Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
Lente Deel:   1 van 3
4 feb - 4 mrt
Thema:   Organische groei van binnen -
                 Verdieping van de verbinding met je bron


De Lente …


Wat tijdens de winter in je binnenwereld opgebouwd is, kan nu naar buiten komen: De expansieperiode van het jaar neemt een aanvang.

De Lente is één en al ontwaken en openbarsten. Het is de dageraad van het jaar, nieuw en fris en vol beloften. Maar dit ontwaken gaat niet zonder slag of stoot: Het is ook een worsteling. Dat wat opkomt, is nog kwetsbaar en kan gemakkelijk gestoord of zelfs vernietigd worden.

De grootste aandacht dient daarom gericht te zijn op verder worteling en vanuit die worteling op een groei naar buiten, die de eerste vormen voortbrengt. Hierbij werken de uiterlijke omstandigheden en de innerlijke menselijke staat van zijn soms mee, soms tegen.
Als het leven werkelijk vorm krijgt, is dat een reden tot dankbaarheid.

In de lente komt steeds meer vitale energie vrij, die zich een weg naar buiten baant en een vorm zoekt. Die vitale energie dient wel onder controle gehouden te worden en mag geen losgeslagen eigen leven gaan leiden. Het gaat over een vanzelfsprekende ontvouwing naar buiten van hetgeen er binnenin gegroeid is. Daarbij is dosering belangrijk: Niet te snel en niet te traag, niet te hard en niet te zacht.

Aan het einde van de lente, als de vormen er zijn, kunnen zich de eerste confrontaties met de buitenwereld voor gaan doen. Ook daarin gaat het over controle en dan vooral over het vaststellen en handhaven van de eigen grenzen.
De kleuren komen terug, niet alleen buiten, maar ook in jezelf. Er valt weer van schoonheid te genieten.

Hieronder enkele afbeeldingen uit het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt, waarop deze mindfulness training gebaseerd is.


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 1 van 3:
4 februari – 4 Maart:
Organische groei van binnen   -   
Verdieping van de verbinding met je bron


Na de expansiefase, contractiefase en rustfase … de ontwikkeling van je kiemen
De “energetische” februarimaand is het begin van het nieuwe seizoen: De Lente.
In de doorgaans meest stille periode van het jaar, de kerstperiode, heb je wellicht het autonome proces kunnen ervaren, dat door je heen gaat. Je bent daarbij dan ongetwijfeld ook je persoonlijkheid tegengekomen. De persoonlijkheid wil zich er altijd mee bemoeien, wil vooral controleren en kan zo de autonome stroom tegenwerken.

We kunnen nu pas goed zien, dat de afgelopen periode (Kerst – 04Feb) een omslagperiode is geweest. De boodschap, die hierin verborgen ligt: Van binnenuit komt het licht vanzelf terug. Daarom moest je in die periode op jezelf blijven.

Het is zoals bij de ademhaling, waarin de dingen worden opgenomen en geassimileerd: Inademen is de expansiefase: Uitademen is de contractiefase. Daarna is er rust. Maar in rust zijn we er meestal met onze aandacht er niet meer echt bij. Dat wat in de eerdere fasen nog niet is gezien en opgenomen, komt juist dan naar boven. Daar valt niets aan te doen of te willen, het overkomt je gewoon!

Het is een vast gegeven: In de leegte komt dat, wat nog niet aan de orde is geweest, naar boven. Dus als je wilt ontdekken wat bij jezelf nog niet in orde is, wordt dan stil. Wat om aandacht vraagt, is hetgeen, waaraan je nog werk te doen hebt.

De Naderende Lente – Wat wil er nu van binnenuit geboren worden?
Er zijn misschien al tekenen van de naderende lente, zeer waarschijnlijk heb je dat al waargenomen. De dagen worden langer. De bomen en struiken botten uit. De vogels laten zich weer horen en het wordt warmer.

Een bijzonder kenmerk van deze periode is, dat het lijkt of de tijd vliegt. Dit vraagt van je, dat je met je bewustzijn weer helemaal terug in deze tijd komt, in dit seizoen, in deze energie.

Het maken van contacten met de buitenwereld is nog lastig, maar van binnen komt er iets op: Een impulsbeweging. Je moet daar ruimte voor maken: Het is goed om daar stil bij te staan: Wat wil er nu van binnenuit geboren worden? Daar zal je deze maand vooral mee bezig zijn.

Kiemen: ... het aannemen van vormen ... het bezitten en gebruiken van structuren

In deze maand ontvouwt zich iets: Dat zijn kiemen, die vormen aan willen nemen en die structuren nodig hebben.
Daarom is het goed stil te staan bij dat, wat zich in jou gaat ontvouwen en wat om een vorm begint te vragen.

Het heeft nog nauwelijks vorm, maar het begint al wel contouren te krijgen: Vaak in vage beelden of termen, soms in een concreet idee. In ieder geval wordt het tipje van de sluier steeds verder opgelicht. Wees je er dan van bewust, hoe je daarmee omgaat: Doe het heel rustig, zorgvuldig en beheerst. Let er wel heel goed op, dat je de kiem niet negatief beïnvloedt of beschadigt en dat je de kiem niet uit de bodem trekt.

