Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
Lente Deel:   2 van 3
4 mrt - 5 apr
Thema:   Bezieling en vorm verbinden


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 2 van 3:
4 maart – 5 april:
Bezieling en vorm verbinden


Wat wordt in deze Periode van Jou Gevraagd?
In deze periode onderzoek en verken jij als creatief mens jouw talenten en begin jij jouw mogelijkheden te zien. Daar ben jij de hele dag mee bezig: Jij bent er gewoon vol van.

Deze tijd vraagt, dat jij jouw deskundigheid en vakmanschap volledig inzet. Dat betekent, dat je rustig en bekwaam doorwerkt, zonder nog al te veel uit te zijn op resultaat en uiterlijk vertoon. Zo kun je ook diplomatiek in de buitenwereld optreden.

Hoe gaat het met Jouw Kiemen?
De kiemen, die in januari zijn opgekomen en die in februari in de wereld en in contact met de mensen zijn gebracht, krijgen nu werkelijk vorm.
Het is nu dan ook van belang zo perfectionistisch mogelijk te zijn, want alles wat nog niet deugt, wordt ook in die eerste vorm ingebakken.

Een periode van Harmonie en Balans!
Het is een periode van harmonie, zowel in de natuur als in jou als mens. Je kwaliteiten en talenten nemen nu een eerste vorm aan. Je hebt de mogelijkheid iets groots tot stand te brengen en daarmee til je je leven naar een hoger plan.

Wel dien je voortdurend aandacht te geven aan het bewaren van evenwicht in alles en dat kan lastig zijn. Alleen wanneer je dat evenwicht bewaart, ontstaan er definitieve vormen.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Bezieling en Vorm Verbinden: Toename van Energie – Vertrouw op Jouw Talenten – Aan Wie ben Jij wat Verplicht?
Het is voorjaar en alles wordt gevuld met nieuwe energie. Innerlijk voel je je krachtig worden, maar in de buitenwereld blijf je ontvankelijk.
Het mannelijk principe (Yang) maakt zicht in deze periode ondergeschikt aan het vrouwelijke (Yin). Alleen zo zullen jouw impulsen door de wereld ontvangen worden. Vertrouw op je talenten en geniet ervan! Dan gaan de dingen als vanzelf.

Vraag je nu af aan wie je nu echt verplichtingen hebt en vraag je ook af aan wie je geen verplichtingen hebt. Ten opzichte van die laatsten mag je je wat speelser gedragen. Leef pretentieloos en geniet van de opkomende energie van de lente. In feite kom je niets tekort. 

2] Bezieling en Vorm Verbinden: De Eerste Stappen op weg naar Vormgeving

Je kunt op kleine schaal al beginnen vorm te geven aan je inspiratie en aan je verlangens. Het gaat hierbij wel steeds om de juiste balans.
Om deze balans aan te geven wordt de volgende metafoor gebruikt: Het koken van water. Het vuur moet hoog genoeg opgestookt worden om het water warm te laten worden. Het vuur mag echter niet zo hoog opgestookt worden, dat het water over gaat koken, waardoor het vuur zelfs kan doven.

Dit evenwicht vergroot jouw werkingsveld. Maar ga daar ook weer niet te ver in, want het verval ligt op de loer.
Luister in deze ook goed naar jouw innerlijke leiding, jouw bron. Van binnen weet je alles en doe het vooral in jouw eigen tempo en op jouw manier. 

3] Voor de 2e week van Maart (8-14Maart): Dit is een periode vol creativiteit
Je gaat ontdekken en onderzoeken. Je gaat je talenten en deskundigheden toepassen en je gaat de uitwerkingen ervan ervaren. 
Houd je nu niet bezig met het verleden en benut de tijd goed, De kiemen, die in februari in contact zijn gebracht met de mensen, beginnen  
hun eerste vormen  te krijgen.

Je moet in dit proces wel zo nauwkeurig en perfectionistisch mogelijk zijn, want alles wat "niet deugt" wordt in deze eerste vormen wel mee ingebakken. Waarschuwing: Raak niet bevangen door eerzucht of ijdelheid!.

