Herfst Periode:  
7 augustus - 6 november
Herfst Deel:   3 van 3
6 oktober - 6 november
Thema: Balans opmaken, beschouwen, beoordelen, ordenen


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Herfst 3 van 3:
6 oktober - 6 november
Balans opmaken, beschouwen, beoordelen, ordenen


Leef op het diepste niveau van je bestaan als een zwangere vrouw: Voorzichtig, zuiver, vol rustige en geduldige verwachting.
Ga rustig door met waar je al mee bezig was en wacht, zogezegd, op “ontsluiting”: Dus op dat, wat het leven jou te bieden heeft en jou zal schenken. 

In jouw leven en werk gaat het nu over het omgaan met details en het uithouden van frustratie.
Routinematige zaken vereisen veel energie en onderhoud, terwijl de impuls die van opwinding en geestdrift is. Dat is lastig. Je zou kunnen vinden, dat je te veel door formele regels gebonden wordt en dat die jou beletten jouw geestdriftige inspiratie te uiten. Heb geduld, neem de tijd en houd de frustratie uit. Laat je niet in een roes van opwinding meeslepen.

Door afstand te nemen en boven de gebeurtenissen te gaan staan, kun je deze beter waarnemen. Schouwen is beschouwen en beoordelen, niet veroordelen. Het schouwen doe je in stilte. In deze stilte maak je contact met jouw geweten en jouw ziel. Die bezinning leidt meestal tot een herordening van de “ademende” structuren, die vorige maand ontwikkeld zijn.

Het doel van deze herordening is altijd om een strakkere, interne organisatie te verkrijgen en om na te gaan, waar meer structuur en discipline vereist is.
Hierbij moet absoluut niet gedacht worden aan een strenge kadaverdiscipline, maar aan “natuurlijke” discipline.
Natuurlijke discipline komt vanzelf. Als je weet, dat je een opdracht te vervullen hebt in je leven, terwijl je tegelijkertijd beseft dat je leven eindig is. Dan wil je wel discipline in acht nemen.


November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Leef als een zwangere vrouw - Voorzichtig, zuiver en vol verwachting - Wacht op "ontsluiting"

Het proces in jou is zwanger van iets, dat nog niet te zien is. Leef dus als een zwangere vrouw: Voorzichtig, zuiver, vol rustige en geduldige verwachting.
Ga rustig door met dat, waar je al mee bezig was en wacht op een zogenaamde “ontsluiting(openbaring).
Dit is een periode, waarin uiterste terughoudendheid op zijn plaats is. In de Chinese wijsheid traditie wordt een dergelijke situatie vergeleken met een “dichtgebonden zak”. Dit beeld kan gezien worden als symbool voor het ontvangende principe: Bevattend en omvattend, zoals de baarmoeder.
In deze sfeer kan iedere vorm van naar buiten brengen van je mening voor grote problemen zorgen. Alleen in het verborgene, in de “dichtgebonden zak” kunnen en mogen dingen plaatsvinden. Maar er kan of mag nog niks naar buiten komen. Het is een proces van “zwangerschap”.

2] Bezinning leidt tot herordening - Dragende en "ademende" structuren voor jouw ontwikkeling - "Natuurlijke" discipline - Inzicht - Daadkracht - Standvastigheid

De bezinning, waar het in deze periode vooral over gaat, leidt vrijwel altijd tot een herordening of zelfs een herstructurering van je activiteiten. Het gaat, net als in de “energetische” maand februari (maar dan op impulsniveau), om het opnieuw op orde brengen van de dragende en “ademende” structuren, die jouw verdere ontwikkeling moeten ondersteunen.

Je doet dat altijd met het oog op een strakkere, interne organisatie en om na te gaan, waar misschien meer discipline nodig is. Dit vraagt niet alleen een heel oorspronkelijke en methodische manier van denken, maar je dient ook diep genoeg geworteld te zijn in de activiteiten van je eigen leven en werk.

Hierbij moet absoluut niet gedacht worden aan kadaverdiscipline, maar aan “natuurlijke” discipline. “Natuurlijke” discipline komt vanzelf. Als je weet, dat je een opdracht te vervullen hebt in je leven, terwijl je tegelijkertijd beseft, dat je leven eindig is. Dan wil je wel discipline in acht nemen, waarbij je inzicht, daadkracht en standvastigheid nodig zal hebben.

3] Observeren en waarnemen, doe je in stilte. zo blijf je in contact met jouw ziel

Door afstand te nemen en boven de gebeurtenissen te gaan staan, kun je deze beter schouwen (observeren en waarnemen). Schouwen is beschouwen en beoordelen, nooit veroordelen. Het schouwen doe je in stilte. In deze stilte maak je contact met jouw geweten en jouw ziel.
Als er bij jou hierdoor verwarring ontstaat of als jij de stem van jouw geweten en ziel niet goed meer kan  horen, kan een wijze raadgever behulpzaam zijn. Trek een inspiratiekaart of raadpleeg de I Tjing en laat de informatie of raad in jou resoneren.

In deze tijd maak je vanuit je geweten de balans op over de afgelopen expansieperiode maart-september. Je ziet dan ook wat je volbracht hebt en wat niet.
Wees mild over jezelf met betrekking tot wat jij wel en (nog) niet gerealiseerd hebt en wat achteraf illusie is gebleken.

