Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
lente Deel:   3 van 3
5 apr - 5 mei
Thema:   Wat dien je in de wereld te brengen?


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 3 van 3:
5 april - 5 mei:
Wat dien je in de wereld te brengen?


Keuzevrijheid in het Bepalen van Je Positie en Handelen
Je bent nu vrij om de door jou verkozen plaats in te nemen en de door jou gewenste activiteiten te ontplooien. Door speels met de dingen om te gaan, ontdek je nieuwe mogelijkheden, die waarschijnlijk aansluiten bij je recent ontloken kiemen. Grijp die nieuwe mogelijkheden, ook al lijken ze gewaagd. Waag de sprong!

De Impuls van deze periode: Opwinding en Geestdrift
Je handelen is direct verbonden met je bezieling, dat maakt je enthousiast en geïnspireerd. De keerzijde hiervan is, dat je in een roes van opwinding meegezogen kunt worden.

Naast dit enthousiasme gaat het in deze periode ook over het omgaan met details en het uithouden van frustratie. Routinematige zaken vereisen veel energie en onderhoud, terwijl in deze tijd de impuls er één van opwinding en geestdrift is. Dat kan heel lastig zijn.

Breng Balans tussen Jouw Creatieve Energie en Jouw Innerlijk Kracht
Dit is ook een tijd waarin je verantwoordelijkheid op je neemt en het gezag uitoefent, dat daar bij past. Daarbij moet je de kracht, waarmee je naar buiten optreedt, in toom houden door je innerlijke kracht. Dat geeft je autoriteit een zeer natuurlijke aard en die zal daarom door de buitenwereld (eenvoudiger) geaccepteerd kunnen worden.

De Eerste Vormen van Jouw Kiemen
Het is nu de periode om je kiemen, die intussen hun eerste vormen aangenomen hebben, mooi te maken. Uiterlijke schoonheid is van belang, omdat het de dingen aantrekkelijker maakt.

Uiterlijke schoonheid moet echter wel de essentie dienen: Het moet altijd met iets groters verbonden blijven, anders wordt het opsmuk en leidt het af van wat werkelijk belangrijk is. De vorm mag de essentie nooit in de weg staan, want via de vorm wordt de essentie uitgedrukt. Wanneer vorm de overhand krijgt, ben je bezig met imago, met indruk maken, en is de verbinding met de essentie vervaagd.

Inhoud en vorm moeten met elkaar overeenstemmen, in het algemeen geldt dat eenvoud het kenmerk is van het ware en zo geldt evenzeer dat eenvoud het ware kenmerk is van schoonheid.
Werkelijke vragen worden nooit met een beroep op schoonheid opgelost.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Wat Dien Je in de Wereld te Brengen?: De Laatste Afronding in de Vormgeving van Je Kiemen
Het gaat in deze periode over de laatste afronding van een “schone” vormgeving. Je probeert contact te maken met een grotere zuiverheid door je terug te trekken uit het wereldse gewoel. Je hebt misschien het gevoel, dat je maar weinig te bieden hebt en je voelt je wellicht beschaamd: Ik heb eigenlijk niets in handen waarmee ik echt voor de dag kan komen! Daaruit volgt de neiging je nog verder terug te trekken en je vormen maar helemaal niet te tonen.

Toch is dat niet juist: Je zult juist waardering krijgen, zeker voor je goede intenties en waarschijnlijk ook voor de vormen, waarmee je het mooi en aantrekkelijk maakte. Houd daarbij wel in het oog, dat er in een natuurlijke omgeving andere verwachtingen bestaan dan in een kunstmatige.
Mensen op het platteland gaan anders met elkaar om dan mensen in de stad. Al met al ben je op weg naar een grotere vervulling!

2] Wat Dien Je in de Wereld te Brengen?: Ga Je op de “Oude” Voet verder of Waag Je de Sprong?
De vaardigheden die je ontwikkelde bij de grondhouding van de vorige maanden, stellen je nu in staat tot een vrije keuze van je positie en van je activiteiten: Of je kiest ervoor om door te gaan zoals je bezig was, of je kiest voor de sprong naar een andere toestand. Beide wegen staan voor je open.

Het kan zelfs zo zijn, dat je een aantal facetten van je leven en werk continueert en in andere facetten de sprong naar een nieuwe toestand waagt. Het gaat dan om vernieuwing van continuïteit. Dit is de lijn van de vrije keuze!

3] In de 3e volle week van April gaat het om het Omgaan met Details en het Uithouden van Frustratie, terwijl de Impuls die van Opwinding en Geestdrift is
Onder deze omstandigheden vereisen routinematige zaken veel energie en onderhoud. Dat is lastig. Wel is het zo dat je innerlijke kracht zich in alle richtingen uitbreidt, maar door de vele details kom je voor je gevoel niet toe aan de hoofdzaken.

