkiemen, uitlopen, bloeien en vrucht dragen en zoals jonge dieren snel groeien. Een goede worteling in de lente is voor deze snelle groei wel een noodzakelijke voorwaarde.

Zomerse pracht wordt zichtbaar. Groei gaat in deze tijd van het jaar niet meer in eerste instantie over groter worden, maar over rijping. Rijping wil zeggen: Voller worden, duidelijker worden. Daardoor wordt de natuurlijke staat van mensen en dingen zichtbaar.
De kracht van rijping is, dat naast het innerlijk rijpingsproces, er vertrouwen ontstaat, dat in de buitenwereld de juiste mens, de juiste situatie, de juiste gespreksgenoot en de juiste werkvorm gevonden zal worden, waardoor kruisbestuiving en dus voortplanting zal plaatsvinden.

In de loop van de zomer worden de vormen van jouw unieke eigen bijdrage getoetst aan de buitenwereld en als dat nodig is, bijgesteld naar aanleiding van de reacties, die je erop ontvangt. De kunst is dan in dit hele indalingsproces meer te vertrouwen op je gevoel en je intuïtie en minder te doen met je verstand.

Omdat alles in het volle licht komt te staan, komt ook datgene wat niet in orde of wat niet passend is, aan het licht. Het leven kan je dan plotsteling in een situatie brengen, die je helemaal niet wenst. Je voelt je wellicht niet op je gemak en hebt helemaal geen zin in moeilijkheden of pijn. Je krijgt dan het idee, dat het leven je een streek levert.

Toch zijn die moeilijkheden en die pijn inherent aan snelle groei. Vaak blijkt later, dat de moeilijkheden een vorm van genade in vermomming zijn. Tevens blijkt dan, dat het leven je daarmee noodzakelijke lessen heeft aangeboden, die de persoonlijkheid van de mens niet wil leren.

Hieronder enkele afbeeldingen uit het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt, waarop deze mindfulness training gebaseerd is.


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Zomer 1 van 3:
5 mei - 6 juni
Eigen werking tot in de vorm uitdrukken


Het is deze maand zaak om vanuit je volwassenheid niet alleen je levenslust op zich, maar ook de eigen manier, waarop jij die vorm geeft, de wereld in te brengen.

Je zit nu helemaal in je stroom en daarom zul je geen tegenwerking ondervinden. Je impulsen zullen direct weerklank vinden bij gelijkgezinden, waardoor een gevoel van gemeenschap kan ontstaan.

Het gaat, met andere woorden, over het opnemen van jouw leiderschap in de wereld: Dit doe je met de innerlijke waardigheid, die je eigen is. Je oefent gezag uit en dwingt mensen niet. Maar aan mensen die jou niet willen of kunnen horen, ga je voorbij.

Er zullen zich relaties en situaties voordoen, waarin je heel duidelijk moet zeggen wat je ervan vindt. Dat brengt risico’s met zich mee, maar het moet NU gezegd worden. Bereid je goed voor op dergelijke confrontaties en zorg dat je niet in een situatie verzeild raakt, waarbij strijd ontstaat. Dat zou pure verspilling van je eigen energie zijn. Laat echter niets liggen, ook niet iets kleins, waarvan je eigenlijk vindt dat het niet deugt.

Besteed ook voldoende aandacht aan de mensen in je naaste omgeving en werk aan eventueel achterstallig onderhoud in die relaties. Dit geeft thuisbasis evenwicht en rust en daardoor kun je krachtiger in de buitenwereld optreden.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Het belang van relaties en de rollen daarbinnen
Tijdens de maand april werden de “schone” vormen ontwikkeld, die nodig zijn om de essentie uit te drukken. In de maand mei gaat het over het vinden van “schone” vormen ten behoeve van je directe omgeving, zoals je familie en je werk. Daarbij is het belangrijk, dat ieders onderlinge positie en ieders rol binnen het geheel duidelijk is.

