Zomer Periode:  
5 mei - 7 augustus
Zomer Deel:   3 van 3
7 juli - 7 augustus
Thema: Consolidatie van contacten in de buitenwereld


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Zomer 3 van 3:
7 juli - 7 augustus
Bestendiging van contacten in de buitenwereld
Omgaan met tegenbeweging


Dit is een periode, waarin je aan je eigen creatieve impulsen en aan al wat je verworven hebt, een zachte rijpheid toe kunt kennen. 
Ga daarbij  zeer voorzichtig een stap voor stap te werk. Vraag je af wat je eigen zwakheden zijn en probeer die te verbeteren.
Maak je sterke punten nog sterker.


Pas op voor verleidingen, die in deze periode op de loer liggen. Als je niet zeker weet, of iets een nieuwe uitdaging of een verleiding is, neem dan echt de tijd om dit te onderzoeken. Je zult je dan ook echt in de details moeten verdiepen. 

Wat er aan potentieel in het eerste halfjaar is opgebouwd, begint nu zichtbaar te worden in verschillende vormen in je leven of werk.
Koester die nieuwe vormen en voed hen met grote zorgvuldigheid en met veel geduld en toewijding. Ga niet te snel tot handelen over en wees je bewust van de verleidingen, die zich voordoen.
In het algemeen is dit de energetische maand, waarin de expansie ongehinderd plaats kan vinden.


November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten - Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Ongehinderde groei en ontwikkeling in een overvloed aan licht

Dit is de periode van een snelle en ongehinderde expansie. Deze expansie is als de zon, die opkomt boven de aarde en die alles op onze planeet verwarmt en omgeeft met een helder, heilzaam licht. Alles wat leeft, kan zichzelf vernieuwen onder deze omstandigheden.
De grote hoeveelheid licht zorgt ook voor ontdekkingen en voor dagende inzichten: "Het licht zien!". Maar ook duistere zaken komen aan het daglicht, want "Alles wordt belicht!".

Door het licht en door ons gericht zijn op de buitenwereld komen wij ook tot die inzichten, waardoor wij in een harmonische samenwerking effectiever en efficiënter kunnen werken en functioneren. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over het behalen van materieel voordeel. Het gaat over het inzicht en het overzicht, wat te doen valt en wat reëel haalbaar is. Dat is ook ontwikkeling en vooruitgang.

Het zal met de uitvoering van jouw plannen afwisselend mee en tegen zitten. En als je voor je plannen de steun van anderen probeert te krijgen, dan is de kans groot, dat zij jou niet meteen vertrouwen. Maak daar geen punt van!
Je kunt dan het beste eenvoudigweg volharden in het goede en opgewekt blijven. Je blijkt het echt ook allemaal op eigen kracht te kunnen volbrengen: Je hebt dan alleen wat meer tijd nodig.

Maar … als je in de gelukkige omstandigheden komt, waarin jij steun ontvangt van anderen, dan vormen zij het draagvlak waarop jij kunt steunen. Zo kun jij het speerpunt zijn bij het uitvoeren van jouw plannen. Daardoor zal jouw laatste rest onzekerheid verdwijnen en kun jij op weg gaan.

2] Wees alert op de eerste tekenen van kristallisatie van jouw kiemen - Evalueer je eigen gedrag
De kiemen (intenties, plannen), die vanaf januari dit jaar in jou ontwikkeld zijn,  zullen binnenkort in verschillende situaties vormen aan gaan nemen.
Wees alert tijdens dit proces: Denk hierbij aan de metafoor van het “Ontstaan van kwetsbare rijp” aan takken”. Bij het zien van rijp, weet je dat de winter in aantocht is. Het is een beginnende kristallisatie van iets, dat eerst vloeibaar was. Rijp is al ijs, maar nog heel teer, en het heeft nog geen definitieve vorm aangenomen.
Zo gaat dat ook bij de ontwikkeling van je kiemen. Ga dus daarom in deze periode heel omzichtig te werk. Laat verkeerde dingen, hoe klein ook, zich niet verder ontwikkelen, want die vervuilen de nieuwe kiemen. Onderken je zwakheden en schud die af. Maak je sterke punten nog krachtiger. Op die manier kun je in deze tijd je gedragspatronen wijzigen
Gedragspatronen kunnen eenvoudig ontaarden in ingesleten gewoontes, het is noodzakelijk waakzaam te zijn bij te vanzelfsprekende routines. Daarom is het raadzaam om voor het zover is, er nog eens goed bij stil te staan en je gedragingen eens goed onder de loupe te nemen en te evalueren.


