Inspirerende Boekenkist   |   Inspiring Book ChestDe Inspirerende Boekenkist is een platform voor allerlei wetenswaardigheden en verhalen, die bezoekers van deze website kunnen inspireren. Bij de term "Verhalen" valt onder anderen te denken aan Mythen, Sagen, Legenden en Sprookjes uit alle Wijsheidstradities. 

Suggesties voor nieuwe onderwerpen?
Heb je een onderwerp, waar je een verhaal over zou willen lezen? Laat het me weten, wie weet schrijf ik er een tekst over.


Elke creatie wordt voorafgegaan door klank ...
 … dat geldt ook voor de kosmos

[De Hindoe Godin Saraswati
Ze is de belichaming van Devi, de grote oergodin uit het Hindoeïsme.]

Inderdaad, de kosmos is begonnen met klank. Wat een enorm eufemisme is, want de kosmos is begonnen met de Big Bang. Een onvoorstelbare explosie, waarvan de echo nog steeds door de eindeloze, maar toch begrensde ruimte resoneert.
Volgens vele oude wijsheidstradities is de schepping begonnen met een klank, met een trilling. Denk maar aan: “In den beginne was er het woord en het woord was met God …”. Woorden zijn ook klanken, trillingen. Denk maar aan de effecten van mantra's. 
De klanken van klankschalen lijken oer-herinneringen wakker te maken aan deze eerste manifestaties van de schepping, de oerklanken. De vibraties van klanken zijn ruimtelijk. Het is de aard van trillingen om zich te verspreiden in de ruimte. Luisteren naar oerklanken geeft daarom dezelfde ervaring als luisteren naar de vibraties van de klanken afkomstig van een klankschaal. Je wordt dan meegevoerd en je gaat meedeinen in die ruimtelijke beleving. Trillingen willen ordenen in de chaos en willen vormen worden. Dit proces herken ik in mensen, die een klankschaal massage ondergaan.
Door trillingen ontstaan dus energiepatronen, die leiden tot een veelheid aan vormen, waarmee het universum opgebouwd is.
In de kern van alle vormen beweegt de verborgen trilling van Zuiver Bewustzijn, het is het hart van alles. Ook wel gesymboliseerd door de hindoeïstische moedergodin Saraswati, het vrouwelijke aspect van de schepping, de moedergodin van de oer-stroom.

 


Wat is nu de relatie tussen Saraswati en schepping, ordening, bewustzijn, inspiratie, creativiteit en klanken?
Zie hieronder voor een toelichting ...

De Geboorte van Saraswati
De Hindoegodin Saraswati werd geboren toen de wereld een chaos was. Alles was nog vormloos en in een eindeloos vloeiende, stromende beweging.
Brahma de schepper verzuchtte: "Hoe kan ik orde brengen in deze chaos?"
"Met kennis", zei Devi, de grote oergodin. En daar kwam uit Brahma's mond Saraswati (“de stromende”) gezeten op een zwaan. Ze wordt beschouwd als de moeder van de Veda's, de zeer oude Hindoegeschriften in het Sanskriet.
In deze oude Vedische geschriften, waar de kennis over klank beschreven wordt, staat Saraswati symbool voor het scheppende vrouwelijke principe in de schepping. Daarom staat zij afgebeeld met een muziekinstrument, want het scheppende principe begint met klank, trilling.
Behalve als beschermgodin van de taal, welsprekendheid, het schrift, geldt ze ook als de beschermgodin van de wetenschap, kennis, de schone kunsten, zoals muziek en dans en de cultuur in het algemeen.

[De Hindoe God Brahma]

Saraswati bevordert Inzicht, Wijsheid, Creativiteit en Vormgeving
Als godin van inzicht, creativiteit en vormgeving is Saraswati een belangrijke beschermgodin en inspirator van het ritueel.
Saraswati is de godin van de dageraad, van het ontwaken (in meer dan één betekenis), wijde verheldering en van het moment wanneer alles in een ander en helder licht komt te staan. Ze is de belichaming van wijsheid. Haar licht verdrijft de duisternis van angst en onwetendheid. Zonder Saraswati is er slechts chaos en verwarring. In deze hoedanigheid is Saraswati de echtgenote van Brahma, de schepper.