Leidraad hiervoor is, dat het vrouwelijke (de moederfunctie – Yin) de spil is van de dagelijkse gang van zaken en van de interne relaties. Het mannelijke (de vaderfunctie – Yang) hanteert de wrijvingen, die niet vanzelfsprekend intern kunnen worden opgelost. Bij dit alles speelt de rol van het geweten (de grootvader) een overkoepelende rol.

Net zoals dat ten aanzien van familieverhoudingen nodig is, dien je in deze tijd zodanig achterstallig onderhoud te plegen aan de netwerken in je leven en werk, dat alle verhoudingen weer duidelijk en geaccepteerd zijn.

Ook binnen een netwerk moet er een leidend principe zijn. Meestal wordt dat belichaamd door één of enkele mensen. Er is binnen een netwerk zo niettemin sprake van een hiërarchisch principe (mannelijk – Yang), dat de bedding en het draagvlak van het netwerk (vrouwelijk – Yin) bij elkaar houdt.

2] Zet je licht niet langer onder de korenmaat - Het scheppende is met jou!

Het is nu jouw tijd, want het scheppende (Yang – het Hemelse) is met jou! Zet je licht niet langer onder de korenmaat. Je kunt je diepste verlangens en wensen in de wereld vormgeven en je zult daarvoor erkenning krijgen.

Jouw levenslust wordt zichtbaar. Iedereen kan dat waarnemen en daar zijn of haar voordeel mee doen. Gelijkgestemden zullen direct op jouw impulsen resoneren, waardoor een gevoel van gemeenschap kan ontstaan.

Je gehoorzaamt de stroom, die voortkomt uit de Hemel en de Hemel is met jou. En als de Hemel jou niet tegenwerkt, hoe zouden mensen of geesten (verschillende geestesgesteldheden) dat dan wel kunnen?

3] Menselijke waardigheid die ontstaat uit innerlijke stabiliteit

Het gaat in de tweede volle week van mei over menselijke waardigheid, die voortkomt uit innerlijke stabiliteit. Die waardigheid hangt niet in de eerste plaats af van jouw bezittingen of jouw sociale status.

Waardigheid heeft genoeg aan zichzelf. Door een waardige innerlijke gereserveerdheid en beschaving wordt het slechte en het kwade vanzelf afgeweerd, omdat het in jou geen houvast vindt. Het gaat over een natuurlijk evenwicht: Dat is gezag!

Je kunt in deze periode mild zijn, omdat je spontaan en oprecht bent en een menselijk gezichtspunt vertegenwoordigt. Daarom zullen mensen jou als vanzelf en eveneens oprecht vertrouwen. Maar hoe vriendelijk je ook bent, behoud wel je waardigheid.

Mildheid alleen is niet genoeg: Soms moet je paal en perk stellen aan opkomende wanorde en negativiteit. Zolang je dit vriendelijk en waardig doet, gaat het goed.

4] De periode van zielsverwantschap

In deze periode sluit je je aan bij anderen of anderen sluiten zich bij jou aan in een gemeenschappelijke overtuiging of voor een gemeenschappelijk doel. Onzekere mensen kunnen hier ook op af komen, maar wie zich niet op tijd aansluit, komt echt te laat.

Maak goed gebruik van de sfeer in deze tijd, want er is meer wederzijds vertrouwen, dan je gewoonlijk kent of ervaart. Je kunt nu jouw ideeën over verbondenheid en één zijn openlijk en duidelijk bekend maken, want dat zal nu goed ontvangen worden.

Pas geen dwang toe en dring jezelf en je ideeën niet op. Maar laat je ook niet uit het veld slaan. Jouw ideeën spreken voor zich en als mensen zich bij jou aan willen sluiten, dan zullen ze dat uit zichzelf, vrijwillig en spontaan doen. Laat mensen, die zich niet bij jou aan willen sluiten, met rust.

5] Zeg vastberaden waar het op staat - Marchandeer niet met ("valse") compromissen - Bind met beleid de strijd aan tegen het kwaad

In deze periode moet je met kracht en vastberadenheid een heldere uiteenzetting van je mening (kunnen) geven. Je zet de waarheid helder neer en laat geen ruimte voor gemarchandeer.

