Winter Periode:  
6 nov - 4 feb
Winter Deel:   2 van 3
5 dec - 4 jan
Thema:   Afscheid nemen en afronden:
Rusten en mee-gaan


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Winter 2 van 3:
5 december - 4 januari:
Afscheid nemen en afronden: Rusten en mee-gaan


Niet teveel plannen tussen Kerst en 4 januari
Houd de dagen tussen de Kerst en 4 januari zo vrij mogelijk, want dit is de meest statische periode van het jaar. Start geen nieuwe activiteiten op, dat kun je pas het beste weer doen na 15 januari. Geef in plaats daarvan prioriteit aan het afronden en aan het creëren van rust.

Zie dus af van een overdaad aan leuke dingetjes gaan doen: Zoals klusjes, uitjes, die je misschien geneigd bent in te plannen tussen de Kerst en Oudejaarsdag. Vaak heb je er achteraf toch spijt van: Want eigenlijk was de conclusie na zo’n planning in deze periode altijd weer “het was weer toch te veel!”. In deze periode werkt het najagen van doelen en de wilskracht daarin zeer verstorend.

Het is in deze tijd niet mogelijk iets nieuws te beginnen. Ook grote beslissingen moet je nu niet nemen. Je kunt een en ander hoogstens overwegen, maar zonder direct naar een vorm toe te werken. Het is ook niet de tijd om stevig richting te geven. Je moet nu volgen wat er is: “Wie leiding neemt, verdwaalt. Wie volgt, vindt leiding” (I Tjing: Hexagram 2: Het Ontvangende).

Creëer rust en stilte
De tijdgeest wordt nu maximaal yin (I Tjing: Hexagram 2: Het ontvangende). Zoals buiten het licht minder wordt, verdwijnt uit alle materie de energie. Het is een tijd van contractie, terugtrekking, donkerte. verval en een psychisch tunnelgevoel.

Het is een periode van diepe rust, waarin je het leven kunt ervaren als een autonoom proces. Het kiest de meest natuurlijke weg. In die leegte laat het meest eigene van jezelf zich zien. Kortom: maak een eigen bedding, waarin voldoende rust en stilte heersen.

Blik op de nabije toekomst: De periode December - Februari
Blijf open staan voor wat zich in en om je heen voordoet, maar grijp niet in. Stel je als neutraal waarnemer op en laat je eigen belangen zoveel mogelijk los. Dit is een periode, waarin je volop de gelegenheid krijgt het vertrouwen te versterken in de eigen loop van de dingen: Je zult dit in januari en februari voor de ontwikkeling van je kiemen hard nodig hebben.

Je hebt in deze fase geen idee hoe je je zult voelen, wanneer in maart de krokussen weer boven de grond komen. Zo heb je ook geen idee welke kiemen van jou tegen die tijd uit de grond zullen komen. Daar heb je met jouw persoonlijkheid ook geen invloed op. Je weet het niet en dat moet je in deze periode open laten. Jij gaat nu dicht, maar je blijft ontvankelijk.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stot tot nadenken

Het thema in deze "energetische" maand is "Afscheid nemen en afronden: Rusten en Mee-gaan". Het zal dus deze maand voornamelijk gaan over: Kaal durven worden, de dingen overwegen, loslaten, de balans opmaken, afscheid nemen, reinigen, zuiveren, terugkeren naar je kerntaken en naar je kernvragen. Terugkeren naar binnen, naar het onvervreemdbare, naar het meest wezenlijke van jezelf.

Het onthechten van oude gewoonten, die niet meer dragend en zinvol zijn in het voortgaande leven. Ook het loslaten van oude beelden over jezelf, zoals je innerlijke tiran, maar ook beelden van hoop en verwachtingen voor de toekomst. Dit alles wordt de humus voor de groei die over een paar maanden plaatsvindt.

Deze periode vraagt een grote "IK"-loosheid. Dat is uiteraard heel bedreigend voor het ego. Daardoor kan de neiging ontstaan, dat het "IK" zich in iets vast gaat bijten en jou tot dingen opzweept, want je staat heel open. Het is dan alsof je plotseling aan iets verslaafd bent geraakt. De kunst is dit proces te doorzien en er direct van te onthechten (I Tjing: Hexagram 43: De Doorbraak) en terugkeren naar volgen, naar niet-weten, geen initiatief nemen en zorgen voor uiterlijke en innerlijke rust. 

Het uitvoeren van de onderstaande opdrachten kunnen hierbij zeker voor een grote steun zorgen. 

IN 1] In december komt er een tijd van diepe rust - Een periode van overgave zonder jezelf te verliezen - Blijf jouw kiemen omringen met positieve energie!