[Godin Devi]

Afbeeldingen en Vormgevingen van Saraswati
Saraswati wordt meestal afgebeeld als een mooie vrouw met een lichte huidskleur gekleed in het wit, zonder sieraden en met vier armen, waarin ze de Veda's, de heilige geschriften houdt, een kralensnoer (symbool voor de dichtkunst), een snaarinstrument (de vina) en met haar vierde hand maakt ze vaak een gebaar van zegening, of ze houdt een vat met heilig water in deze hand, dat de zuiverheid van de kunsten symboliseert en het vermogen van de kunst om de menselijke geest te zuiveren.

De vier armen van Saraswati staan voor de vier aspecten van de mens met betrekking tot kennis verwerven: [1] de geest, [2] het intellect, [3] wakker en oplettend zijn en [4] het ego. Ook kunnen de vier armen staan voor: [1] de veda's, [2] de dichtkunst, [3] het proza en [4] de muziek.

Haar rijdier is de zwaan, soms ook wel de gans of de pauw, maar vaker nog wordt ze afgebeeld zittend op een witte lotus. De zwaan symboliseert het vermogen onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
De lotus duidt erop dat Saraswati in verband staat met de absolute waarheid en oneindige zuiverheid.
De witte kleur van haar kleding, de zwaan en de lotus staat voor oorspronkelijke zuiverheid. Ook de kleur geel (welvarendheid en wijsheid) wordt soms aan haar verbonden, het is de kleur van het mosterdbloemetje, dat bloeit in de lentemaand wanneer het feest van Saraswati gehouden wordt.
Saraswati is eenvoudig gekleed en draagt geen sieraden, dit symboliseert dat ze meer geïnteresseerd is in kennis en oorspronkelijke puurheid dan in materiële zaken.

[De Hindoe Godin Saraswati

Uit de snaren van haar muziekinstrument ontstaan de trillingen, die zich als golven om haar heen uitbreiden en het gehele universum doordringen. Soms staat zij afgebeeld als dansende godin. De buikdans wordt geassocieerd met de trommel (tevens symbool van de schepping).Het geeft de hartslag van het universum weer, van waaruit alle creatie voortkomt.]

De Godin Saraswati en de Gelijknamige Rivier

In vroeger tijden was Saraswati een riviergodin en personifieerde zij de grote Saraswati rivier in Noord-India. Deze rivier stond symbool voor het leven zelf: Het water van creatie stroomde van de hemel naar de aarde (“Stroom van de Schepping”).

De mensen, die langs de oevers woonden, vereerden de Godin Saraswati als godin van de vruchtbaarheid. Net als de Ganges en de Yamuna was de Saraswati een heilige rivier, deze rivieren worden genoemd in oude Vedische teksten. Baden in deze rivieren was heilzaam voor lichaam en geest, waardoor iedereen op alle niveaus gezuiverd en gevoed werd. Echter, deze rivier is door uitdroging of tektonische aardverschuivingen verdwenen.

Het wordt verondersteld, dat de Saraswati ondergronds nog steeds stroomt. Dit laatste zou je symbolisch kunnen opvatten als het onbewust worden van de scheppende oerkracht, die het water symboliseert. Een andere uitleg die aan de verdwenen rivier gegeven wordt, is dat het niet langer nodig was om op het fysieke niveau voeding te geven, maar dat het spirituele niveau nu voeding nodig had en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

Ook in deze tijd is Saraswati verbonden met het “levende” water. Het stromen van het water, het geruis van water, regenwater dat op je ramen tikt, het zuiverende water waarin je doucht, vertellen van de eeuwige scheppende stroom van het leven zelf, waar wij voor altijd mee verbonden zijn en door gevoed en gezuiverd worden. Beekjes, bronnen en rivieren zijn de manifestaties van Saraswati.

Godin van Bewustzijn en Creativiteit
In de loop van de eeuwen heeft Saraswati zich van riviergodin ontwikkeld tot de verpersoonlijking van bewustzijn, verlichting, intelligentie, creativiteit, kennis, opvoeding en macht. Deze ontwikkeling hield ooit gelijke tred met de ontwikkeling van een meer moderne beschaving, de Indus-beschaving, welke tussen 2600 en 1900 voor Christus plaatsvond. Saraswati heeft alles te maken met ontwikkeling, groei en beschaving, met dat wat zuiver is en hoogstaand.

[De Hindoe Godin Saraswati

Muzikanten roepen zegening af over hun kunsten en hun muziekinstrumenten. Alles wat met de schone kunsten, taal, muziek, kennis, wetenschap, creativiteit en inspiratie te maken heeft, kan extra zegening ontvangen.]

