Herfst Periode:  
7 augustus - 6 november
Herfst Deel:   1 van 3
7 augustus - 7 september
Thema:   Consolidatie: Overzicht over externe verworvenheden


De herfst …


Wat de herfst is in het jaar, dat is de tijd van de schemering in de dag en de middelbare leeftijd in een mensenleven.
In de energetische herfst gaat het over een combinatie van kracht en inkeer in jezelf. Het is een periode, waarin je je voorbereidt op de winter, t het seizoen van vernieuwing.
Na het ondergaan van de zon begint de tijd van voorbereiding op de nacht, die vooraf gaat aan een nieuwe dag.
De middelbare leeftijd (42-63 jaar) is de periode, waarin een mens zijn of haar richting heeft gevonden en hard werkt om alle taken te volbrengen. In deze levensfase is er ook veel kennis en ervaring, die overgedragen kan worden, wat zorgt voor voortzetting ofwel een vorm van vernieuwing.

In de herfst heeft de tijd een andere werking dan in de zomer: In de zomer zorgt de tijd voor maximale groei, in de herfst zorgt het voor rijpheid. Het komt door de werking van de tijd, dat de vederlichte bloesem van een plant verandert in de samengebalde groeikracht in het zaad voor een nieuwe plant. Met andere woorden: De groei en rijping van de afgelopen tijd wordt in deze periode versterkt door consolidatie (bestendiging, versterking, samenvoeging tot één geheel).

Het is nu de tijd om de balans op te maken en om na te denken over wat verworven is en daar lessen uit te trekken. Daarom trekt in deze periode de geest zich terug uit wereldse zaken en vanuit het innerlijk weten wordt beoordeeld wat winst en wat verlies heeft gebracht.
Daardoor breng je meer diepgang in jouw denken, jouw beleving en jouw zijn: Je wordt hierdoor krachtiger, omdat er sprake is van zelfkennis, die voortkomt uit introspectie: Daarmee worden voor jou zowel je sterke punten als je zwakheden steeds duidelijker.

Hieronder enkele afbeeldingen uit het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt, waarop deze mindfulness training gebaseerd is.


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Herfst 1 van 3:
7 augustus - 7 september
Consolidatie: Overzicht over externe verworvenheden


In deze periode kun je heel natuurlijk en vanzelfsprekend handelen en je zonder schroom openstellen voor wat zich aandient. Zaken, die niet bij je passen, handel je zonder moeite af. Alle werkzaamheden voer je uit in een bepaalde sfeer en met een bepaalde overgave, want je werkt niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Je bevattingsvermogen en je werkcapaciteit zijn dan ook groter dan gewoonlijk.

De sociale component in je leven is nu van belang. Samen willen zijn met andere mensen, gevoelens van solidariteit, openheid en naastenliefde komen aan de orde. Je wisselt belevenissen uit met je naasten, waardoor een gevoel van verbroedering kan ontstaan.
Let er wel op, dat die solidariteit niet verwordt tot een belangengemeenschap, waarbij het eigen belang voorop staat. En besef dat binnen een sociale gemeenschap ieder individu echt anders is.
Binnen zijn sociale context – en alle mogelijkheden en problemen, die daar inherent aan zijn – blijft de mens toch op zoek naar iets wat daar bovenuit gaat: De intimiteit van de liefde. Als die wens niet vervuld wordt, kunnen mensen zich sociaal onaangenaam gaan gedragen. Vandaar dat regels van respect de basis zijn voor een sociale omgang met elkaar.

Breng in deze tijd orde aan in je leven door voor “ademende” structuren te zorgen: Plan dus je agenda voor de komende herfst en winter niet helemaal vol, maar houd ook ruimten open voor rust, stilte en ontspanning. Maak duidelijke afspraken met anderen.
Door bovenstaande adviezen in praktijk te brengen vang je later in het jaar de druk van buitenaf op. Op zo’n manier bereid je je goed voor en orden je. Hierdoor creëer je goede randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van je kiemen, die de vorige maanden in de aarde gevallen en intussen vermoedelijk al opgekomen zijn.
Word je onverwachts met laagheid en bedreigingen geconfronteerd, houd dan afstand en trek je terug.