Het Scheppende (Yang), dat in de maand juni op zijn hoogtepunt was, en het Ontvangende (Yin), dat nu in deze energetische decembermaand optimaal aanwezig is, kunnen beschouwd worden als de Vader en de Moeder van alle processen in het universum.
Het Scheppende en het Ontvangende hebben voor ieder mens een niet te peilen diepte. In de I Tjing (Boek der Veranderingen) wordt het Ontvangende omschreven als “de standvastigheid met de kracht van een merrie”. In dit symbool wordt de kracht en snelheid van het paard verenigd met de zachtheid en dienstbaarheid van de koe.
Het Ontvangende is als de aarde, die alles draagt en openstaat voor het Scheppende, zodat alle wezens kunnen ontstaan en gedragen zullen worden.
Het gaat in de kern om overgave zonder jezelf daarbij te verliezen. In dit beeld van de Ontvangende is het de kunst om voornamelijk te volgen zonder veel eigen initiatief te ontplooien. In dit proces draait het om ontvangen, meebewegen, nederig zijn en veel toewijding.
In de komende periode is het dus gepast om in diepe rust te verkeren en om het leven als een autonoom proces te ervaren.

In de eerste week van januari zal er een verandering optreden in deze sfeer en in deze energie. Het is alsof je dan moet gaan lopen over takjes en blaadjes, waarop zich een laagje rijp bevindt. Rijp is een beginnende kristallisatie en heel kwetsbaar. Laat dus in deze periode negatieve dingen achterwege, hoe klein ze ook zijn, want deze zullen ondergronds doorwoekeren. Door negatieve invloeden zullen jouw kiemen “vervuilen”. Jouw kiemen zijn namelijk al aanwezig in de aarde en zullen zich in het komend voorjaar verder ontwikkelen. Blijf jouw kiemen met positieve energie omringen.

Opdrachten

Opdrachten voor deze periode
■  Maak een winterse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een winterse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij
Maak een tekening of een schilderij van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Op een andere webpage van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Meditatie rond Winterzonnewende
Vanaf 21 juni (Zomerzonnewende: Langste dag) naar 21 december zijn de dagen steeds korter en de nachten steeds langer geworden.
Op 21 december (Midwinter) ondergaan wij tijdens de langste nacht de Winterzonnewende, rond deze datum beleven wij de donkerste periode van het jaar en na deze datum gaan de dagen weer lengen.

De Winterzonnewende staat ook bekend als Yule, een Keltisch en Germaans feest. Met Yule wordt de geboorte van het licht met een feest gevierd. In de nacht van Midwinter is vuur heel belangrijk, want dat symboliseert de terugkeer van het licht (leven). Die terugkeer was heel belangrijk voor onze voorouders: Meer licht betekende meer zon, meer warmte en meer blijdschap en een nieuwe groeiperiode voor de gewassen. Lange tijd was het voor de mensen ook maar de vraag of het licht echt terug zou keren, het was toen voor hen een spannende periode.

Het is in ieder geval een overgang naar een nieuwe fase, waarin de sluier tussen “onze” dagelijkse wereld en de spirituele wereld heel dun zou zijn. Waardoor het makkelijker is om in contact te komen met zoals de Kelten dat zo mooi zeggen “De Andere Wereld”, wat onder andere tot uiting komt in het ontvangen van meer dromen dan wat we normaal gewend zijn.
Een mooi moment voor een meditatie voor jezelf, voor iedereen die we meer licht, liefde, geluk, gezondheid, vertrouwen en kracht toewensen en voor een wereld met meer stabiliteit, begrip en compassie.

Zelf ga ik in ieder geval om 20.20 u op 21-12-2020 een meditatie van 30 minuten doen, omdat ik weet, dat er veel mensen in Nederland dit ook gaan doen op dat tijdstip. Zo vormen wij gezamenlijk een energieveld, waar veel kracht van uit gaat en die kracht is nodig om onze intenties vorm te geven en in de wereld te zetten.

Meedoen aan deze collectieve meditatie is heel eenvoudig. Je hoeft je alleen maar te richten op het bovengenoemde thema én je te verbinden in gedachten en energie met allen, die ook meedoen hieraan. Neem waar zonder verwachtingen vooraf wat in jou opkomt en laat dat in jou ontstaan en ontwikkelen zonder oordeel. Misschien ontvang je mooie gedachten of beelden, die je mee kan nemen in deze donkere periode. En besef, dat alleen al jouw deelname en inbreng waardevol is, een belangrijk onderdeel van een groter geheel.

Volgens astrologen vindt op 21Dec namelijk niet alleen de winterzonnewende plaats, maar ook de grote conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Dit zal de toon zetten voor het jaar 2021 en een nieuwe cyclus van 20 jaar aankondigen. We gaan een periode van vernieuwing en samenwerking tegemoet, waarbinnen we meer met elkaar verbonden en ruimdenkender kunnen worden en ons kunnen bevrijden van strakke, benauwende regels en wetten.