3] De grote lijnen zijn nog niet zichtbaar - Pas in deze periode op voor verleidingen

In jouw kiemen zijn de grote lijnen nog niet zichtbaar. Het gaat nu over (ogenschijnlijke) details, want de grote lijnen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd en dus nog niet (goed) zichtbaar.In deze periode kun je blootgesteld worden aan verleidingen. Wanneer je die niet kunt weerstaan, omdat ze je sterk aantrekken en heel prettig lijken, zal dat later voor problemen kunnen zorgen. Het wordt vooral lastig, als die verleidingen de indruk wekken een lang gekoesterde wens in vervulling te kunnen laten gaan. Dit geldt niet alleen in relaties met andere mensen, maar ook voor ideeën, waarvan je denkt dat ze de oplossing zijn voor jouw problemen. Als je binnen of buiten jezelf een slecht of destructief element ontdekt, is het van belang, dat je er direct wat aandoet en het onder controle krijgt. Ook als je denkt, dat het geen kwaad kan of wanneer je het zelfs wel grappig vindt. Het is bekend, dat als een kind niet vroeg leert, dat het zich aan bepaalde regels moet houden, het zich later verwend en lastig gaat gedragen.

4] Breng Yin en Yang in balans in je gedrag. Houd de Vis (Yin symbool) in de Kom

Je zult langzaamaan merken, dat je zelf weinig invloed hebt op het proces rond de vormgeving van je kiemen. Toch moet je er met je aandacht bij blijven en niet alles op zijn beloop laten: Dus wel bewust aanwezig zijn in dit proces. Het lastige is om daarin een goede balans tussen yin en yang gedrag te vinden. Blijf dus alert voor te yin gedrag, dat is een houding van laat maar waaien, van afwachten en van het is allemaal wel best zo. In China kent men een gezegde hiervoor: “Houd De Vis In de Kom!”. Als je merkt, dat je dit gedrag gaat vertonen, moet je er wat aan doen en voorkomen dat je gedrag doorslaat naar yin.
Dus: “Stop De Vis Terug In de Kom!".

Nadere toelichting op Vis als Yin symbool:In china is de vis het symbool van het donkere, yinne principe. Dat donkere is een zaak, die alleen jou aangaat, daar dient niemand zich ongevraagd mee te bemoeien. Een mens kan niet zonder instinctieve gevoelens en drijfveren. Maar houd het instinctieve wel in bedwang, want “Eenmaal losgelaten kan het zijn slechte kant teugelloos ontplooien”.
Vandaar “Houd de Vis In de Kom!”.

Verder nog een belangrijk detail: In de vorige tekst (3]), gaf ik aan dat er nog geen grote lijnen zichtbaar zijn in jouw kiemen. En dat het dus nog steeds om details gaat en dat je op moet passen voor verleidingen. Toen (op 9 juli) zat dit proces in de impuls van deze energetische maand en nu zit het ook in de energie van deze periode. Dat betekent, dat de impuls veel krachtiger geworden is en dat het dan ook door de mensen zo ervaren zal worden.

5] Je weet precies wat je moet doen vanuit rust en balans.
Nu speel je (nog) geen rol in de ontwikkeling van jouw kiemen.