Al met al gaat het in deze periode over een vorm van doen en laten, waaraan jouw menselijke waardigheid ten grondslag ligt. Die waardigheid hangt niet af van bezit of maatschappelijke status, maar van jouw natuurlijke talenten en aangeboren eigenschappen. Deze kwaliteiten kunnen in deze periode het begin van een vorm gaan aannemen.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Breng orde in je leven. Discipline voor lichaamsbeweging en meditatie. 
Je kunt nu het beste orde aanbrengen in je leven en werk door te zorgen voor ruim “ademende” structuren, dat doe je bijvoorbeeld door je agenda niet te vol te plannen en ruimten open te laten voor rust, stilte en ontspanning. En door het maken van duidelijke afspraken, die passen bij de relaties, die je onderhoudt. Dit is noodzakelijk om de druk van buitenaf op te kunnen vangen en om na te gaan, wat je wel en wat je niet aankunt en daarin realistisch je grenzen te stellen.
Daarnaast is er in deze tijd extra aandacht nodig voor discipline, bijvoorbeeld voor lichaamsbeweging (wandelen, sporten, yoga en tai chi) en voor het beoefenen van meditatie.
Dit zijn allemaal voorbereidingen op de energetische herfst. Hierdoor creëer je goede randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van je kiemen, die de vorige maanden in de aarde gevallen zijn en intussen vermoedelijk al beginnen op te komen.
Vermoedelijk bevind je je al in het krachtenveld van je kiemen en streef je ernaar met jouw kiemen in contact te komen en te blijven, dat maakt je sterk. Het is ook de kwaliteit van je eigen uitgekristalliseerde ideeën, die bepalen hoe sterk je bent. Wees eerlijk over het waarnemen van positieve en negatieve aspecten gedurende de ontwikkeling van je kiemen. Alleen dan kun je deze taak goed uitvoeren. Je wordt hierbij ondersteund door de kosmos en door je innerlijk weten.

2] Ervaar de natuur in al haar grootsheid! - Word zo "Natuurlijk" als de Natuur zelf!

In deze periode is de invloed van de natuur in al haar grootsheid goed voelbaar, want het brengt voortdurend nieuw leven voort zonder list of bedrog. Ze is dus oprecht, maar ook rustig en stil. De hierboven genoemde eigenschappen worden normaal gesproken alleen toegekend aan Yang, maar in deze bijzondere periode worden ze ook aan Yin toegeschreven.
Word zo “natuurlijk” mogelijk als de natuur zelf, dat is voor iedereen de hoogste wijsheid in zijn of haar leven (privé en werk).
Dus: Treed naar buiten en laat jezelf zien. Leef zo natuurlijk, moeiteloos en vanzelfsprekend mogelijk, zowel in je gedrag als in de uitvoering van je werkzaamheden. Je kunt je gerust voor alles openstellen, omdat je nu in staat bent verkeerde dingen moeiteloos in orde te brengen. Je hoeft geen lastige taken geforceerd aan te pakken, bijt je daar dus niet in vast, want alles komt toch goed voor elkaar. Sta open voor wat zich lijkt te willen gaan ontwikkelen. Je bevattingsvermogen en werkcapaciteit zijn groter dan gewoonlijk, je werkt niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

3] Een mooie periode voor sociale contacten - Verval niet in eigen belang en in exclusieve vriendjespolitiek -Blijf open en trouw aan jezelf!

In de hele energetische maand augustus is het samenzijn met mensen, de sociale component in jouw leven, van belang. Rond 21 augustus is de impuls voor dit proces het sterkst.
Het gaat om gevoelens van solidariteit, openheid en naastenliefde. Zo wissel je bijvoorbeeld in een gezellige en ontspannen sfeer de dagelijks belevenissen met anderen uit: Zo ontstaat verbroedering.
Let er wel op, dat de solidariteit niet omslaat in een defensieve belangengemeenschap!
Sluit in dit stadium geen “deals”, die voortkomen uit het eigenbelang van jezelf of van anderen. Waar je dat wel laat gebeuren, zul je daar later spijt van krijgen. Zorg ervoor dat al je afspraken het daglicht kunnen verdragen.

Houd ook voor ogen, dat binnen elke sociale gemeenschap ieder individu echt anders is. Wij mensen zijn beperkte stervelingen en iedereen gaat op zijn eigen manier met dat gegeven om. Binnen zijn of haar sociale context blijft de mens toch altijd op zoek naar iets wat er bovenuit gaat: De intimiteit van de liefde.
Als die wens onvoldoende wordt vervuld, kunnen mensen zich sociaal onaanvaardbaar en onaangenaam gaan gedragen. Vandaar de vele regels over respect als basis voor een sociale omgang met elkaar.

4] Bewaar afstand en trek je terug bij een confrontatie met het kwaad, dan sta je als "De Hemel Boven een Berg"!

In deze periode is het van belang om de juiste houding aan te nemen tegenover slechte situaties en bedreigingen door bijvoorbeeld afstand te nemen of door je terug te trekken. Terugtrekken is nadrukkelijk geen vlucht, want je manoeuvreert naar achteren, terwijl je de bedreiging aan blijft kijken. Bij alle martiale vechttechnieken is terugtrekken en het gesloten houden van je verdediging een eerste beginsel, want wie aanvalt is kwetsbaar.
Volgens de Dao De Jing gaat een goed krijger liever 1 meter achteruit dan 1 cm vooruit. Dit is een teken van kracht en absoluut niet van zwakte. Je bent en blijft dus stil van binnen, alleen uiterlijk trek je je terug en wacht je op een voor jou gunstig(er) moment. Door deze houding blijf je geestelijk vrij van de situatie en kom je de moeilijkheden te boven.
Echter, als de omstandigheden niet te veranderen zijn, moet je zelf veranderen. Geef dan datgene, wat je aan de situatie bindt, een plaats en houd er verbinding mee.

