Zomer Periode:  
5 mei - 7 augustus
Zomer Deel:   2 van 3
6 juni - 7 juli
Thema:   Voluit aanwezig in de wereldLeven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Zomer 2 van 3:
6 juni - 7 juli
Voluit aanwezig in de wereld


Energetisch gezien is dit het hoogtepunt van het jaar, want de energie is in de energetische maand juni op haar maximum. Dat geeft vaak een heel goed gevoel, maar het houdt wel het gevaar in, dat je maar door blijft gaan. Ren niet blind door, hoe goed dat ook mag voelen.

Pas op voor hoogmoedig gedrag, want daar zul je later spijt van krijgen. Denk niet, dat je het leven of alle situaties onder controle hebt. Doe dus op tijd een stapje terug in jouw acties, dat zijn de regels rond het omgaan met een hoogtepunt.

Ga zorgvuldig na in welke relaties en situaties geen leven meer zit en welke dus eigenlijk in verval zijn. Het kan zijn, dat in het volle licht van deze periode er ergens in de kast “een aantal lijken” blijkt te liggen. Dat kan schokkend zijn, maar grijp wel meteen in en wacht niet tot na de zomer.

Dit vraagt een waarheidlievende en krachtige inzet, zo vlak voor de vakantieperiode.

Misschien is het nodig om afscheid te nemen van bepaalde processen of personene, zodat je je geest weer vrij kan maken. Dan kunnen er in deze tijd nieuwe creatieve impulsen komen, die pas na de zomer vorm krijgen. Geniet van deze inspiratie van de vrije geest.

Eind juni en de eerste weken van juli is de beste tijd om jezelf vrijheid te geven, want dan kun je goed buiten je normale kaders genieten van de nieuwe impulsen.

Knoop relaties in de buitenwereld aan, maar doe dat voorzichtig. Je weet zelf ook nog niet precies, wat je wilt in deze nieuwe relaties. Neem de tijd om deze nieuwe relaties te onderzoeken: Aftasten en zoeken. Laat je daarbij niet in een maalstroom van gevoelens meenemen.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Opdrachten – Stof tot nadenken – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Voluit aanwezig in de wereld - Voluit in je kracht naar buiten tonen

In de energetische maand juni word je uitgedaagd om je voluit aanwezig en om je voluit in je kracht in de wereld te tonen. Deze uitdaging past heel goed bij wat je in deze periode intuïtief zult aanvoelen in de aanwezige en overvloedige energie.

Maar pas op, want er is meer energie (Yang) dan een ieder eigenlijk goed aan kan. Als iemand naar (meer) macht streeft, zal hij of zij een nederlaag lijden door zelfoverschatting.

Hoe sterk en vol energie je je ook voelt, besef dat je niet alleen kunt leven. Voorkom dat je jezelf isoleert, omdat je meent, dat je er boven of er buiten staat. Word dus niet arrogant of hoogmoedig, want je hebt de wijsheid niet in pacht. Voor je het weet, ga je onderuit en stort je omlaag.

Doe bewust een stap terug en matig je gedrag. Probeer de macht en het gezag, die je opgebouwd hebt, niet ten koste van andere zaken in te zetten. Je hebt het leven nooit helemaal onder controle, want het leven is veel groter dan jijzelf!
Dit zijn enkele regels voor het omgaan met een hoogtepunt.

2] Zeg vastberaden waar het op staat - Wees zo transpartant mogelijk

In deze periode moet je met kracht en vastberadenheid een heldere uiteenzetting van je mening (kunnen) geven. Je zet de waarheid helder neer en laat geen ruimte voor gemarchandeer.

Dit proces heb ik al een keer beschreven in het eerste deel van de zomer, maar toen bevond het zich in de energie van de meimaand. 

Nu bevindt dit proces zich in de onderstroom van de junimaand, wat betekent, dat er een grote kracht in huist.

Pas er voor op, dat je te snel denkt, dat alles in orde is. Of dat je te snel met voldoening terugkijkt op de resultaten van jouw acties in de lente. We zijn allemaal geneigd kleine onvolkomenheden over het hoofd te zien of te makkelijk te accepteren. Let dus goed op alle dingen, die nog niet in orde lijken en doe daar wat aan.Laat dus niets op zijn beloop. Ruim alle dingen op, die niet in orde zijn, anders krijg je er in het najaar veel last van. Het gaat er werkelijk om bij jezelf het onderste uit de kan te halen, ook de laatste overgebleven details. Doe dit zonder machtsstrijd en puur vanuit jouw zingeving.

3] De tweede helft van juni - De periode van afhankelijkheid en gehechtheid (vaste relaties)

In deze periode speelt vuur een grote rol. Symbolisch gezien heeft vuur (het zich-hechtende) geen eigen vorm en hecht het zich aan brandbare objecten.

Het gaat nu dus over het aanknopen van vaste relaties in de buitenwereld. Hierbij is het van belang, dat je relaties aangaat met processen, mensen en objecten, die goed bij jou passen. Alleen dan is er voldoende warmte en intimiteit als noodzakelijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling.

Gebruik makend van je verstand en gevoel ben je bezig te ontdekken, wat jou op dit vlak te doen staat. Je hebt echter nog niet de richting gevonden, waarin je dat moet zoeken en vinden, dat hoort nou eenmaal bij deze periode.

Het beste, wat je kunt doen, is rustig, serieus en met aandacht op zoek blijven en ervoor zorgen dat je emotioneel stabiel en evenwichtig in het midden blijft. Dan ontdek je langzamerhand en bijna als vanzelf welke richting je uit moet.
Emotionele stabiliteit kan in de tweede helft van juni van belang zijn, omdat dan ook grote stemmingswisselingen voor kunnen komen.

Opdrachten voor deze periode
Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een zomerse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten
Maak een zomerse wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.

Hou een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

[Optie 1]   Je zou ook een Schrijfmeditatie kunnen gaan doen. Op de webpagina "Suggesties voor Meditaties" is een voorbeeld voor een schrijfmeditatie uitgewerkt. Je zou de startzin "Als ik stil word ..." om het meer van toepassing voor deze periode te maken, kunnen vervangen in (enkele suggesties): 
"Als ik mijn licht niet meer onder de korenmaat zet, dan ...
".

[Optie 2]   Je zou een Zitmeditatie of een loopmeditatie kunnen gaan doen, waarbij je bovenstaande suggesties in meeneemt.

[Meer Opties]   Op een andere pagina van deze website kun je kiezen uit enkele meditatievormen. Klik hier!

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

Vragen en items ter bezinning en relfectie

Ga minstens één keer per week na, of je slaagt te leven volgens het thema van deze maand “Voluit aanwezig in de wereld! Voluit in je kracht naar buiten tonen!”.

Wat levert jou dit op?

Is enige bijsturing nodig?

■ Spreek je wel genoeg de waarheid, waar dat nodig is?
■ Kun en durf je hierin duidelijk en transparant in te zijn.
■ Onderzoek, waar je toch water bij de wijn (van de waarheid) hebt gedaan. 

Maak de balans op van de patronen in jouw vaste relaties in je leven en in je werk. Deze patronen vormen je basisstructuur voor de tweede helft van het jaar. Op dit gebied moet je wel verstandig te werk gaan, want zowel vaste patronen als ruim ademende structuren zijn noodzakelijk in je leven en in je werk

Kun je een optimaal ritme in je bestaan vinden, zodat je niet blijft doordraven?

Hoe werkt dat bij jou, een relatie aangaan?

Kun jij je goed hechten?

Hoe zal jij het hoogtepunt van het jaar beleven?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen. 
Klik hier voor contact