Deze energetisch maand zul je wellicht als rommelig ervaren en ervaren hebben, omdat je met je bewuste wil zo weinig kunt doen. Eigenlijk moet je vooral afwachten wat er gaat komen. Zie dit dus niet als een dwaling. Het hoort bij deze tijd. In voldoende rust en balans weet je precies wat goed en juist voor je is. De kiemen voor je vormgeving zullen zich evengoed eerst door rust verder moeten ontwikkelen en versterken. Heb vertrouwen.

Het is net alsof je jezelf opnieuw moet ontdekken!
Vertrouw erop, dat de mogelijkheden tot vormgeving zich als vanzelf zullen aandienen. Hoe dat precies zal gaan, wordt in deze periode nog niet duidelijk. Observeer met verwondering, hoe dit proces zich in en via jou zal voltrekken.

Vanuit je essentie zullen weer andere vormen worden voortgebracht. Het is een autonoom proces, waarin jezelf dus geen rol speelt. Het enige wat je kunt doen, is toelaten wat er gebeurt. Dit gegeven zal zich in de komende twee weken uitkristalliseren.
Wel met de kanttekening, dat jouw gedrag niet teveel naar Yin moet doorslaan, zie mijn post van 16 juli met aandacht voor het gezegde “Houd de Vis In de Kom!”.

Het gaat nu niet, zoals in januari, over de terugkeer van levenskracht als potentie, maar over de terugkeer van levenskracht voor het vormgeven van je kiemen in het hele gebied van je leven en van je werk.


Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een zomerse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij

■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een zomerse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie

In de tweede helft van de energetische julimaand begin je de eerste inzichten te krijgen in wat voor jou de werkelijke prioriteiten in jouw leven zijn. Dan zal duidelijk worden, hoe je deze tot in december vorm zal moeten gaan geven.
Zij bepalen de hoeveelheid tijd en aandacht, die je eraan moet geven.
■ Welke inzichten beginnen al bij jou te dagen? Zijn er al mensen, die zich hierbij al aan willen sluiten?
■ Let op jouw timing! Je moet niet teveel in één keer willen!
■ Leg je prioriteiten vast en werk daar stap voor stap aan!

Laat alles, wat je in de eerste helft van dit jaar verworven hebt, nu bezinken. Het zal binnenkort vorm aan gaan nemen in verschillende situaties. Daar gedragspatronen eenvoudig kunnen ontaarden in ingesleten gewoonten, is het noodzakelijk waakzaam te blijven op te vanzelfsprekende routines.
■ Welke slechte gewoontes signaleer je nog bij jezelf?: Kun je die afleggen?
■ Welke van jouw kwaliteiten kun je nog best versterken?

Laat je niet verleiden. Dit is de maand van de zwoele nachten, waarin het driftleven gemakkelijk de overhand kan krijgen.
Wees waakzaam voor te yin gedrag, dat is een houding van "laat maar waaien", van "laissez faire", van alles op zijn beloop laten en van vergetelheid. Als je voelt, dat dit in jou de kop opsteekt, kom dan direct uit deze passiviteit en kom weer in actie.
Met het hierboven genoemde "driftleven" wordt niet alleen verleiding bedoeld: Het betekent ook voortplanting en vruchtbaar zijn in de brede betekenis van de termen.
■ Waarin ben jij vruchtbaar door creatief te zijn, door nieuwe ideeën te ontwikkelen?
■ Wat doe jij aan het voortplanten of doorgeven van jouw energie en aan het inspireren van anderen?

Het is passend en gewenst om je te identificeren met de vormen, die nu in jou opkomen.
Welke opkomende vormen herken jij al in jou?
Het wonderlijke en paradoxale is wel, dat in deze tijd midden in de overvloed aan groei, bloei en rijping, toch ook de eerste tekenen van onontkoombaar verval zich aandienen. Hier en daar wordt het groen in de natuur al wat minder fris. Van de klimroos in onze achtertuin zijn alle bloemen al lang uitgebloeid en als sneeuwvlokken naar beneden gedwarreld om plaats te maken voor de bottels, terwijl enkele rozenbladeren aan het verkleuren zijn. Grassen vergelen in zonnige bermen. 

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.