Onderneem acties en werk vanuit het beste, dat je in je hebt: Je bron! Daarmee word je je niet alleen bewust van je talenten en capaciteiten, maar ook van wat je daarin nog te ontwikkelen en te trainen hebt. Probeer daar vorm aan te geven en benut je tijd tot het uiterste.
Ga bij jezelf ook na Wie en Wat Wel bij jou past en Wie en Wat Niet!

4] Voor de 4e week van Maart (22-14Maart): Dit is een periode observeren en diplomatiek gedrag
Door de toenemende energie in de lente krijg je misschien het gevoel, dat je al veel in de buitenwereld kunt gaan doen vanuit je inspiratie en met je eerste vormen (kiemen). Het advies voor deze periode luidt echter: “Onderneem Nog Niet Teveel!”. Als je wel veel onderneemt, dan kan het je krachten te boven gaan.

Je ziet de zaken nog niet in het juiste perspectief en het ontbreekt je nog aan voldoende visie en flexibiliteit. Je zit immers nog in de eerste ontwikkelingsfase.

Wordt dus niet te ambitieus: Wees heel behoedzaam bij het inzetten van je acties, anders kun je veel schade aanrichten.
Het is raadzaam in deze periode diplomatiek en tactvol op te treden: Goede aangename omgangsvormen passen geheel in de sfeer en energie van deze periode en zullen een bijdrage leveren aan een goed proces.

Treed gestrengheid en negativiteit met een glimlach tegemoet en zorg ervoor dat je ongeschonden uit allerlei precaire situaties tevoorschijn komt. Dat is al moeilijk genoeg. Veel meer valt er in de buitenwereld niet te doen. Dus: Voorkom anderen te irriteren en voorkom ruzies en conflicten.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdieping van de verbinding met jouw bron.
Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een lente-wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een lente-wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.
- Zie je ook tijdens het wandelen, dat het licht en de kleuren terugkomen?
- Ervaar je ook, dat de levensenergie in jou en buiten jou (de omgeving, de natuur) weer gaat toenemen?

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Optie 2]   Je zou een Visuele Meditatie kunnen doen. Na een tijdje in een zitmeditatie gezeten te hebben (dus na een totale ontspanning en aarding) visualiseer je, dat je onder water afdaalt in een waterput. Je kunt onder water gewoon vrij ademen. Langzaam daal je af in een waterput en je laat je verrassen, wat je daar op de bodem aantreft: de schat van jouw bron

[Optie 3]   Zowel voor het verdiepen van jouw band met jouw bron als om jouw bezieling met jouw bron in contact brengen, moet je ook kunnen vertrouwen op je innerlijke leiding: je innerlijke weten. Je zou hiertoe het Hypnose Script (vergelijkbaar met een Geleide Meditatie) van Jeroen van Buuren (Divinefulness) kunnen volgen met als titel "Zo Kun Je Vertrouwen Op Je Innerlijk Weten". Klik hier om deze meditatie te volgen op Facebook!

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.
Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie
■  Hoe is, na de afgelopen 3 maanden, Jouw Balans tussen Hemel (Inspiratie, Energie, Beweging) en Aarde (Stilte, Rust, Vormen)?
■  Hoe zorg je ervoor, dat je ondanks de Nieuwe Voorjaarsenergie toch Voldoende Ontvankelijk blijft?

■  Wat is Jouw Bron? Met welke Talenten en Kwaliteiten geef Jij daar Vorm aan?
■  Aan Wie heb Jij nu echt verplichtingen en Welke zijn dat: en aan Wie Niet?
■  Wat is Jouw Vak? Op welke Manier ben Jij daar Dienstbaar in?
■  Hoe ligt bij Jou het Delicate Evenwicht tussen Ruimte voor Nieuwe Kiemen en de Continuïteit van Jouw Bestaan?
■  Welke Verplichtingen heb Jij? Hoe Vrij ben Jij eigenlijk?
■  Jouw Vormgeving: Blijf Jij daarin Voldoende Trouw aan Jezelf, ofwel Helemaal Authentiek?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 
Klik hier voor contact