Bekend onder Verschillende Namen
Saraswati is ook buiten het Hindoeïsme bekend. In het boeddhisme is Saraswati een beschermende godheid, die de leringen van de Boeddha bewaakt. In Birma wordt ze Thurathadi of Tipataka Medaw genoemd. In China is haar naam Biàncáitian, in Thailand heet ze Surasawadee en in Japan Benzaiten. Een van de vele namen, die Saraswati binnen het Hindoeïsme heeft, is Vac, godin van de spraak.

De hulp die Saraswati biedt
Ieder, die inspiratie wenst bij creatieve scheppingsvormen, ieder die creatief en helder wil zijn in de wetenschap, ieder die hulp wil bij examens, kan bij Saraswati terecht. Ook bij ondernemingen biedt Saraswati haar hulp, vooral als ze in dienst staan van het welzijn van de ander, van het grote geheel. Vergeet niet om hulp te vragen als je hulp nodig hebt, ongevraagde hulp wordt niet gegeven in de godenwereld. Saraswati verleent wijsheid en inzicht.

Inspiratie vanuit het ongeziene
De creatieve stroom van Saraswati voedt de mensen nog steeds, maar op niet-fysieke wijze.
Saraswati helpt om dat wat in de geest als een creatief idee bestaat, in vormen te gieten. Dat wat eerst nog ontastbaar is, kan tastbare vormen aannemen. Saraswati helpt om ontvankelijk te zijn voor de eerste hint van een idee, open voor dat wat nog geen vorm of naam heeft. 

[Saraswati met de Vina]


DVD   Discovering Buddhism

This Discovering Buddhism DVD Series was created for anyone wishing to get a taste of the vast and profound subjects of the stages of the path to enlightenment, as presented in a Tibetan Buddhist context.

Hosted by Richard Gere and Keanu Reeves, the series includes teachings with some of the great Tibetan lamas and senior Western teachers of our time. A clear and accessible presentation of the Mahayana path for beginners and experienced students alike, this thirteen-part series is an excellent resource on its own.

Each of the thirteen 27 minute segments is introduced by Richard Gere or Keanu Reeves. The series features His Holiness the Dalai Lama, Ribur Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, and other Tibetan Lamas. 

Western teachers in the Discovering Buddhism video series include, Venerable Robina Courtin, Venerable Sangye Khadro, Venerable Thubten Chodron, and others.
The series briefly explores all 13 subjects within the program by means of a Tibetan and a Westerner teaching on the subject followed by an informal conversation with a Western student on the topic. 

Click the links recorded below to watch the videos in Facebook

DVD Discovering Buddhism Booklet
PDF – 1,2 MB 714 downloads

Enkele Feiten uit het leven van Bodhi Dharma ...
... Introductie Zen Boeddhisme
... OZpzienbarende ontmoeting met Keizer Wu Ti
... Introductie Martial Arts in Shaolin Tempel

 

Bodhi Dharma leefde in 483-532 na.Christus en was een boeddhistische leermeester, ook bekend onder de namen Daruma Daishi (Japan) en Pu Tai Ta Mo (China). Bodhi Dharma wordt gezien als de grondlegger van het Ch'an- boeddhisme (Dhyana).

Volgens de legende werd Bodhi Dharma geboren rond het jaar 440. Hij was brahmaan en verkeerde in India in de hoogste kaste van de hindoeïstische maatschappij, die van priesters en geleerden. Hij was dus een hindoe, maar bekeerde zich tot het boeddhisme en werd de leerling van Prajñatara, een vrouw.

De Komst van Bodhi Dharma naar China – Het Begin van de Zen Traditie
Geruime tijd voor het jaar 520 werd Bodhi Dharma door Prajñatara naar China gestuurd om daar zijn missionaire werk te gaan doen. De komst van Bodhi Dharma naar China markeert het begin van de zen traditie van “alleen maar zitten” en “schouwen in de eigen natuur”, die niet alleen een individuele act, maar tegelijk ook een verbinding is met de alomvattende Dharmadathu, het grote boeddhaveld.

De essentie van het onderricht verandert, het is zonder woorden en van hart tot hart: “Het wezen van de grote wijze uit India werd van hart tot hart overgedragen van Oost naar West”, lezen we tweehonderd jaar later in de soetra van "Identiteit van Veelheid en Eenheid".

