Meditatie en Visualisatie


Meditatie

Mediteren is eigenlijk een hele eenvoudige praktijk, maar toch zo moeilijk om er mee te beginnen of om er mee door te gaan. In principe kan iedereen het. Het is toegankelijk voor iedereen, die het wil doen. Het is niet meer of minder dan zitten op een kussen, op een bankje of op een stoel. Of als dat niet comfortabel is, dan kan het ook liggend op een matje.

Wat wel belangrijk is, dat is dat je mediteert met wat er op dat moment in jou aanwezig is: wat je voelt, wat je denkt, met al jouw lichamelijk gemak en ongemak, dus met alles wat je op dat moment (hier en nu) 

maar kunt ervaren. Meditaties kunnen zowel individueel als aan een groep aangeboden worden en vinden plaats onder begeleiding van klanken, daarnaast zijn er ook perioden van stilte. 
Bij geleide meditaties wordt aan het begin een tekst uitgesproken met begeleiding van klankschalen of andere klank instrumenten, maar bevatten uiteraard ook perioden van stilte. 

Visualisatie   (Visuele meditatie)

Uit de psychologie is bekend, dat kleuren en beelden een indringende invloed hebben op de psyche en het bewustzijn. In de diepere lagen van ons bewustzijn ligt een beeldenwereld vol complexe symbolen en archetypen, iets wat we alleen beseffen wanneer we ons een (betekenisvolle) droom kunnen herinneren. 
Met behulp van visuele meditaties kunnen wij ons leven verrijken, niet alleen wat betreft vitaliteit, gezondheid en gemoedsrust, maar ook en vooral in relatie met wat wij zelf ten diepste zijn, zoals wij dat in perioden van stilte en in helderheid kunnen ervaren.
Visuele meditaties kunnen zowel individueel als aan een groep aangeboden worden. Bij deze vorm van meditaties wordt altijd een tekst uitgesproken en gebruik gemaakt van klank instrumenten, symbolen en objecten. 

Training en Opleiding gevolgd door Henk Mosterdijk

■  De 3-jarige ITIP-Opleiding
Bij het ITIP heb ik De Opleiding gevolgd in de periode 2015-2018. In dit studietraject heb ik ervaring opgedaan in het verzorgen van meditaties, van visualisaties en van opstellingen voor het verklaren van dromen. 
■ Opleiding Klankschalen & Begeleide Meditaties & Klankbad
Bij Hilda Postema in Lelystad (Centrum Meditatieve Ontspanning) heb ik deze opleiding gevolgd op 23Feb2020 en 24Mei2020.