Een prachtig moment dus voor een collectieve meditatie: Voor onszelf, voor iedereen die we meer licht, liefde, geluk, gezondheid, vertrouwen en kracht toewensen én voor een wereld met meer stabiliteit, begrip en compassie.
Wij mediteren ook om achter ons te laten, wat ons niet langer past, en om stil te staan bij wat we tot groei en bloei willen laten komen in onszelf en in ons leven.

Je bent van harte welkom, als je je bij deze collectieve mediatie aan wilt sluiten.

Natuurlijk kun je op elk gewenst moment mediteren in de vorm en sfeer, die jou het beste past. Mediteren in deze periode met zijn bijzondere energie is van harte aan te raden. Je zou kunnen mediteren bij een brandende kaars, dat dan symbool staat voor (nieuw) leven. Je zou ook kunnen mediteren op 22 december bij zonsopgang, dat is ook een heel bijzonder moment in deze periode.

Plan een mini retraite in stilte
Neem een moment voor jou alleen en reserveer voor jezelf 1 uur, 2 uur, een halve dag of een hele dag om in stilte en zonder prikkels door te brengen. Een mini retraite voor jou alleen en als je het samen met anderen wil doen, dan moet je het afspreken, dat er onderling niet gesproken wordt. Dat laatste is een uitdaging, want mensen zijn sociale wezens en de verleiding is groot om wat te zeggen en contact te maken in gezelschap. 

Voor een stilte retraite moet je niet alleen stil zijn, maar je moet ook alle input stoppen, daarmee stop je de prikkels vanuit de buitenwereld.
Zo kun je terugkeren naar binnen, naar het onvervreemdbare, naar het meest wezenlijke van jezelf. Dan komt jouw ziel aan het woord en dan komt er vanzelf output. Dan komen vanuit jouw kern emoties en gedachten naar boven, maar ook ideeën wat je echt graag wilt doen: Activiteiten, die jou bezielen en waar jouw ziel behoefte aan heeft. Bij verdriet of boosheid, dat je voor langere tijd hebt weggestopt en genegeerd, kunnen de vrijkomende emoties tijdens een langere stilte retraite soms confronterend zijn. Schrik daar niet van! Het is alleen maar goed, dat dit vrij mag komen en losgelaten kan worden. 

Het kan flink wennen zijn om voor het eerst een stilte retraite te ondergaan. Het kan ook heel confronterend zijn om te ervaren, wat er in jou leeft en waarvan jouw ziel vindt, dat je daar mee in contact moet komen. Eigenlijk ervaart iedereen zo'n stilte retraite achteraf als een aangenaam, warm bad, dat zowel lichamelijk als geestelijk reinigt. Iedereen, die het ervaren heeft, verlangt er weer naar om het stil te laten worden: Om je heen en in je. 
Na een meerdaagse stilte retraite is het van belang om jezelf weer te laten wennen aan het "normale" (rumoerige, prikkelvolle) leven. Je moet dan weer even geleidelijk uit de "Bubble" tevoorschijn komen. Voor sommigen kan dit gewenningsproces ook nodig zijn na een halve of hele dag in stilte geleefd te hebben. 

Hieronder wordt een toelichting gegeven, wat er onder "Input" en "Output" verstaan wordt.
Input: Lezen, tv kijken, film kijken, muziek luisteren, naar de radio luisteren, naar andere mensen kijken en luisteren, bezig zijn met je mobiel, iPad, laptop, pc, etc.
Output: Wandelen, hard lopen, yoga, tai chi, eten koken, tuinieren, muziek maken, in bad gaan, mediteren. 

Let op je dromen
In deze periode ben ja la sowieso ontvankelijker dan in de rest van het jaar, maar tijdens de "Heilige Nachten" is dat nog sterker. Na de Kerstnacht volgen de “12 Heilige Nachten”, dus vanaf de Kerst tot aan de Driekoningen. Van oudsher staat deze bijzondere tijd bekend als een periode, waarin je je dromen beter kunt onthouden.

Dat komt omdat het dag-bewustzijn niet of nauwelijks verschilt van het nacht-bewustzijn, omdat dan de dagen lang donker of schemerig zijn. Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning
■ Hoe gaat dat bij jou: Afscheid nemen? Waarvan? Wat is lastig: wat gaat gemakkelijk?
■ Wat betekent voor jou “schoon de winter in”? En wat ligt er nu nog?
■ Noem, uitsluitend voor jezelf, eens één of twee mogelijke nieuwe kiemen.


Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Klik hier voor contact