Je lijkt alles onder controle te hebben. Je ziet misschien nog wat kleine dingen, die je aan het kwade (negatieve of ongewenste) doen denken, maar je denkt dat het met de ontwikkeling (groei) hiervan niet zo’n vaart zal lopen en dat jij je medestanders niet hoeft te informeren over deze ogenschijnlijke kleinigheden.

Maar daarin kun je je lelijk vergissen. Je moet dus echt met vastberadenheid de strijd aangaan tegen het kwade, want als je nu niets onderneemt, zul je later ontdekken, dat je niet meer tegen dit kwaad bent opgewassen.

Laat je vastberadenheid berusten op kracht en vriendelijkheid: Compromissen werken niet. Vermijd bruut geweld in jouw strijd tegen het kwaad, want dat leidt tot escalatie. Voorkom in jouw strijd door te schieten en voorkom ook halsstarrig of koppig te worden.

Dan kunnen namelijk tand-om-tand en oog-om-oog gevechten ontstaan, waarbij jij ook rake klappen op kan lopen. Bovendien kost zo’n weg veel te veel van jouw energie. Het gaat er nu uitsluitend om, dat zowel het goede in jou als het goede in de situatie zich verder kunnen ontwikkelen. Zorg zonodig voor een draagvlak bij jouw achterban, die jouw waarheid kan onderschrijven, maar doe niet aan kliekvorming.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een zomerse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een zomerse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou ook een Schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." om het meer van toepassing voor deze periode te maken, kunnen vervangen in (enkele suggesties): 
"Als ik mijn licht niet meer onder de korenmaat zet, dan ...
".

[Optie 2]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie

Wanneer jij jouw mening over een situatie of over mensen (partner, familie, vrienden, collega’s) verandert, dan verandert ook die relatie en de onderliggende verwachtingen, want jij kijkt nu anders tegen hen aan.
Leg daarom jouw veranderd standpunt altijd goed uit. En als het nodig is, verzet dan ook de bakens:
◙ Welke netwerken, waar jij deel van uitmaakt, vragen voeding en verzorging?

◙ Vind een goede vorm voor je relaties met je meest nabije en intieme kring en onderhoud die relaties goed. Dat vraagt discipline en het vraagt ook, dat jij weet welke plaats je inneemt in je naaste kring. Is dit nog onduidelijk, vraag dan raad!

Onderzoek jouw werking in de buitenwereld: Zet jouw inspiratie en energie volledig in:
Welke mensen beantwoorden jouw inzet? Zoek hen op en houd contact met hen!

Handel vanuit je eigen vanzelfsprekendheid, vriendelijk en waardig. Laat jouw waardigheid niet aangetast worden door respectloos gedrag. 
Er is al genoeg vervlakking. 
Waar gaat dit jou eenvoudig af en waar niet?
Heb je enig idee waardoor dat komt?

Vraag je af bij wij jij je kunt aansluiten of wie zich bij jou kan aansluiten. Maak dat duidelijk, wacht niet af, maar dring je ook niet op.
Het gaat hier om het versterken van je eigen infrastructuur: Het relatienetwerk waar jij en de anderen, die er deel van uitmaken, op kunnen terugvallen.
Laat de mensen gaan, die niet met je mee willen doen.

Zeg vastberaden de waarheid.
Marchandeer niet: Sluit geen “deals” of “valse compromissen”.
Laat je niet fascineren door foute situaties en zorg, dat je er niet bij betrokken raakt. Dat zou jou mee kunnen zuigen in een slag om slag gevecht, dat heel zwaar kan worden. Als je ervoor kiest voor de waarheid te gaan staan, houd dan heel zorgvuldig jouw draagvlak bij anderen in het oog en word niet halsstarrig.
Welke confrontaties dien je aan te gaan om je doel te bereiken?
Wees hierbij niet te snel tevreden over jezelf: Ga door tot het uiterste.
Let ten slotte goed op ogenschijnlijke kleinigheden: Zet steeds de “puntje op de i”.


Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.