In China komt zen tot bloei, mede omdat het politieke klimaat gunstig is. De bekendste legende is de ontmoeting van Bodhi Dharma met keizer Wu Ti van de Liang-dynastie, die de Tao inruilde voor het boeddhisme. Keizer Wu Ti is voor de verspreiding van het boeddhisme in China, wat Keizer Constantijn voor het Christendom in Europa is geweest.

[Bodhi Dharma, een voorstelling door Yoshitoshi (1887).
De titel van de voorstelling
"The moon through a crumbling
window" uit de serie "
A Hundred Aspects of the Moon".]

De Bijzondere Ontmoeting tussen Keizer Wu Ti en Bodhi Dharma 
Keizer Wu Ti was dus een hartstochtelijk aanhanger van het boeddhisme. Hij leidde bijeenkomsten, had tempels laten bouwen, had als lekenbroeder meegewerkt in de tempels, schreef commentaren op soetra’s en had deze soetra’s ook nog gebundeld uitgegeven.

Keizer Wu Ti had van de wijze monnik, Bodhi Dharma, gehoord  en hem rond het jaar 520 aan het hof in zijn paleis uitgenodigd. Deze keizer vertelde Bodhi Dharma over de goede werken, welke hij had verricht, en vroeg welke verdiensten al zijn goede werken hem dit zou opleveren in een volgend leven.
Bodhi Dharma gaf hem onverholen ten antwoord: “Geen verdiensten

Enigszins uit het veld geslagen, vroeg de keizer: “Wat is het belangrijkste principe van het Boeddhisme?
“Grote leegte”, antwoordde Bodhi Dharma en hij voegde eraan toe: “Niets heiligs aan”.

De keizer vraagt dan enigszins geërgerd nog aan Bodhi Dharma wie hij is.
“Ik weet het niet” geeft Bodhi Dharma hem als antwoord, waarna hij het paleis uitwandelde en de keizer in grote verwarring achterliet.

[Keizer Xiao Yan werd na zijn dood Wu Ti of Wudi genoemd.
Hij leefde in 464-459 na Chr.]

In deze korte dialoog wordt de essentie van de Mahayana-leer verwoord. Het gaat niet om goede daden maar om "Inzicht in de Geest" als weg naar verlossing. Het idee dat goede daden alleen tot verlossing zouden leiden is een dwaling van onze geest. De essentie van het bestaan is Sunyata, leegte, het ontbreken van onveranderlijke essenties. En in essentie kunnen we niet weten wie we zijn, en zijn we overgeleverd aan een groot "Niet-Weten".

Na het Bezoek aan het Hof van Keizer Wu Ti ging Bodhi Dharma naar de Shaolin Tempel
Volgend de oude legende ging Bodhi Dharma direct op weg naar de Shaolin Tempel, waar hij vervolgens 9 jaar voor een muur ging mediteren met als doel: "de rationele mind het zwijgen op te leggen". Bodhi Dharma zelf noemde dit "Pikuan" of Muurstaren.

Er zijn zen tradities die nog steeds mediteren met het gezicht naar de muur. Deze meditatie-methode staat bekend als Dhyana, concentratie-meditatie. Het woord Ch'an is hiervan afgeleid.

Zen meditatie was een diepgaande vernieuwing, want voorheen was de focus van Dhyana meesters gericht op de ontwikkeling van magische krachten om verlichting te bereiken.

Volgens een latere overlevering trof hij de monniken van dit klooster in een slechte fysieke conditie aan. Zij deden weinig anders dan mediteren en waren daardoor lichamelijk niet erg fit. Bodhi Dharma maakte daar een einde aan door een martial arts-oefeningen te introduceren als middel om beter aan de fysieke eisen van het mediteren te kunnen voldoen. Ook dit is een legendarische vertelling.

Er is niets bekend over Bodhi Dharma's krijgskunst uit de tijd, dat hij nog in India verkeerde. Kalari Payat, een vorm van martila art, kwam oorspronkelijk uit Kerala, een provincie in Zuid-India. Bodhi Dharma benadrukte echter, dat deze kunst alleen gebruikt mocht worden voor zelfverdediging tegen bijvoorbeeld de bandieten in deze afgelegen streek. Één van de oudste gezegden van Shaolin: "Iemand die een gevecht begint al onmiddellijk verloren heeft".

[Bodhi Dharma mediterend in de Shaolin Tempel.]

[Een oude prent van 2 monniken die bezig zijn met martial arts]

[Boven: Hedendaagse Kung Fu oefeningen rond Shaolin.
Verder: Verschillende impressies van Bodhi Dharma.]