Wees ook geduldig over de voortgang en vooral de snelheid van jouw ontwikkeling. Vergis je er niet in wat bij jou in de onderstroom (nog) allemaal gebeurt, wat vaak niet (goed) zichtbaar of voelbaar voor jou is.
De veranderingen in jou gaan nog steeds door met de kracht en de intentie van de wind, een zachte, maar doordringende en onophoudelijke kracht.

4] Verbind je met jouw bezieling - Geef je over aan het ritme van het seizoen - Laat je niet meeslepen in een roes

Je zult enthousiast worden, als je merkt, dat jouw handelen direct verbonden is met jouw bezieling. Maak dit gevoel dan sterker: Activeer jouw bezielende kracht en geef je over aan het ritme en de beweging, die je nu voluit in de natuur om je heen kunt voelen en ervaren. Deze blijdschap doet je denken aan dansen, maar soms lijkt die energie meer op opgewonden tromgeroffel, zoals dat vroeger klonk bij het optrekken van het leger naar het strijdgewoel. Pas ervoor op, dat je niet meegezogen wordt in de roes van die opwinding.
Echter, wanneer je bezieling voor iets staat, wat van wezenlijk belang voor je is, kan er sprake zijn van een grote werking. Dan ervaar je werkelijk de ultieme vervulling, die uit jouw bezieling voortkomt.
Jouw ideeën zijn goed en jouw plannen zullen slagen. Onzekerheid hoort er gewoon bij in deze periode, maar dat is gelukkig maar tijdelijk en dat moet je gewoon even accepteren.


5] Het gaat over het uithouden van frustratie – Een breed draagvlak creëren voor jouw opwinding en enthousiasme – Vertrouw op jezelf en op wat je kunt

In deze periode gaat het over het omgaan met details en het uithouden van frustratie. Terwijl de onderstroom van dit seizoen (zie bovenstaande tekst onder het kopje “4”) er een is van opwinding en enthousiasme, vereisen routinematige zaken veel energie en onderhoud. Dat is lastig. Wel is het zo, dat jouw innerlijk kracht zich in alle richtingen uitbreidt, maar door de vele details kom je voor jouw gevoel niet aan de hoofdzaken toe.
Vergeet niet, dat dit een ontwikkeling is, dat lijkt op een traag proces van kristallisatie in een afgesloten ruimte in de aarde, waardoor op den duur prachtige, grote kristallen ontstaan.
Anders gezegd, je moet volgens vele formele regels leven om een breed draagvlak voor jouw geestdrift en inspiratie te creëren. Dat vraagt van jou veel geduld, veel tijd en een flinke dosis uithoudingsvermogen om de daarmee gepaard gaande frustratie te verdragen.
Er is zoveel, dat geregeld moet worden, dat je misschien denkt dat je het niet aankunt. Vertrouw er maar op, dat je het wel kunt. Laat je niet van de wijs brengen door de vele details.
Richt je aandacht vooral op wat je ondersteunt en minder op wat je vreest, wat jou bedreigt of wat jou tegenwerkt. Je staat hierin niet alleen, je wordt echt ondersteund. Laat je niet leiden door faalangst, dat is absoluut niet nodig. Mediteer op dit thema, in jouw stilte komt de wijsheid aan de oppervlakte.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een herfstwandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij

■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een zomerse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie

Hoewel er in de vormen misschien nog weinig te zien is, ben je “hoogzwanger”.
Gedraag je dan ook zo: Voorzichtig, zuiver, in rustige en geduldige verwachting. Wacht op “ontsluiting” en houd de spanning uit. Besef dat het erom gaat, dat de dingen vorm krijgen: Dat is een autonoom proces en hoe minder jij je daarmee bemoeit, hoe beter het zijn loop heeft.
Blijf in je middelpunt. Trek er niet op uit en houd het vertrouwen, dat de vragen op je af komen: Jij bepaalt jouw spel.
◙ Wat moet jij ervoor doen of laten om te leven als een “zwangere vrouw”?
◙ Wat zijn zaken of mensen, die je onrustig maken en afleiden: Lukt het jou je daarvan los te maken?

Schouw (observeer en neem waar) vanuit jouw geweten. Het gaat om het laten ontstaan van een “ademende” structuur. De discipline, die daar inherent aan is, ondersteunt je in wat in deze periode vorm gaat krijgen.
◙ Kun jij onbevangen observeren en waarnemen?

◙ Of trek je al heel snel conclusies en plak je al gauw “labels”?
◙ Kun je voorbarige conclusies en “labels”, die achteraf onterecht bleken, vervangen voor terechte versies, die de waarheid eer aandoen?

Wees je bewust van je geestdrift voor dingen, maar besef ook dat er nog een langzaam proces van kristallisatie moet plaatsvinden, dat de hele winter zal duren. Het gaat in deze tijd over jouw “kiemen”, die pas het volgend voorjaar vormen zullen kunnen krijgen.
◙ Lukt het jou om te midden van de details het geduld op te brengen en de focus te houden op wat jou werkelijk bezielt?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.