5] Handelen of juist niet-handelen uit menselijke waardigheid - Waardigheid is onvervreemdbaar en geeft innerlijke stabiliteit - Breng een offer uit dankbaarhed

In deze periode gaat het over handelen of over juist niet-handelen vanuit menselijke waardigheid. Dit type waardigheid hangt niet af van bezittingen of van maatschappelijke status: Het gaat over natuurlijke talenten en aangeboren eigenschappen.
Waardigheid is een onvervreemdbaar bezit en het heeft genoeg aan zichzelf. Waardigheid geeft innerlijke stabiliteit en is er niet op uit anderen te overtuigen.
De unieke eigenschappen van een mens kunnen in deze perode echt mooi tot uiting komen en in daden gestalte krijgen. Men handelt of handelt juist niet vanuit zijn diepste geweten. Denk hierbij aan de filosoof-koning Plato of aan de wijze heerser Dao De Jing, zij verloren of vergaten bij de uitoefening van hun macht nooit hun geweten.

Vlak voor het begin van de volgende energetische maand september zijn de energetische randvoorwaarden voor jou gunstig. Hierdoor ontstaan eenvoudiger nieuwe relaties en mogelijkheden. Die relaties en mogelijkheden moeten wel zuiver zijn en blijven, zij mogen niet voortkomen uit jaloezie of eigenbelang. Scherm je daar dus voor af. Niet alle contacten hoeven vaste relaties te worden. Ga alleen vaste relaties aan met positieve elementen of situaties. Baken het positieve af om jezelf zuiver te houden en te beschermen.

Het groeiende succes houdt wel in, dat je een deel af zal moeten staan aan iets hogers. Je zult een offer moeten brengen aan een hogere entiteit, of aan datgene of diegene, waarvoor je dankbaar bent. Iemand, die uitsluitend met zijn eigen belang bezig is, kan dat niet.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een herfstwandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij

■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een herfstwandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou ook een Schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." om het meer van toepassing voor deze periode te maken, kunnen vervangen in (enkele suggesties): 
"Als ik zo "Natuurlijk" word als de Natuur, dan ...
".

[Optie 2]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en reflectie

Vanuit de prioriteiten, die je vorige maand vastgesteld hebt, neem je leiding en breng je orde aan in jouw contacten, jouw werkzaamheden en tevens in jouw prioriteiten. Creëer een passende organisatie en een solide, maar vooral levende (ademende) structuur in jouw leven en werk.
Maak deze structuur ook duidelijk aan jouw omgeving.
■  Welke van jouw bezigheden en activiteiten hebben dit echt nodig?
■  Wat verandert er of gaat er veranderen met die orde?

Treed naar buiten en laat jezelf zien. Leef zo natuurlijk, moeiteloos en vanzelfsprekend mogelijk. Bijt je niet vast in dat wat moeilijk is. Je hoeft niets opzettelijk te doen, alles komt toch terecht.
En … sta open voor wat zich lijkt te willen gaan ontwikkelen.
■  Wat moet je ervoor doen of laten om “vanzelfsprekend” te leven?
■  Wat herken je hiervan in jouw “natuurlijke” levensstijl?
■  Wat lijkt zich te willen gaan ontwikkelen?

Het is een goede tijd om mensen te zien en in alle openheid uit te wisselen. Doe dat bij voorkeur in de buitenlucht. Ga dus, als dat even kan, erop uit met anderen. Pas wel op voor exclusieve vriendjespolitiek en klefheid.
■  Herken je het opkomen van gevoelens van eigen belang (zowel bij jezelf als bij anderen) bij het sluiten van persoonlijke vriendschappen of bij het aansluiten bij een groep?
■  Hoe ga je daarmee om?
■  Wat kun je daartegen doen?

Trek je terug en bewaar afstand tot inferieure anderen en slechte situaties. Wordt stil van binnen en wacht betere momenten af, dan houd je je geestelijk vrij. Dit is geen vlucht, want bij het weerstaan van het kwaad is de terugtocht geen zwakte, maar juist een blijk van kracht. Je staat dan als “De Hemel Boven Een Berg”.
■  Wie en/of wat vraagt in jouw leven om er afstand van te bewaren?
■  Hoe ga jij hiermee om?


Gedraag je in de wereld zo groot, als je bent. Neem de volle maat in. Geniet daar bij van je verworven materiële en immateriele rijkdommen. Echte waardigheid heeft genoeg aan zichzelf.

■  Wat kom je nu tegen?
■  Waar loop je tegenaan?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.