Waarom vertrok Bodhi Dharma naar het oosten?
De Zuid-Koreaanse filmregisseur Bae Yong-Kynn maakte in 1989 de mysterieuze filmhuis-film "Waarom vertrok Bodhi Dharma naar het oosten?", waarin een oude zenmeester en de traditie waar hij voor staat, door middel van zijn interacties met zijn onzekere leerling en een jong weeskind, uiteindelijk woordeloos pleiten voor het principe van geweldloosheid.

Click to watch "Waarom Vertrok Bodhi Dharma Naar het Oosten?" in Facebook
Korean spoken / Subtitles in Dutch   (2 h 15 min)

Aanvullende info over Bodhi Dharma kan aangetroffen worden door onderstaande links aan te klikken:

https://mahakarunachan.nl/pikuan-of-muurstaren/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma


DVD   Teachings on Milarepa

Contemporary Buddhist Masters Illuminate the Life of Milarepa, the Great Yogi of Tibet.

Lama and director Neten Chokling’s Milarepa: Magician, Murderer, Saint brings the tale of Tibet’s greatest yogi to the big screen in a dramatic plot of greed, revenge, remorse and awakening. Chokling hopes that his film of conscience for a troubled age will cause viewers to reflect. If this film inspires just a single person to become more compassionate, tolerant, and patient towards others,
"I will be more than happy", he says.

DVD Teachings On Milarepa Booklet
PDF – 3,0 MB 658 downloads

Teachings on Milarepa makes a wonderful accompaniment to Milarepa: Magician, Murderer, Saint as Buddhist luminaries such as His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa Orgyen Trinley Dorje, Khandro Rinpoche and Ani Pema Chödrön give commentaries and insights about the great yogi's life. Ideally suited for Western viewers interested in knowing more about Milarepa’s significance for Buddhism as a whole, these teachings also show how we can incorporate Milarepa's determination, honesty, clarity, and compassion into our lives.

"Milarepa s fame came from no other reason than his sincerity and honesty in looking at the truth, even the bitter truth, and transforming that into a universal truth, the truth of all beings, the ultimate truth."   -   KHANDRO RINPOCHE.

One of the most powerful stories of love and transformation in world literature.”  -   RICHARD GERE.

Click the links recorded below to watch the discourses in FacebookWaar de Kraaien zijn ...
... daar zijn de Shee (Sídhe)

Inderdaad "Waar de Kraaien zijn, daar zijn de Shee (Sídhe)". Hiermee verraad ik meteen, dat ik een enthousiaste lezer ben geweest van de verhalen over Heer Bommel en Tom Poes. Deze werden geschreven en getekend door Marten Toonder. De auteur had veel met Ierland en de Ierse cultuur, hij is daar ook gaan wonen. Van Marten Toonder heb ik begrepen, dat met de Shee (Sídhe) alle wezens uit "De Andere Wereld" worden bedoeld. Het zijn dus allemaal bovennatuurlijke wezens.
In Ierland wordt gedacht, dat op plekken waar kraaien zijn, dat daar dan ook de Shee (Sídhe) aanwezig zijn. 

In de verhalen van Marten Toonder ben ik er enkele keren getuige van geweest, dat een in het nauw gedreven magiër in een kraai verandert en op zo'n manier eenvoudig weg kan vluchten.
Hieronder heb ik een voorbeeld gevonden in het verhaal met als titel "De Waarde-ring". Één van de karakters hierin is de magiër Hocus Pas, die altijd bezig is om via zwarte magie of andere duistere praktijken de macht over de mensen en de wereld te verkrijgen.
Ook hier zijn wij getuige van het hierboven beschreven proces. Hocus Pas voelt zich in het nauw gedreven door de opmerkingen en vragen van Tom Poes en even later is de magister verdwenen en kan je een zwarte kraai weg zien vliegen. Zie de onderstaande tekst en foto's uit het betreffende verhaal. 

Kraaiachtigen, zoals raven - kraaien - roeken - kauwen - eksters - vlaamse gaaien - notenkrakers hebben mij altijd geïntrigeerd. Na het lezen van het boek "Ik Sprak met Vogels, Viervoeters en Vissen" van gedragsfysioloog Konrad Lorenz, waarin onderzoeken aan kraaiachtigen, is deze vogelgroep nog meer in mijn waardering gestegen. Het zijn intelligente dieren en kennen ook sociale klassen binnen hun levensgemeenschappen (kauwen, roeken). 