Je hoeft eigenlijk niets anders te doen dan ruimte te geven aan dit autonome proces. Gras groeit echt niet harder door eraan te trekken. Wel kun je eens nagaan, of je er al iets over kunt vertellen.

Daarnaast ontvouwt zich van binnenuit een structuur. Meestal denken we, dat structuur van buitenaf moet worden aangebracht. Maar van binnen is die al aanwezig: Denk bijvoorbeeld aan het nog helemaal opgerolde blad van een nieuw, ontspruitend varenblad, aan de bloesemknoppen van de bomen, aan de nerven van een nog opgevouwen blad.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken
Het gaat in deze periode over de verbinding met je innerlijke bron en over hoe je die gebruikt en onderhoudt. Je bron is het beginpunt van jezelf en het meest onveranderlijk aan jezelf, het toont, wie jij ten diepste bent. Voor jezelf en voor anderen is die niet direct zichtbaar. Je kunt daarover ook niet direct en duidelijk iets aan een ander vertellen. Alleen door je bewust te worden van jouw invloed en je uitwerking op anderen en door op te merken wat je teweegbrengt, kun je dieper tot je eigen wortels doordringen.

In deze periode is het daarom nodig, goed te letten op wat je werking op anderen is en wat je voor anderen betekent.
Daarbij dien je diep in jezelf af te dalen. Als wij hierbij de metafoor “de waterput” gebruiken, dan moet voor het afdalen het touw (van de putemmer) lang genoeg zijn. Wanneer het touw te kort is, kan het water in de bron niet bereikt worden. Oppervlakkige zelfreflectie leidt dus nergens toe.

Het gaat hierbij niet over je rol in een complexe samenleving (de stad), maar over je werking veel dichter bij (en vooral in) eigen huis. Dit zelfonderzoek kan behoorlijk confronterend zijn.Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een lente-wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een lente-wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.
- Zie je ook tijdens het wandelen, dat het licht en de kleuren terugkomen?
- Ervaar je ook, dat de levensenergie in jou en buiten jou (de omgeving, de natuur) weer gaat toenemen?

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Kijk naar een film met een relevant thema
De film “Spring, Summer, Fall, Winter … And Spring” is een afschildering van een leven in vijf hoofdstukken. De lente toont geboorte en dood; in de zomer heersen liefde en obsessie; in de herfst is er pijn en woede en in de winter leegte en vrede.Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval ...
Klik hier om naar het Spiritueel Filmhuis te gaan voor meer informatie over deze film en om het te kunnen bekijken.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou ook een Schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." om het meer van toepassing voor deze periode te maken, kunnen vervangen in (enkele suggesties): 
"Als ik de leegte in ga, dan ...
".
"Als het licht en de kleuren terugkeren in het leven, dan ...".
"Als ik in een ander licht kom te staan, dan ...".
"Als ik afdaal in de "waterput" (naar mijn bron), dan zie ik op de bodem ...".

[Optie 2]   Je zou een Regenboog-Meditatie kunnen gaan doen. Met deze visualisatie (visuele mediatie) worden de chakra’s gestimuleerd door het visualiseren van de Regenboog-kleuren. Klik hier voor de Regenboog-Meditatie.

[Optie 3]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Optie 4]   Je zou een Visuele Meditatie kunnen doen. Na een tijdje in een zitmeditatie gezeten te hebben (dus na een totale ontspanning en aarding) visualiseer je, dat je onder water afdaalt in een waterput. Je kunt onder water gewoon vrij ademen. Langzaam daal je af in een waterput en je laat je verrassen, wat je daar op de bodem aantreft: de schat van jouw bron

[Optie 5]   Om de verdieping van de verbinding met je bron te kunnen realiseren, moet je ook kunnen vertrouwen op je innerlijke leiding: je innerlijke weten. Je zou hiertoe het Hypnose Script (vergelijkbaar met een Geleide Meditatie) van Jeroen van Buuren (Divinefulness) kunnen volgen met als titel "Zo Kun Je Vertrouwen Op Je Innerlijk Weten". Klik hier om deze meditatie te volgen op Facebook

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie
■  Leg je oor, zorgvuldig en voorzichtig, eens te luisteren bij één of twee kiemen en benoem die dan.
■  Hoe verloopt het proces van ontvouwing van de kiemen tussen nu en begin maart?.
■  Kun je ervan afblijven? Hoe raakte je uit het proces en hoe voegde je je er weer in?
■  Wat is het effect van het ervaren van de kiemen op de lopende zaken, of anders gezegd: Hoe vindt bij jou de wisselwerking tussen kiem
    en continuïteit plaats?

■  Wat heeft het innerlijk groeiproces van de afgelopen 3 maanden je opgeleverd?
■  Wat heb je op dit vlak de komende lente en zomer te doen?
■  Wat zie je als jouw onuitputtelijke bron?   Vertrouw erop, wat er direct in jou opkomt, dus geen valse bescheidenheid. 
■  Wat heb je te doen om jouw onuitputtelijke bron te voeden en te onderhouden?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 
Klik hier voor contact