Winter Periode:  
6 nov - 4 feb
Winter Deel:   3 van 3
4 jan - 4 feb
Thema:   Wat wil er door jou heen geboren worden?


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Winter 3 van 3:
4 januari - 4 februari:
Wat wil er door jou heen geboren worden?


De laatste maand van de winter is de tijd van de winterslaap,
waarin de energie wordt opgebouwd, zodat het leven als vanzelf weer kan terugkeren.


Dit is de periode,
waarin iets uit niets geboren kan worden en waarin het allerprilste begin van leven begint terug te keren.
Het is leven, dat nog niet in beweging is gekomen en dat zeker nog geen vorm heeft aangenomen.


Tegen het eind van januari is de kernvraag: Wat wenst er door mij heen geboren te worden?

Inleiding
Tussen de Kerstdagen en 4 januari beleven wij de meest statische periode van het jaar, waarin de balans tussen yin en yang doorgeslagen is naar yin. Tijdens deze dagen is de verleiding groot om nieuwe dingen op stapel te gaan zetten, maar dat moet je dan juist niet doen.

Deze periode kun je het beste zo vrij en zo leeg mogelijk houden. Leg dus zo min mogelijk dingen vast voor de lange termijn, je weet nog veel dingen niet.

Durf je het "niet-weten" toe te laten?
In de periode tussen de Kerstdagen en 4 januari, die overheerst wordt door yin, ben je als een omgeploegde, openliggende akker. Je weet (nog) niet wat in het voorjaar in de bodem op gaat komen en wat zich daarna (blijvend) gaat vestigen.

Dat niet-weten is voor ons nou juist een groot taboe en bijna niet uit te houden. De drang om het in te vullen, zodat je het wél weet, is zeer sterk aanwezig. De kunst is de weg te gaan van weten naar niet-weten. Dat is voor ons een oefening in het uithouden van de spanning, dat door het niet-weten opgeroepen wordt. Het is echter de enige manier, waardoor het autonome proces (ontkieming) de ruimte krijgt tot ontwikkeling.

Het is zoals bij creativiteit. Vaak komen de beste ideeën in je op, als je helemaal niet met je vragen en problemen bezig bent, dus als je ze losgelaten hebt. Maak daarom in deze periode je niet-weten tot uitgangspunt en laat het (willen) weten los.

Januari is de maand van de winterslaap
In deze “energetische” wintermaand gaan de zaadjes in de grond ontkiemen. Je doet er goed aan, daar ruimte voor te maken: Blijf op voldoende afstand van de turbulentie in de buitenwereld.

In januari is het grootste gevaar, dat je uitverkoop gaat houden van wat nog in een kiemfase verkeert. Een kiem dien je voor jezelf te houden. Als je het te vroeg weggeeft, blijft het een onvoldragen eindproduct, daar heb je dan tegen april spijt van.

Hoe kun je je nu concreet het best opstellen en gedragen in deze periode?
Ontdoe je zo goed mogelijk van verkeerde gewoontes en versterk je goede gewoontes. Leg je toe op rust en slaap veel.
Let er in deze tijd op, dat je niet meteen meegaat met de eerste de beste verleiding. Het gaat over een ontvankelijkheid, die afgebakend moet zijn: Vermeng je niet met anderen, laat je niet teveel beïnvloeden door hen. Sta wel open, maar ken en hanteer je grenzen: Blijf bij jezelf en wees meer op jezelf.

Het gaat in je leven op dit moment over details, terwijl de grote lijnen nog niet zichtbaar zijn. Word je bewust van de autonome levenskracht, die terugkomt: Het wordt bijvoorbeeld elke dag iets eerder licht. Doe nog niets met die terugkerende levenskracht, voel en ervaar hem alleen maar. Als je rustig blijft, voel je meteen, wanner je je die levenskracht toe-eigent en doorschiet naar gretigheid: Herstel dit dan meteen. In het algemeen moet je in deze fase je levenstempo omlaag brengen.


November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Opdrachten
Eigenlijk passen in deze periode geen vragen. Voor je persoonlijk onderzoek kun je, als je wilt, aandacht besteden aan de items in de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" en er aantekeningen over maken.

Opdrachten voor deze periode

■  Maak een winterse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een winterse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij
Maak een tekening of een schilderij van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 

Je zou ook een schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." kunnen vervangen in "Als het om me heen stil en leeg wordt, dan ..." om het nog meer van toepassing te laten zijn in deze periode. 

Op een andere webpage van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen:
In deze periode ben ja la sowieso ontvankelijker dan in de rest van het jaar, maar tijdens de "Heilige Nachten" is dat nog sterker. Na de Kerstnacht volgen de “12 Heilige Nachten”, dus vanaf de Kerst tot aan de Driekoningen (06jan2021). Van oudsher staat deze bijzondere tijd bekend als een periode, waarin je je dromen beter kunt onthouden.

Dat komt omdat het dag-bewustzijn niet of nauwelijks verschilt van het nacht-bewustzijn, omdat dan de dagen lang donker of schemerig zijn. Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Stof tot nadenken
Het thema in deze "energetische" maand na de zonnewende (21Dec) en met de stilstand in de natuur is "Wat wil er door jou heen geboren worden?". Dit bijzondere thema vraagt enige reflectie in stilte van je en dat past heel goed in deze tijd met de sfeer van meer bij jezelf blijven en meer op jezelf zijn.

De lockdown versterkt de sfeer ervan nog meer en maakt het echt anders dan anders, het geeft je nog een extra zet om te gaan reflecteren.
Wat gebeurt er met jou als alle gewone, vertrouwde dingen en patronen wegvallen?
Wat blijft er dan over voor jou, als de franje en afleidingen verdwijnen?
Voel je je dan meer alleen en zo ja, wat betekent dat dan voor jou?
Welke waarden, essenties en kernen worden dan zichtbaar?
Komen er bij jou dan kiemen in beeld?
Komen er bij jou dan nieuwe vragen op, bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met nieuwe patronen en verwachtingen?

Vragen en items ter bezinning
■ Wat is voor jou een juiste manier om ruimte te maken voor iets nieuws: Wat moet je doen? Wat moet je laten? Wat moet je veranderen?
   Ga bij jezelf na welke goede gewoontes je wilt versterken en welke verkeerde / foute gewoontes je kwijt wilt raken.

■ Doe voorzichtig een paar waarnemingen, waaraan je merkt dat de autonome levenskracht terugkeert.
   Kijk eens of je al enig idee kunt krijgen over de kiemen, die zich aandienen: Wat wil er door jou heen geboren worden?
   Houd dit nog een tijd helemaal voor jezelf en blijf rustig. Noteer, als je iets invalt, maar doe er vooral nog niets mee.

Het verlagen van je levenstempo: Hoe gaat dat bij jou? Op welke details moet je dan letten?
   In je contacten met anderen: Weet wat je nodig hebt, zorg goed voor jezelf. Daar heeft ook de ander vaak direct plezier van.
   En jij blijft in je openheid toch helemaal op eigen benen staan. 

■ Wat zijn de obstakels en hindernissen, die je in de buitenwereld waarneemt? Kun je ze aanvaarden?
   Als je in jezelf verzet bespeurt: Hoe ziet dat er dan uit? Waar gaat het dan over?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Klik hier voor contact