Rainbow Crow
Ik wil een mooi verhaal onder de aandacht brengen: De Mythe van de Rainbow Crow. Het is een Mythe van het Lenape volk (Noord-Amerikaanse Indianen) en symboliseert de waarde van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid. Na enkele dagen van extreem winterweer met zeer lage temperaturen en overmatige sneeuwval, maken de dieren van de gemeenschap zich zorgen. Ze besluiten een boodschapper naar de Great Sky Spirit te sturen om te vragen de extreme sneeuwval en de extreem lage temperaturen te laten stoppen. 

De Rainbow Crow, de mooiste vogel met veren in alle kleuren van de regenboog, biedt aan om de zware reis te maken. Hij reist met moed en wilskracht en wordt beloond door de Great Sky Spirit met de gave van vuur. Hij draagt de gave in zijn bek terug naar zijn dier-vrienden en redt hen allemaal.
Maar ... bij terugkeer, lijkt hij niet meer op de vogel, die hij ooit was. Het vuur heeft hem gelouterd, maar ook zijn verenkleed zwart geblakerd. De regenboog-kleuren zijn alleen nog maar waar te nemen in de parelmoeren glans op zijn veren. Zijn stem is door de hitte en rook ruw en hees geworden.

Rainbow Crow heeft een zware, levensgevaarlijke opdracht uitgevoerd en een groot offer gebracht, hierdoor is hij enorm in aanzien gestegen en wordt hij door alle dieren geprezen ...
In elke mythe moet de held een grens overgaan en moet hij of zij een andere wereld binnentreden. Als de held het overleeft en weer terugkeert in zijn "eigen" wereld, blijkt dat hij of zij is getransformeerd en gelouterd. De held is veranderd door de reis en het uitvoeren van de opdracht ...
Als je de hele mythe wilt lezen, dan moet je op de onderstaande link klikken:

De Mythe van Rainbow Crow   (complete versie)

 


DVD   Passions Of The Soul -
4-delige Documentaire over Leven en Werk van C.G. Jung

C.G. Jung, het brein achter het Collectieve Onderbewuste: een universele blauwdruk voor het wezen van de mens die zich openbaarde in de door hem geformuleerde Archetypen.

DEEL 1 - INDIVIDUATIE
Een eerste kennismaking met de persoon Carl Gustav Jung in verschillende belangrijke fasen uit zijn leven, zijn jeugd, de droombeleving en zijn visie op de natuurelementen.

Click to watch "Individuatie" in Facebook
English spoken | Subtitles in Dutch   (1 h 03 min)
Now and then a voice in Dutch

DEEL 2 - PSYCHE EN MATERIE
Jung probeerde tot een synthese te komen tussen psyche en materie. Met fysicus Wolfgang Pauli sloeg hij een brug tussen ogenschijnlijk onverenigbare wetenschappeIndilijke disciplines.

Click to watch "Psyche en Materie" in Facebook
English and German spoken | Subtitles in Dutch | Now and then a voice in Dutch   (1 h)

DEEL 3 - ALCHEMIE
C.G. Jung ontdekte overeenkomsten tussen alchemie en psychologie. In zijn ogen was alchemie de historische voorloper van de hedendaagse psychologie.

Click to watch "Alchemie" in Facebook
English and German spoken | Subtitles in Dutch | Now and then a voice in Dutch   (1 h)

DEEL 4 - HET LIJDEN VAN DE ZIEL
Het werk van Jung had een sterke religieuze inslag. In het vierde en laatste deel staat Jung's boek "Antwoord op Job" centraal.
Voor Jung is God de bron van het goede én het kwade.

Click to watch "Het Lijden van de Ziel" in Facebook
English and German spoken | Subtitles in Dutch | Now and then a voice in Dutch   (1 h 31 min)

EXTRA:   METAPHORIA
(Emmy Award for Best Documentary of Cultural Significance)
Documentaire over de mysterieuze werking van hersenen. Met o.a. Marvin Minsky, oprichter van de MIT Artificial Intelligence Lab, Dr. John C.Lilly, uitvinder van de isolatietank en de eerste wetenschapper die het brein van dolfijnen heeft onderzocht en Sam Sapiel, een Amerikaanse Indiaan, die zijn dromen met een medicijnman bestudeerde.

Click to watch "Metaphoria" in Facebook
English spoken | Not each interview has been provided with Subtitles in English   (28 min)