De verdere ontwikkeling van je kiemen is als een traag proces van kristallisatie in een afgesloten ruimte in de aarde, waardoor op den duur prachtige, grote kristallen zullen ontstaan.
Het kan zijn, dat er veel geregeld moet worden om een groot draagvlak voor je geestdrift en inspiratie te creëren. Dat vraagt geduld, veel tijd en een flinke dosis uithoudingsvermogen om de daarmee gepaard gaande frustratie te verdragen.

Als er veel geregeld moet worden, denk je misschien, dat je het niet aankunt. Maar vertrouw er op dat je het wel kunt. Laat je niet door de vele details van de wijs brengen. Focus je vooral op wat je ondersteunt, wat meewerkt en wat goed is. Je geniet echt steun! Laat je niet leiden door faalangst en niet op wat je ervaart als stagnerend of bedreigend. Dat is absoluut niet nodig! 

4] In de 4e volle week van April gaat het om Het Pad van de Leerling en Het In Toom Houden van het Opkomende Yang
Als je geen misbruik maakt van het vertrouwen, dat jouw omgeving je schenkt en jij op je eigen weg blijft, dan draag je verantwoordelijkheid. Het gaat erom, hoe je vanuit die verantwoordelijkheid invloed uitoefent. De naar buiten gaande kracht (Yang) moet in toom gehouden worden. Dan heb je op natuurlijke wijze autoriteit en zo word je door de buitenwereld geaccepteerd. Dit is jouw werking!
Zie voor meer informatie hierover in het eerste comment.

Vanaf deze energetische maand is er meer Yang dan Yin in de energie, deze ontwikkeling gaat door tot op 21 juni Yang op zijn hoogtepunt is. Dan is er voornamelijk of alleen maar Yang.

Overmoedig en arrogant gedrag leidt tot gezichtsverlies. Als je op je strepen gaat staan of als je gericht bent op overheersing en dwang, levert dat altijd moeilijkheden op. Het gaat in deze periode over het matigen bij het uitoefenen van jouw invloed:
De bekende valkuil is, dat je ego vanuit eigen belang met de macht aan de haal gaat. Dan wordt dat ingezet om anderen te overheersen of te dwingen.

Daarom moet je af en toe een pas op de plaats maken. Zo dwing je jezelf te zoeken naar de juiste dosering van jouw energie, die bij een bepaalde situatie past.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdieping van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een lente-wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een lente-wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.
- Zie je ook tijdens het wandelen, dat het licht en de kleuren terugkomen?
- Ervaar je ook, dat de levensenergie in jou en buiten jou (de omgeving, de natuur) weer gaat toenemen?

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Optie 2]   Je zou een Visuele Meditatie kunnen doen. Na een tijdje in een zitmeditatie gezeten te hebben (dus na een totale ontspanning en aarding) visualiseer je, dat je onder water afdaalt in een waterput. Je kunt onder water gewoon vrij ademen. Langzaam daal je af in een waterput en je laat je verrassen, wat je daar op de bodem aantreft: de schat van jouw bron

[Optie 3]  Je zou een Zitmeditatie kunnen gaan doen in de vroege ochtend vlak voordat de zon opkomt. Het is bijzonder om tijdens de meditatie de energie van de opkomende zon te ervaren. 

[Optie 4]   Je zou nog een andere Visuele Meditatie kunnen doen, die waarbij je een "Dwarrelend Veertje" visualiseert. Deze Visualisatie staat compleet beschreven op deze website: Klik hier!

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.
Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie
■  Wat zou je kunnen doen om dat wat je wilt uitdrukken, mooi te maken?
■  Wat is voor jou schoonheid in je leven en in je werk?
■  Wat moet jij doen om de juiste verhouding te vinden tussen inhoud en een mooie vorm?
■  Wat zou je doen als je vrij was? Dat ben je namelijk!
■  Wat helpt jou om als vanzelfsprekend (vol overgave, inspiratie en vertrouwen) in jouw flow te blijven?
■  Wat moet je doen of laten om voldoende geduld op te brengen?
■  Hoe doe je dat: Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden?
■  Hoe ziet jouw cliënt of deelnemer jou als “leraar”? Bevinden zich in een dergelijke feedback items, die jou verrassen en die jij van jezelf niet weet?
■  Besef jij, dat jij in de rol van “leraar” ook een “leerling” in jou hebt? Besef jij, dat een cliënt of deelnemer ook een “leraar” in zich meedraagt? Wat vind jij van deze wisselwerking?
■  Op welke manier oefen jij, vanuit je verantwoordelijkheid, invloed uit?
■  Hoe speel je het klaar je in te tomen, pauzes in te lassen en “natuurlijk” te blijven? Wat valt daarbij te verbeteren?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 
Klik hier voor contact